Office Online
Included
Most Popular
Statistics

浏览排行

Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 Progress and prospects of reservoir development geology
LI Yang1, WU Shenghe2, HOU Jiagen2, LIU Jianmin3 [2017, 44(4): 579-579.] (2277)
2 Breakthrough and significance of unconventional oil and gas to classical petroleum geological theory
JIA Chengzao [2017, 44(1): 11-11.] (2275)
3 Geological characteristics and development strategies for Cambrian Longwangmiao Formation gas reservoir in Anyue gas field, Sichuan Basin, SW China
LI Xizhe, GUO Zhenhua, WAN Yujin, LIU Xiaohua, ZHANG Manlang, XIE Wuren, SU Yunhe, HU Yong, FENG Jianwei, YANG Bingxiu, MA Shiyu, GAO Shusheng [2017, 44(3): 406-406.] (1173)
4 Discovery of Wanyuan-Dazhou Intracratonic Rift and its exploration significance in the Sichuan Basin, SW China
ZHAO Wenzhi, WEI Guoqi, YANG Wei, MO Wuling, XIE Wuren, SU Nan, LIU Mancang, ZENG Fuying, WU Saijun [2017, 44(5): 669-669.] (1156)
5 Accumulation features and mechanisms of high saturation natural gas hydrate in Shenhu Area, northern South China Sea
ZHANG Wei, LIANG Jinqiang, LU Jing’an, WEI Jiangong, SU Pibo, FANG Yunxin, GUO Yiqun, YANG Shengxiong, ZHANG Guangxue [2017, 44(5): 680-680.] (1145)
6 Gas exploration potential of tight carbonate reservoirs: A case study of Ordovician Majiagou Formation in the eastern Yi-Shan slope, Ordos Basin, NW China
WEI Xinshan, CHEN Hongde, ZHANG Daofeng, DAI Rong, GUO Yanru, CHEN Juanping, REN Junfeng, LIU Na, LUO Shunshe, ZHAO Junxing [2017, 44(3): 329-329.] (1132)
7 Geological factors controlling shale gas enrichment and high production in Fuling shale gas field
GUO Xusheng, HU Dongfeng, LI Yuping, WEI Zhihong, WEI Xiangfeng, LIU Zhujiang [2017, 44(4): 491-491.] (1114)
8 Geologic characteristics of deep water deposits and exploration discoveries in slope zones of fault lake basin: A case study of Paleogene Shahejie Formation in Banqiao-Qibei slope, Qikou sag, Bohai Bay Basin
ZHAO Xianzheng, PU Xiugang, ZHOU Lihong, SHI Zhannan, HAN Wenzhong, ZHANG Wei [2017, 44(2): 176-176.] (1033)
9 Genetic types and distinguished characteristics of dolomite and the origin of dolomite reservoirs
ZHAO Wenzhi, SHEN Anjiang, QIAO Zhanfeng, PAN Liyin, HU Anping, ZHANG Jie [2018, 45(6): 935-935.] (1027)
10 Petroleum geological conditions and exploration importance of Proterozoic to Cambrian in China
ZHAO Wenzhi, HU Suyun, WANG Zecheng, ZHANG Shuichang, WANG Tongshan [2018, 45(1): 13-13.] (1018)
11 Fracture propagation laws in staged hydraulic fracturing and their effects on fracture conductivities
BAO Jinqing, LIU He, ZHANG Guangming, JIN Juan, CHENG Wei, LIU Jiandong [2017, 44(2): 288-288.] (1007)
12 A numerical simulation model for multi-scale flow in tight oil reservoirs
FANG Wenchao, JIANG Hanqiao, LI Junjian, WANG Qing, KILLOUGH John, LI Linkai, PENG Yongcan, YANG Hanxu [2017, 44(3): 421-421.] (973)
13 Numerical simulation of multi-stage fracturing and optimization of perforation in a horizontal well
ZHAO Jinzhou, CHEN Xiyu, LI Yongming, FU Bin, XU Wenjun [2017, 44(1): 124-124.] (965)
14 Progress and development trend of unconventional oil and gas geological research
SONG Yan1, 2, LI Zhuo1, JIANG Zhenxue1, LUO Qun1, LIU Dongdong1, GAO Zhiye1 [2017, 44(4): 648-648.] (963)
15 Characterization of micro-nano pore networks in shale oil reservoirs of Paleogene Shahejie Formation in Dongying Sag of Bohai Bay Basin, East China
HU Qinhong, ZHANG Yuxiang, MENG Xianghao, LI Zheng, XIE Zhonghuai, LI Maowen [2017, 44(5): 690-690.] (918)
16 Karst monadnock fine characterization and reservoir control analysis: A case from Ordovician weathering paleokarst reservoirs in Lungu area, Tarim Basin, NW China
ZHANG Yunfeng, TAN Fei, QU Haizhou, ZHONG Zhiqi, LIU Yong, LUO Xinsheng, WANG Zhenyu, QU Fang [2017, 44(5): 726-726.] (917)
17 Theory, technology and prospects of conventional and unconventional natural gas
ZOU Caineng, YANG Zhi, HE Dongbo, WEI Yunsheng, LI Jian, JIA Ailin, CHEN Jianjun, ZHAO Qun, LI Yilong, LI Jun, YANG Shen [2018, 45(4): 587-587.] (910)
18 Genetic types and sedimentary model of sandbodies in a shallow-water delta: A case study of the first Member of Cretaceous Yaojia Formation in Qian’an area, south of Songliao Basin, NE China
ZHANG Li, BAO Zhidong, LIN Yanbo, CHEN Yuming, LIN Xiaohai, DOU Luxing, KONG Bin [2017, 44(5): 736-736.] (903)
19 Dominating factors on well productivity and development strategies optimization in Weiyuan shale gas play, Sichuan Basin, SW China
MA Xinhua, LI Xizhe, LIANG Feng, WAN Yujin, SHI Qiang, WANG Yonghui, ZHANG Xiaowei, CHE Mingguang, GUO Wei, GUO Wei [2020, 47(3): 563-563.] (887)
20 Mechanisms of shale gas generation and accumulation in the Ordovician Wufeng-Longmaxi Formation, Sichuan Basin, SW China
BORJIGIN Tenger, SHEN Baojian, YU Lingjie, YANG Yunfeng, ZHANG Wentao, TAO Cheng, XI Binbin, ZHANG Qingzhen, BAO Fang, QIN Jianzhong [2017, 44(1): 78-78.] (880)
21 A new method for lithology identification of fine grained deposits and reservoir sweet spot analysis: A case study of Kong 2 Member in Cangdong sag, Bohai Bay Basin, China
ZHAO Xianzheng1, PU Xiugang1, HAN Wenzhong1, 2, ZHOU Lihong1, SHI Zhannan1, CHEN Shiyue2, XIAO Dunqing1 [2017, 44(4): 502-502.] (877)
22 New water drive characteristic curves at ultra-high water cut stage
WANG Jiqiang, SHI Chengfang, JI Shuhong, LI Guanlin, CHEN Yingqiao [2017, 44(6): 960-960.] (876)
23 Genetic types of gas hydrates in China
DAI Jinxing, NI Yunyan, HUANG Shipeng, PENG Weilong, HAN Wenxue, GONG Deyu, WEI Wei [2017, 44(6): 848-848.] (845)
24 Tectonic deformation features and petroleum geological significance in Yinggehai large strike-slip basin, South China Sea
FAN Caiwei [2018, 45(2): 199-199.] (845)
25 Hydrogeochemistry of the Arctic areas of Siberian petroleum basins
DMITRY Novikov Anatolievich, SARAEV Mikhail Mikhailovich [2017, 44(5): 744-744.] (840)
26 Physical simulation and quantitative calculation of increased feldspar dissolution pores in deep reservoirs
GAO Zhiyong, FENG Jiarui, CUI Jinggang, WANG Xiaoqi, ZHOU Chuanmin, SHI Yuxin [2017, 44(3): 369-369.] (828)
27 Condensate origin and hydrocarbon accumulation mechanism of the deepwater giant gas field in western South China Sea: A case study of Lingshui 17-2 gas field in Qiongdongnan Basin, South China Sea
HUANG Heting, HUANG Baojia, HUANG Yiwen, LI Xing, TIAN Hui [2017, 44(3): 388-388.] (826)
28 Concept, technology and practice of “man-made reservoirs” development
ZOU Caineng, DING Yunhong, LU Yongjun, LIU Xiangui, CHEN Jianjun, WANG Xin, YANG Zhengming, CAI Bo, YANG Zhi, HE Chunming, WANG Zhen, LUO Yutian [2017, 44(1): 154-154.] (808)
29 Contourites: Physical oceanography, process sedimentology, and petroleum geology
SHANMUGAM G [2017, 44(2): 195-195.] (806)
30 Features, origin and distribution of microbial dolomite reservoirs: A case study of 4th Member of Sinian Dengying Formation in Sichuan Basin, SW China
CHEN Yana, SHEN Anjiang, PAN Liyin, ZHANG Jie, WANG Xiaofang [2017, 44(5): 715-715.] (805)
31 Geological conditions for continental tight oil formation and the main controlling factors for the enrichment: A case of Chang 7 Member, Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, NW China
YANG Hua, LIANG Xiaowei, NIU Xiaobing, FENG Shengbin, YOU Yuan [2017, 44(1): 20-20.] (797)
32 Analogue modeling of through-going process and development pattern of strike-slip fault zone
XIAO Yang, WU Guanghui, LEI Yongliang, CHEN Tingting [2017, 44(3): 348-348.] (795)
33 Fracture pore evaluation of the Upper Ordovician Wufeng to Lower Silurian Longmaxi Formations in southern Sichuan Basin, SW China
WANG Yuman1, WANG Hongkun2, ZHANG Chenchen1, LI Xinjing1, DONG Dazhong1 [2017, 44(4): 539-539.] (793)
34 Control factors of high and stable production of Jurassic Da’anzhai Member tight oil in central Sichuan Basin, SW China
YANG Guang, HUANG Dong, HUANG Pinghui, YAN Weipeng, YANG Tianquan, DAI Hongming, LIN Jianping [2017, 44(5): 826-826.] (791)
35 A tight sandstone trapezoidal pore oil saturation model
HU Shengfu, ZHOU Cancan, LI Xia, LI Chaoliu, ZHANG Shengqiang [2017, 44(5): 836-836.] (789)
36 Discovery and theoretical and technical innovations of Yuanba gas field in Sichuan Basin, SW China
GUO Xusheng, HU Dongfeng, LI Yuping, DUAN Jinbao, JI Chunhui, DUAN Hua [2018, 45(1): 26-26.] (788)
37 Efficient development strategies for large ultra-deep structural gas fields in China
LI Xizhe, GUO Zhenhua, HU Yong, LUO Ruilan, SU Yunhe, SUN Hedong, LIU Xiaohua, WAN Yujin, ZHANG Yongzhong, LI Lei [2018, 45(1): 118-118.] (786)
38 The progress and prospects of shale gas exploration and exploitationin southern Sichuan Basin, NW China
MA Xinhua, XIE Jun [2018, 45(1): 169-169.] (785)
39 Mechanism simulation of oil displacement by imbibition in fractured reservoirs
WANG Jing, LIU Huiqing, XIA Jing, LIU Yuetian, HONG Cheng, MENG Qingbang, GAO Yang [2017, 44(5): 770-770.] (784)
40 Geological difference and its significance of marine shale gases in South China
ZHAO Wenzhi, LI Jianzhong, YANG Tao, WANG Shufang, HUANG Jinliang [2016, 43(4): 510-510.] (784)
41 Genesis and reservoir significance of multi-scale natural fractures in Kuqa foreland thrust belt, Tarim Basin, NW China
LIU Chun, ZHANG Ronghu, ZHANG Huiliang, WANG Junpeng, MO Tao, WANG Ke, ZHOU Lu [2017, 44(3): 478-478.] (783)
42 Types and distribution of the shale sedimentary facies of the Lower Cambrian in Upper Yangtze area, South China
LIU Zhongbao, GAO Bo, ZHANG Yuying, DU Wei, FENG Dongjun, NIE Haikuan [2017, 44(1): 31-31.] (782)
43 Connotation and strategic role of in-situ conversion processing of shale oil underground in the onshore China
ZHAO Wenzhi, HU Suyun, HOU Lianhua [2018, 45(4): 545-545.] (774)
44 Quantitative characterization of sandstone amalgamation and its impact on reservoir connectivity
ZHANG Leifu, WANG Hongliang, LI Yinglie, PAN Mao [2017, 44(2): 212-212.] (765)
45 New indexes and charts for genesis identification of multiple natural gases
LI Jian1, 2, LI Zhisheng1, 2, WANG Xiaobo1, 2, WANG Dongliang3, XIE Zengye1, 2, LI Jin1, 2, WANG Yifeng1, 2, HAN Zhongxi1, 2, MA Chenghua1, 2, WANG Zhihong1, 2, CUI Huiying1, 2, WANG Rong1, 2, HAO Aisheng1, 2 [2017, 44(4): 512-512.] (762)
46 Experimental investigation on fracture initiation and non-planar propagation of hydraulic fractures in coal seams
TAN Peng, JIN Yan, HOU Bing, HAN Ke, ZHOU Yingcao, MENG Shangzhi [2017, 44(3): 451-451.] (754)
47 Key evaluation techniques in the process of gas reservoir being converted into underground gas storage
ZHENG Dewen, XU Hongcheng, WANG Jieming, SUN Junchang, ZHAO Kai, LI Chun, SHI Lei, TANG Ligen [2017, 44(5): 801-801.] (754)
48 Dynamic and static comprehensive prediction method of natural fractures in fractured oil reservoirs: A case study of Triassic Chang 63 reservoirs in Huaqing Oilfield, Ordos Basin, NW China
SU Hao, LEI Zhengdong, ZHANG Diqiu, LI Junchao, ZHANG Zeren, JU Binshan, LI Zhiping [2017, 44(6): 929-929.] (750)
49 Karst paleogeomorphology of the fourth Member of Sinian Dengying Formation in Gaoshiti-Moxi area, Sichuan Basin, SW China: Restoration and geological significance
JIN Mindong, TAN Xiucheng, TONG Mingsheng, ZENG Wei, LIU Hong, ZHONG Bo, LIU Qingsong, LIAN Chengbo, ZHOU Xinghe, XU Hu, LUO Bing [2017, 44(1): 68-68.] (744)
50 Development characteristics and orientation of tight oil and gas in China
SUN Longde, ZOU Caineng, JIA Ailin, WEI Yunsheng, ZHU Rukai, WU Songtao, GUO Zhi [2019, 46(6): 1026-1026.] (740)
51 Applicable conditions and analytical corrections of plane strain assumption in the simulation of hydraulic fracturing
ZHAO Jinzhou, PENG Yu, LI Yongming, TIAN Zhisheng [2017, 44(3): 436-436.] (736)
52 Controlling factors of hydrocarbon accumulation in Termit rift superimposed basin, Niger
ZHOU Lihong, SU Junqing, DONG Xiaowei, SHI Buqing, SUN Zhihua, QIAN Maolu, LOU Da, LIU Aiping [2017, 44(3): 339-339.] (725)
53 Significant progress of continental petroleum geology theory in basins of Central and Western China
JIA Chengzao, ZOU Caineng, YANG Zhi, ZHU Rukai, CHEN Zhuxin, ZHANG Bin, JIANG Lin [2018, 45(4): 560-560.] (714)
54 Assessment of global unconventional oil and gas resources
Wang Hongjun; Ma Feng; Tong Xiaoguang; Liu Zuodong; Zhang Xinshun; Wu Zhenzhen; Li Denghua; Wang Bo; Xie Yinfu; Yang Liuyan [2016, 43(6): 862-862.] (712)
55 Shale gas in China: characteristics, challenges and prospects (II)
ZOU Caineng, DONG Dazhong, WANG Yuman, LI Xinjing, HUANG Jinliang, WANG Shufang, GUAN Quanzhong, ZHANG Chenchen, WANG Hongyan, LIU Honglin, BAI Wenhua, LIANG Feng, LIN Wen, ZHAO Qun, LIU Dexun, YANG Zhi, LIANG Pingping, SUN Shasha, QIU Zhen [2016, 43(2): 178-178.] (704)
56 Structure characteristics and major controlling factors of platform margin microbial reef reservoirs: A case study of Xiaoerbulak Formation, Lower Cambrian, Aksu area, Tarim Basin, NW China
BAI Ying, LUO Ping, WANG Shi, ZHOU Chuanmin, ZHAI Xiufen, WANG Shan, YANG Zongyu [2017, 44(3): 358-358.] (700)
57 A comprehensive evaluation index for shale reservoirs and its application: A case study of the Ordovician Wufeng Formation to Silurian Longmaxi Formation in southeastern margin of Sichuan Basin, SW China
SHEN Cheng1, REN Lan1, ZHAO Jinzhou1, TAN Xiucheng1, WU Leize2 [2017, 44(4): 658-658.] (700)
58 Experiment on gas-water two-phase seepage and inflow performance curves of gas wells in carbonate reservoirs: A case study of Longwangmiao Formation and Dengying Formation in Gaoshiti-Moxi block, Sichuan Basin, SW China
LI Chenghui, LI Xizhe, GAO Shusheng, LIU Huaxun, YOU Shiqiang, FANG Feifei, SHEN Weijun [2017, 44(6): 938-938.] (698)
59 Killing fluid loss mechanism and productivity recovery in a gas condensate reservoir considering the phase behavior change
JIA Hu, WU Xiaohu [2017, 44(4): 629-629.] (697)
60 Evaluations of oil and gas lateral migration across faults: A case study of Shigezhuang nose structure of Wen’an slope in Baxian sag, Jizhong depression, Bohai Bay Basin, China
WANG Chao, LYU Yanfang, WANG Quan, FU Guang, WANG Yougong, SUN Yonghe, HUO Zhipeng, LIU Junqiao [2017, 44(6): 888-888.] (695)
61 Water producing mechanisms of carbonate reservoirs gas wells: A case study of the Right Bank Field of Amu Darya, Turkmenistan
CHENG Youyou, MU Longxin, ZHU Enyong, ZHANG Peijun, GUO Chunqiu, LENG Youheng, WEI Zhanjun, CHEN Pengyu, XING Yuzhong, CHENG Muwei, SHI Haidong, ZHANG Liangjie [2017, 44(1): 96-96.] (693)
62 Petroleum geological characteristics of two basin belts in southern continental margin in South China Sea
ZHANG Gongcheng, TANG Wu, XIE Xiaojun, ZHAO Zhigang, ZHAO Zhao [2017, 44(6): 859-859.] (692)
63 Application and development trend of artificial intelligence in petroleum exploration and development
KUANG Lichun, LIU He, REN Yili, LUO Kai, SHI Mingyu, SU Jian, LI Xin [2021, 48(1): 11-11.] (692)
64 Origin and differential accumulation of hydrocarbons in Cambrian sub-salt dolomite reservoirs in Zhongshen Area, Tarim Basin, NW China
ZHANG Jizhi, WANG Zhaoming, YANG Haijun, XU Zhiming, XIAO Zhongyao, LI Zhongxuan [2017, 44(1): 47-47.] (690)
65 Geological features and exploration fields of tight oil in the Cenozoic of western Qaidam Basin, NW China
LIU Zhanguo, ZHU Chao, LI Senming, XUE Jianqin, GONG Qingshun, WANG Yanqing, WANG Peng, XIA Zhiyuan, SONG Guangyong [2017, 44(2): 204-204.] (687)
66 Technical measures of deliverability enhancement for mature gas fields: A case study of Carboniferous reservoirs in Wubaiti gas field, eastern Sichuan Basin, SW China
JIA Ailin, MENG Dewei, HE Dongbo, WANG Guoting, GUO Jianlin, YAN Haijun, GUO Zhi [2017, 44(4): 589-589.] (681)
67 Seismic prediction method of pore fluid in tight gas reservoirs, Ordos Basin, NW China
YANG Hua1, WANG Daxing2, 3, ZHANG Mengbo2, 3, WANG Yonggang3, LIU Lihui4, ZHANG Mengli3 [2017, 44(4): 520-520.] (679)
68 Exploration potential of shale oil in Chang7 Member, Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, NW China
YANG Hua, NIU Xiaobing, XU Liming, FENG Shengbin, YOU Yuan, LIANG Xiaowei, WANG Fang, ZHANG Dandan [2016, 43(4): 520-520.] (678)
69 Micro-influencing mechanism of permeability on spontaneous imbibition recovery for tight sandstone reservoirs
GU Xiaoyu, PU Chunsheng, HUANG Hai, HUANG Feifei, LI Yuejing, LIU Yang, LIU Hengchao [2017, 44(6): 954-954.] (677)
70 Permeability characterization and directional wells initial productivity prediction in the continental multilayer sandstone reservoirs: A case from Penglai 19-3 oil field, Bohai Bay Basin
LIU Yancheng, LUO Xianbo, KANG Kai, LI Tingli, JIANG Shuhong, ZHANG Jun, ZHANG Zhang, LI Yunting [2017, 44(1): 103-103.] (677)
71 Re-recognition of “unconventional” in unconventional oil and gas
JIAO Fangzheng [2019, 46(5): 810-810.] (677)
72 Gas kick during carbonate reservoirs drilling and its risk assessment
GUO Yanli, SUN Baojiang, GAO Yonghai, LI Hao, WU Changfu [2017, 44(3): 444-444.] (676)
73 China’s shale gas exploration and development: Understanding and practice
MA Yongsheng, CAI Xunyu, ZHAO Peirong [2018, 45(4): 574-574.] (675)
74 Formation conditions and accumulation characteristics of Bozhong 19-6 large condensate gas field in offshore Bohai Bay Basin
XU Changgui, YU Haibo, WANG Jun, LIU Xiaojian [2019, 46(1): 38-38.] (673)
75 Evaluation method of the least horizontal principal stress by logging data in anisotropic fast formations
LIU Zhonghua, SONG Lianteng, WANG Changsheng, SUN Ting, YANG Xiaoming, LI Xia [2017, 44(5): 752-752.] (673)
76 Compaction and hydrocarbon accumulation of Triassic Yanchang Formation Chang 8 Member, Ordos Basin, NW China: Evidence from geochemistry and fluid inclusions
FU Jinhua, DENG Xiuqin, WANG Qi, LI Jihong, QIU Junli, HAO Lewei, ZHAO Yande [2017, 44(1): 57-57.] (672)
77 Micro pore and throat characteristics and origin of tight sandstone reservoirs: A case study of the Triassic Chang 6 and Chang 8 members in Longdong area, Ordos Basin, NW China
LIU Hanlin, YANG Youyun, WANG Fengqin, DENG Xiuqin, LIU Ye, NAN Junxiang, WANG Jin, ZHANG Hongjie [2018, 45(2): 234-234.] (665)
78 Distribution and exploration direction of medium- and large-sized marine carbonate gas fields in Sichuan Basin, SW China
MA Xinhua, YANG Yu, WEN Long, LUO Bing [2019, 46(1): 13-13.] (664)
79 Three dimensional characterization and quantitative connectivity analysis of micro/nano pore space
SUN Liang, WANG Xiaoqi, JIN Xu, LI Jianming, WU Songtao [2016, 43(3): 498-498.] (660)
80 Nuclear magnetic resonance features of low-permeability reservoirs with complex wettability
FENG Cheng, SHI Yujiang, HAO Jianfei, WANG Zhenlin, MAO Zhiqiang, LI Gaoren, JIANG Zhihao [2017, 44(2): 257-257.] (658)
81 Applicable scope of oxygen-reduced air flooding and the limit of oxygen content
LIAO Guangzhi, YANG Huaijun, JIANG Youwei, REN Shaoran, LI Dangguo, WANG Liangang, WANG Zhengmao, WANG Bojun, LIU Weidong [2018, 45(1): 110-110.] (658)
82 Seismic forward and inverse simulation in a tight reservoir model of loess plateau region
WANG Daxing, ZHANG Mengbo, YANG Wenjing, CAI Kehan, GAO Lidong, ZHU Jun [2017, 44(2): 251-251.] (651)
83 Influences of delta sandstone architecture on waterflooding sweep characteristics: A case study of layer J-Ⅱ of Kumkol South oilfield in South Turgay Basin, Kazakstan
ZHAO Lun, WANG Jincai, CHEN Li, ZHANG Xiangzhong, CAO Haili, WANG Chenggang, ZHAO Liangdong [2017, 44(3): 414-414.] (651)
84 Significance of source rock heterogeneities: A case study of Mesoproterozoic Xiamaling Formation shale in North China
WANG Xiaomei, ZHANG Shuichang, WANG Huajian, SU Jin, HE Kun, WANG Yu, WANG Xiaoqi [2017, 44(1): 39-39.] (649)
85 Shale gas enrichment pattern and exploration significance of Well Wuxi-2 in northeast Chongqing, NE Sichuan Basin
LIANG Feng, BAI Wenhua, ZOU Caineng, WANG Hongyan, WU Jin, MA Chao, ZHANG Qin, GUO Wei, SUN Shasha, ZHU Yanming, CUI Huiying, LIU Dexun [2016, 43(3): 358-358.] (648)
86 Accumulation conditions and play targets of oil and gas in the Cambrian subsalt dolomite, Tarim Basin, NW China
DU Jinhu, PAN Wenqing [2016, 43(3): 339-339.] (648)
87 Optimum development options and strategies for water injection development of carbonate reservoirs in the Middle East
SONG Xinmin, LI Yong [2018, 45(4): 689-689.] (645)
88 Plugging performance of sepiolite drilling mud with calcium carbonate
ETTEHADI Ali, ALTUN Gursat [2017, 44(3): 461-461.] (644)
89 The formation and viscoelasticity of pore-throat scale emulsion in porous media
ZHOU Yazhou, WANG Demin, WANG Zhipeng, CAO Rui [2017, 44(1): 116-116.] (641)
90 Comprehensive review of water shutoff methods for horizontal wells
SUN Xindi, BAI Baojun [2017, 44(6): 973-973.] (640)
91 Paleo-sedimentary environmental restoration and its significance of Chang 7 Member of Triassic Yanchang Formation in Ordos Basin, NW China
FU Jinhua, LI Shixiang, XU Liming, NIU Xiaobing [2018, 45(6): 946-946.] (637)
92 Petrological characteristics and shale oil enrichment of lacustrine fine-grained sedimentary system: A case study of organic-rich shale in first member of Cretaceous Qingshankou Formation in Gulong Sag, Songliao Basin, NE China
LIU Bo, SHI Jiaxin, FU Xiaofei, LYU Yanfang, SUN Xianda, GONG Lei, BAI Yunfeng [2018, 45(5): 837-837.] (634)
93 Synthetic well logs generation via Recurrent Neural Networks
ZHANG Dongxiao, CHEN Yuntian, MENG Jin [2018, 45(4): 607-607.] (634)
94 A fracture evaluation by acoustic logging technology in oil-based mud: A case from tight sandstone reservoirs in Keshen area of Kuqa depression, Tarim Basin, NW China
TANG Jun, ZHANG Chengguang, XIN Yi [2017, 44(3): 397-397.] (633)
95 Optimization methods of production layer combination for coalbed methane development in multi-coal seams
YANG Zhaobiao, ZHANG Zhengguang, QIN Yong, WU Congcong, YI Tongsheng, LI Yangyang, TANG Jun, CHEN Jie [2018, 45(2): 304-304.] (632)
96 Productivity analysis method for gas-water wells in abnormal overpressure gas reservoirs
ZHANG Hui, WANG Lei, WANG Xinguang, ZHOU Wei, ZENG Xiaoming, LIU Changwei, ZHAO Nan, WANG Laichao, WANG Xinbin, WANG Wentao [2017, 44(2): 262-262.] (631)
97 Tracing natural gas migration by integrating organic and inorganic geochemical data: A case study of the Jurassic gas fields in western Sichuan Basin, SW China
YE Sujuan1, ZHU Hongquan1, LI Rong2, YANG Yingtao1, LI Qing1 [2017, 44(4): 560-560.] (630)
98 Development potential and technical strategy of continental shale oil in China
HU Suyun, ZHAO Wenzhi, HOU Lianhua, YANG Zhi, ZHU Rukai, WU Songtao, BAI Bin, JIN Xu [2020, 47(4): 828-828.] (629)
99 Progress and development of volume stimulation techniques
XU Yun, LEI Qun, CHEN Ming, WU Qi, YANG Nengyu, WENG Dingwei, LI Deqi, JIANG Hao [2018, 45(5): 887-887.] (628)
100 Geological characteristics of shale rock system and shale oil exploration in a lacustrine basin: A case study from the Paleogene 1st sub-member of Kong 2 Member in Cangdong sag, Bohai Bay Basin, China
ZHAO Xianzheng, ZHOU Lihong, PU Xiugang, JIN Fengming, HAN Wenzhong, XIAO Dunqing, CHEN Shiyue, SHI Zhannan, ZHANG Wei, YANG Fei [2018, 45(3): 372-372.] (625)
101 Classification of lacustrine tight limestone considering matrix pores or fractures: A case study of Da’anzhai Member of Jurassic Ziliujing Formation in central Sichuan Basin, SW China
TIAN Zepu, SONG Xinmin, WANG Yongjun, RAN Qiquan, LIU Bo, XU Qilu, LI Yang [2017, 44(2): 224-224.] (623)
102 Theories and practices of carbonate reservoirs development in China
LI Yang, KANG Zhijiang, XUE Zhaojie, ZHENG Songqing [2018, 45(4): 678-678.] (622)
103 Shale gas in China: Characteristics, challenges and prospects (Ⅰ)
Zou Caineng; Dong Dazhong; Wang Yuman; Li Xinjing; Huang Jinliang; Wang Shufang; Guan Quanzhong; Zhang Chenchen; Wang Hongyan; Liu Honglin; Bai Wenhua; Liang Feng; Lin Wen; Zhao Qun; Liu Dexun; Yang Zhi; Liang Pingping; Sun Shasha and Qiu Zhen [2015, 42(6): 701-701.] (618)
104 Structural patterns of fault broken zones in carbonate rocks and their influences on petroleum accumulation in Tazhong Paleo-uplift, Tarim Basin, NW China
NENG Yuan, YANG Haijun, DENG Xingliang [2018, 45(1): 50-50.] (617)
105 Experimental study on the mechanism of enhancing oil recovery by polymer - surfactant binary flooding
LIU Weidong1, 2, LUO Litao2, 3, LIAO Guangzhi4, ZUO Luo5, WEI Yunyun1, 2, JIANG Wei1 [2017, 44(4): 607-607.] (616)
106 Slope belt types and hydrocarbon migration and accumulation mechanisms in rift basins
Zhao Xianzheng; Jin Fengming; Li Yubang; Wang Quan; Zhou Lihong; Lyu Yanfang; Pu Xiugang; Wang Wei [2016, 43(6): 849-849.] (615)
107 Quantitative recognition method for borehole trajectory models
LIU Xiushan [2018, 45(1): 148-148.] (614)
108 Formation mechanism of tight sandstone gas in areas of low hydrocarbon generation intensity: A case study of the Upper Paleozoic in North Tianhuan depression in Ordos Basin, NW China
ZHANG Fudong, LI Jun, WEI Guoqi, LIU Xinshe, GUO Jianying, LI Jian, FAN Zhiyong, SHE Yuanqi, GUAN Hui, YANG Shen, SHAO Liyan [2018, 45(1): 81-81.] (610)
109 Influence of monoethanolamine on thermal stability of starch in water based drilling fluid system
NASIRI Alireza, NIK Mohammad Amin Sharif, HEIDARI Hamidreza, VALIZADEH Majid [2018, 45(1): 160-160.] (609)
110 A new permeability calculation method using nuclear magnetic resonance logging based on pore sizes: A case study of bioclastic limestone reservoirs in the A oilfield of the Mid-East
HAN Yujiao, ZHOU Cancan, FAN Yiren, LI Chaoliu, YUAN Chao, CONG Yunhai [2018, 45(1): 178-178.] (609)
111 Characteristics of deep water depositional system in Campos basin, Brazil
KANG Hongquan, MENG Jinluo, CHENG Tao, JIA Huaicun, BAI Bo, LI Minggang [2018, 45(1): 104-104.] (608)
112 Calculation method of proppant embedment depth in hydraulic fracturing
CHEN Ming, ZHANG Shicheng, LIU Ming, MA Xinfang, ZOU Yushi, ZHOU Tong, LI Ning, LI Sihai [2018, 45(1): 156-156.] (607)
113 The pre-Sinian rift in central Sichuan Basin and its control on hydrocarbon accumulation in the overlying strata
WEI Guoqi, YANG Wei, ZHANG Jian, XIE Wuren, ZENG Fuying, SU Nan, JIN Hui [2018, 45(2): 189-189.] (606)
114 Types, distribution and play targets of Lower Cretaceous tight oil in Jiuquan Basin, NW China
CHEN Qilin, DENG Yilin, WEI Jun, MA Guofu, LONG Liwen, XIAO Wenhua, LI Wei, ZHANG Liping [2018, 45(2): 222-222.] (604)
115 Prediction method of produced polymer concentration based on interwell connectivity
XIE Xiaoqing, ZHAO Hui, KANG Xiaodong, ZHANG Xiansong, XIE Pengfei [2017, 44(2): 269-269.] (604)
116 Experiments on gas supply capability of commingled production in a fracture-cavity carbonate gas reservoir
WANG Lu, YANG Shenglai, LIU Yicheng, XU Wei, DENG Hui, MENG Zhan, HAN Wei, QIAN Kun [2017, 44(5): 787-787.] (603)
117 Drift-off warning limits for deepwater drilling platform/riser coupling system
LIU Xiuquan, CHEN Guoming, CHANG Yuanjiang, JI Jingqi, FU Jingjie, SONG Qiang [2016, 43(4): 646-646.] (602)
118 3D discrete network modeling of shale bedding fractures based on lithofacies characterization
OU Chenghua, LI Chaochun [2017, 44(2): 318-318.] (600)
119 Natural fracture distribution and a new method predicting effective fractures in tight oil reservoirs of Ordos Basin, NW China
Fan Jianming; Qu Xuefeng; Wang Chong; Lei Qihong; Cheng Liangbing; Yang Ziqing [2016, 43(5): 748-748.] (600)
120 Karst reservoirs seismic prediction of Lower Permian Maokou Formation in central Sichuan Basin, SW China
DAI Xiaofeng, ZHANG Ming, JIANG Qingchun, FENG Zhou [2017, 44(1): 88-88.] (598)
121 Geological features of grain bank reservoirs and the main controlling factors: A case study on Cretaceous Mishrif Formation, Halfaya Oilfield, Iraq
WANG Jun, GUO Rui, ZHAO Limin, LI Wenke, ZHOU Wen, DUAN Tianxiang [2016, 43(3): 377-377.] (598)
122 Geological features, hydrocarbon accumulation and deep water potential of East Indian basins
QIN Yanqun, ZHANG Guangya, JI Zhifeng, LI Zhi, WU Yiping, WANG Xinglong, LIANG Xu [2017, 44(5): 703-703.] (597)
123 Features and hierarchical modeling of carbonate fracture-cavity reservoirs
LI Yang, HOU Jiagen, LI Yongqiang [2016, 43(4): 606-606.] (596)
124 Progress in key technologies for evaluating marine shale gas development in China
Jia Ailin; Wei Yunsheng; Jin Yiqiu [2016, 43(6): 955-955.] (596)
125 Reservoir micro structure of Da’anzhai Member of Jurassic and its petroleum significance in Central Sichuan Basin, SW China
PANG Zhenglian, TAO Shizhen, ZHANG Qin, YANG Jiajing, ZHANG Tianshu, YANG Xiaoping, FAN Jianwei, HUANG Dong, WEI Tengqiang [2018, 45(1): 72-72.] (595)
126 Formation, distribution, resource potential and discovery of the Sinian-Cambrian giant gas field, Sichuan Basin, SW China
Zou Caineng; Du Jinhu; Xu Chunchun; Wang Zecheng; Zhang Baomin; Wei Guoqi; Wang Tongshan; Yao Genshun; Deng Shenghui; Liu Jingjiang; Zhou Hui; Xu Anna; Yang Zhi; Jiang Hua and Gu Zhidong [2014, 41(3): 293-293.] (595)
127 Sinistral strike slip of the Zhangjiakou-Penglai Fault and its control on hydrocarbon accumulation in the northeast of Shaleitian Bulge, Bohai Bay Basin, East China
PENG Jingsong, WEI Ajuan, SUN Zhe, CHEN Xinlu, ZHAO Dijiang [2018, 45(2): 211-211.] (595)
128 Key geological issues and main controls on accumulation and enrichment of Chinese shale gas
GUO Tonglou [2016, 43(3): 326-326.] (594)
129 Differences in formation process of tight sandstone gas reservoirs in different substructures in Changling Fault Depression, Songliao Basin, NE China
LIU Mingjie, LIU Zhen, WU Yaowen, ZHU Wenqi, WANG Peng [2017, 44(2): 242-242.] (586)
130 Basic types and geologic significances of “truncation and onlap” unconformities
HE Dengfa [2018, 45(6): 1006-1006.] (585)
131 Water and gas distribution and its controlling factors of large scale tight sand gas: A case study of western Sulige gas field, Ordos Basin, NW China
MENG Dewei, JIA Ailin, JI Guang, HE Dongbo [2016, 43(4): 614-614.] (584)
132 Technologies of enhancing oil recovery by chemical flooding in Daqing Oilfield, NE China
SUN Longde, WU Xiaolin, ZHOU Wanfu, LI Xuejun, HAN Peihui [2018, 45(4): 645-645.] (583)
133 Structural characteristics and petroleum exploration of Levant Basin in East Mediterranean
LIU Xiaobing1, 2, ZHANG Guangya2, WEN Zhixin2, WANG Zhaoming2, SONG Chengpeng2, HE Zhengjun2, LI Zhiping1 [2017, 44(4): 548-548.] (578)
134 New progress and prospect of oilfields development technologies in China
YUAN Shiyi, WANG Qiang [2018, 45(4): 668-668.] (577)
135 Braided river delta outcrop architecture: A case study of Triassic Huangshanjie Formation in Kuche depression, Tarim Basin, NW China
ZHU Weihong, WU Shenghe, YIN Zhijun, HAN Tao, WU Yiming, LIU Yong, FENG Wenjie, LUO Ya’ nan, CAO Cen [2016, 43(3): 489-489.] (576)
136 Directional deflection equations for steerable drilling tools and the control mechanism of wellbore trajectory
LIU Xiushan [2017, 44(5): 793-793.] (575)
137 The characteristics of Precambrian sedimentary basin and the distribution of deep source rock: A case study of Tarim Basin in Neoproterozoic and source rocks in Early Cambrian, Western China
Wu Lin; Guan Shuwei; Ren Rong; Wang Xiaobo; Yang Haijun; Jin Jiuqiang; Zhu Guangyou [2016, 43(6): 915-915.] (572)
138 Sublacustrine hyperpycnal channel-fan system in a large depression basin: A case study of Nen 1 Member, Cretaceous Nenjiang Formation in the Songliao Basin, NE China
PAN Shuxin, LIU Huaqing, ZAVALA Carlos, LIU Caiyan, LIANG Sujuan, ZHANG Qingshi, BAI Zhongfeng [2017, 44(6): 870-870.] (571)
139 Effects of microscopic pore structure heterogeneity on the distribution and morphology of remaining oil
LI Junjian, LIU Yang, GAO Yajun, CHENG Baoyang, MENG Fanle, XU Huaimin [2018, 45(6): 1052-1052.] (571)
140 Gravel sizing method for sand control packing in hydrate production test wells
LI Yanlong, HU Gaowei, LIU Changling, WU Nengyou, CHEN Qiang, LIU Lele, LI Chengfeng [2017, 44(6): 966-966.] (570)
141 Structural architecture difference and petroleum exploration of passive continental margin basins in East Africa
Wen Zhixin; Wang Zhaoming; Song Chengpeng; He Zhengjun and Liu Xiaobing [2015, 42(5): 680-680.] (570)
142 Shale high pressure isothermal adsorption curve and the production dynamic experiments of gas well
DUAN Xianggang, HU Zhiming, GAO Shusheng, SHEN Rui, LIU Huaxun, CHANG Jin, WANG Lin [2018, 45(1): 127-127.] (569)
143 New knowledge of hydrocarbon generating theory of organic matter in Chinese marine carbonates
LIU Wenhui, BORJIGIN Tenger, WANG Xiaofeng, LI Maowen, HU Guang, WANG Jie, LU Longfei, ZHAO Heng, CHEN Qianglu, LUO Houyong [2017, 44(1): 164-164.] (566)
144 Surface wettability control of reservoir rocks by brine
LIN Meiqin, HUA Zhao, LI Mingyuan [2018, 45(1): 144-144.] (561)
145 Petroleum geology controlled by extensive detachment thinning of continental margin crust: A case study of Baiyun sag in the deep-water area of northern South China Sea
PANG Xiong, REN Jianye, ZHENG Jinyun, LIU Jun, YU Peng, LIU Baojun [2018, 45(1): 39-39.] (559)
146 Water-out performance and pattern of horizontal wells for marine sandstone reservoirs in Tarim Basin, NW China
LIU Guangwei, ZHOU Daiyu, JIANG Hanqiao, WANG Tao, LI Junjian [2018, 45(1): 135-135.] (557)
147 Solution mining technology of enlarging space for thick-sandwich salt cavern storage
ZHENG Yali, ZHAO Yanjie, DING Guosheng, WU Zhide, LU Shouquan, LAI Xin, QIU Xiaosong, YANG Dong, HAN Bingjie, WANG Lingxin [2017, 44(1): 143-143.] (555)
148 Oil reservoir water flooding flowing area identification based on the method of streamline clustering artificial intelligence
JIA Hu, DENG Lihui [2018, 45(2): 319-319.] (550)
149 A new physical simulation system of drilling mud invasion in formation module
FAN Yiren, WU Junchen, WU Fei, ZHOU Cancan, LI Chaoliu [2017, 44(1): 129-129.] (549)
150 Wind-induced response of large offshore oil platform
LIU Hongbing, CHEN Guoming, LYU Tao, LIN Hong, ZHU Benrui, HUANG Ao [2016, 43(4): 655-655.] (548)
151 Application and enlightenment of carbon dioxide flooding in the United States of America
Qin Jishun; Han Haishui and Liu Xiaolei [2015, 42(2): 216-216.] (545)
152 Advantageous shale lithofacies of Wufeng Formation-Longmaxi Formation in Fuling gas field of Sichuan Basin, SW China
WU Lanyu, HU Dongfeng, LU Yongchao, LIU Ruobing, LIU Xiaofeng [2016, 43(2): 197-197.] (543)
153 Geological characteristics and development potential of transitional shale gas in the east margin of the Ordos Basin, NW China
KUANG Lichun, DONG Dazhong, HE Wenyuan, WEN Shengming, SUN Shasha, LI Shuxin, QIU Zhen, LIAO Xinwei, LI Yong, WU Jin, ZHANG Leifu, SHI Zhensheng, GUO Wen, ZHANG Surong [2020, 47(3): 446-446.] (542)
154 Advanced production decline analysis of tight gas wells with variable fracture conductivity
SUN Hedong, OUYANG Weiping, ZHANG Mian, TANG Haifa, CHEN Changxiao, MA Xu, FU Zhongxin [2018, 45(3): 463-463.] (541)
155 Reservoir controlling differences between consequent faults and antithetic faults in slope area outside of source: A case study of the south-central Wenan slope of Jizhong Depression, Bohai Bay Basin, NE China
LIU Junqiao, WANG Haixue, LYU Yanfang, SUN Tongwen, ZHANG Mengdi, HE Wei, SUN Yonghe, ZHANG Tong, WANG Chao, CAO Lanzhu [2018, 45(1): 92-92.] (541)
156 Visualization experiments on polymer-weak gel profile control and displacement by NMR technique
DI Qinfeng, ZHANG Jingnan, HUA Shuai, CHEN Huijuan, GU Chunyuan [2017, 44(2): 274-274.] (538)
157 Measurement and evaluation of the stress sensitivity in tight reservoirs
Dou Hongen; Zhang Hujun; Yao Shanglin ; Zhu Dan; Sun Tao; Ma Shiying; Wang Xiaolin [2016, 43(6): 31-31.] (537)
158 Seismic guided drilling technique based on seismic while drilling (SWD): A case study of fracture-cave reservoirs of Halahatang block, Tarim Oilfield, NW China
SHI Hongxiang, LI Hui, ZHENG Duoming, ZOU Keyuan, GENG Changbo, LIU Wei, LIU Yanmei, ZHEN Lingxia, ZHANG Hui, SHIM Y H [2016, 43(4): 668-668.] (536)
159 Constraint of volcano-stratigraphic emplacement environment on the reservoir distribution: A case analysis of rhyolitic volcanic strata in the 2nd member of Jurassic Huoshiling Formation in Wangfu fault depression, Songliao Basin, East China
TANG Huafeng, YANG Di, SHAO Mingli, WANG Pujun, SUN Wentie, HUANG Yulong [2016, 43(4): 579-579.] (536)
160 Development of the theory and technology for low permeability reservoirs in China
HU Wenrui, WEI Yi, BAO Jingwei [2018, 45(4): 656-656.] (533)
161 Lower Paleozoic source rocks and natural gas origins in Ordos Basin, NW China
LIU Dan, ZHANG Wenzheng, KONG Qingfen, FENG Ziqi, FANG Chenchen, PENG Weilong [2016, 43(4): 549-549.] (531)
162 Application of silica nanofluid to control initiation of fines migration
HASANNEJADA Reza, POURAFSHARY Peyman, VATANI Ali, SAMENI Abdolhamid [2017, 44(5): 810-810.] (531)
163 Experiments on shale reservoirs plugs hydration
QIAN Bin1, ZHU Juhui1, YANG Hai1, LIANG Xing2, YIN Congbin1, SHI Xiaozhi1, LI Deqi2, LI Junlong1, FANG Hui3 [2017, 44(4): 621-621.] (531)
164 Multiphase boundary of C16+ heavy n-alkanes and CO2 systems
LIU Xiaolei, QIN Jishun, HAN Haishui, LI Shi, JI Zemin [2017, 44(1): 109-109.] (528)
165 Distribution and potential of global oil and gas resources
TONG Xiaoguang, ZHANG Guangya, WANG Zhaoming, WEN Zhixin, TIAN Zuoji, WANG Hongjun, MA Feng, WU Yiping [2018, 45(4): 736-736.] (528)
166 Application of capacitance resistance models to interwell connectivity of large-scale mature oil fields
JAMALI Ali, ETTEHADTAVAKKOL Amin [2017, 44(1): 136-136.] (527)
167 A computational method of critical well spacing of CO2 miscible and immiscible concurrent flooding
CHI Jie, JU Binshan, LYU Guangzhong, ZHANG Xing, WANG Jiabei [2017, 44(5): 778-778.] (526)
168 Geologic features and genesis of the barriers and intercalations in carbonates: A case study of the Cretaceous Mishrif Formation, West Qurna oil field, Iraq
DENG Ya, GUO Rui, TIAN Zhongyuan, TAN Wenhao, YI Yingjie, XU Zhenyong, XIAO Cong, CAO Xunchen, CHEN Liang [2016, 43(1): 144-144.] (526)
169 Three-dimensional carbonate reservoir geomodeling based on the digital outcrop model
Qiao Zhanfeng; Shen Anjiang; Zheng Jianfeng; Chang Shaoying and Chen Yana [2015, 42(3): 337-337.] (526)
170 A method of production profile quick prediction based on typical curves: A case study of the Upper Shale large multi-layered sandstone reservoir, Rumaila Oilfield, Iraq
Li Yong; Li Baozhu; Tian Changbing; Zhu Yixiang; Song Benbiao; Qian Qihao [2016, 43(6): 960-960.] (526)
171 Petrophysical properties characterization of Ordovician Utica shale in Quebec, Canada
BAI Baojun, SUN Yongpeng, LIU Lingbo [2016, 43(1): 76-76.] (525)
172 Field control technologies of combustion assisted gravity drainage (CAGD)
GUAN Wenlong, XI Changfeng, CHEN Long, Muhetar, GAO Chengguo, TANG Junshi, LI Qiu [2017, 44(5): 760-760.] (524)
173 Connotation, application and prospect of the fourth-generation separated layer water injection technology
LIU He, PEI Xiaohan, JIA Deli, SUN Fuchao, GUO Tong [2017, 44(4): 614-614.] (523)
174 Stepped and detailed seismic prediction of shallow-thin reservoirs in Chunfeng oilfield of Junggar Basin, NW China
SHU Ningkai1, WANG Xinwen1, SU Chaoguang2, SONG Liang2, NIU Xuemin2, LI Qiang2 [2017, 44(4): 568-568.] (523)
175 Pore structure differences of the extra-low permeability sandstone reservoirs and the causes of low resistivity oil layers: A case study of Block Yanwumao in the middle of Ordos Basin, NW China
WANG Jianmin, ZHANG San [2018, 45(2): 264-264.] (523)
176 Environmental impacts of hydraulic fracturing in shale gas development in the United States
Zhang Dongxiao and Yang Tingyun [2015, 42(6): 807-807.] (522)
177 Cement bond quality evaluation based on acoustic variable density logging
TANG Jun, ZHANG Chengguang, ZHANG Bixing, SHI Fangfang [2016, 43(3): 475-475.] (521)
178 Division and resources evaluation of hydrocarbon plays in Putomayo-Oriente-Maranon Basin, South America
MA Zhongzhen, CHEN Heping, XIE Yinfu, ZHANG Zhiwei, LIU Yaming, YANG Xiaofa, ZHOU Yubing, WANG Dandan [2017, 44(2): 234-234.] (519)
179 Accumulation and potential analysis of self-sourced natural gas in the Ordovician Majiagou Formation of Ordos Basin, NW China
LI Wei, TU Jianqi, ZHANG Jing, ZHANG Bin [2017, 44(4): 530-530.] (519)
180 Meandering river sand body architecture and heterogeneity:A case study of Permian meandering river outcrop in Palougou, Baode, Shanxi province
WANG Yue, CHEN Shiyue [2016, 43(2): 218-218.] (519)
181 Theoretical and technical innovations in strategic discovery of a giant gas field in Cambrian Longwangmiao Formation of central Sichuan paleo-uplift, Sichuan Basin
Du Jinhu; Zou Caineng; Xu Chunchun; He Haiqing; Shen Ping; Yang Yueming; Li Yalin; Wei Guoqi; Wang Zecheng and Yang Yu [2014, 41(3): 277-277.] (519)
182 A new type of anti-heave semi-submersible drilling platform
CHEN Bo, YU Zhiyong, LYU Yong, LI Xiaojian, LI Chunfang [2017, 44(3): 468-468.] (518)
183 Influences of adsorption/desorption of shale gas on the apparent properties of matrix pores
WANG Jing, LUO Haishan, LIU Huiqing, LIN Jie, LI Liwen, LIN Wenxin [2016, 43(1): 152-152.] (517)
184 Shale gas sweet spot identification and precise geo-steering drilling in Weiyuan Block of Sichuan Basin, SW China
Liu Naizhen; Wang Guoyong [2016, 43(6): 985-985.] (516)
185 Seismic sedimentology characteristics of sub-clinoformal shallow-water meandering river delta: A case from the Suning area of Raoyang sag in Jizhong depression, Bohai Bay Basin, NE China
Zeng Hongliu; Zhao Xianzheng; Zhu Xiaomin; Jin Fengming; Dong Yanlei; Wang Yuquan; Zhu Mao and Zheng Ronghua [2015, 42(5): 576-576.] (515)
186 Profitable exploration and development of continental tight oil in China
HU Suyun, ZHU Rukai, WU Songtao, BAI Bin, YANG Zhi, CUI Jingwei [2018, 45(4): 748-748.] (515)
187 Differences and controlling factors of composite hydrocarbon accumulations in the Tazhong uplift, Tarim Basin, NW China
JIANG Tongwen, HAN Jianfa, WU Guanghui, YU Hongfeng, SU Zhou, XIONG Chang, CHEN Jun, ZHANG Huifang [2020, 47(2): 224-224.] (514)
188 Effects of laminated structure on hydraulic fracture propagation in shale
Xu Dan; Hu Ruilin; Gao Wei and Xia Jiaguo [2015, 42(4): 528-528.] (514)
189 Big data paradox and modeling strategies in geological modeling based on horizontal wells data
HUANG Wensong, WANG Jiahua, CHEN Heping, XU Fang, MENG Zheng, LI Yonghao [2017, 44(6): 947-947.] (514)
190 Quantitative characterization of micro forces in shale hydration and field applications
KANG Yili, YANG Bin, LI Xiangchen, YANG Jian, YOU Lijun, CHEN Qiang [2017, 44(2): 308-308.] (513)
191 Hydrothermal dolomitization in Sinian Dengying Formation, Gaoshiti-Moxi area, Sichuan Basin, SW China
JIANG Yuqiang, TAO Yanzhong, GU Yifan, WANG Juebo, QIANG Zitong, JIANG Na, LIN Gang, JIANG Chan [2016, 43(1): 60-60.] (513)
192 Play types, geologic characteristics and exploration domains of lithological reservoirs in China
Tao Shizhen; Yuan Xuanjun; Hou Lianhua; Zhu Rukai; Yang Fan; Li Changwei; Wang Lan; Zhang Guosheng; Wang Ying; Sun Guoxin; Wei Yanzhao [2016, 43(6): 872-872.] (513)
193 Application of nanotechnology in petroleum exploration and development
Liu He; Jin Xu; Ding Bin [2016, 43(6): 1021-1021.] (511)
194 Combining nuclear magnetic resonance and rate-controlled porosimetry to probe the pore-throat structure of tight sandstones
Xiao Dianshi, ; Lu Shuangfang; Lu Zhengyuan; Huang Wenbiao; Gu Meiwei [2016, 43(6): 970-970.] (510)
195 Characteristics, origin and distribution of dolomite reservoirs in Lower-Middle Cambrian, Tarim Basin, NW China
SHEN Anjiang, ZHENG Jianfeng, CHEN Yongquan, NI Xinfeng, HUANG Lili [2016, 43(3): 349-349.] (509)
196 Petrophysical characteristics and logging evaluation of asphaltene carbonate reservoirs: A case study of the Cambrian Longwangmiao Formation in Anyue gas field, Sichuan Basin
LAI Qiang, XIE Bing, WU Yuyu, HUANG Ke, LIU Xinggang, JIN Yan, LUO Wenjun, LIANG Tao [2017, 44(6): 895-895.] (508)
197 Petroleum geological features and exploration prospect of Linhe Depression in Hetao Basin, China
FU Suotang, FU Jinhua, YU Jian, YAO Jingli, ZHANG Caili, MA Zhanrong, YANG Yajuan, ZHANG Yan [2018, 45(5): 762-762.] (508)
198 Distribution pattern and origin of the columnar pull-down anomalies in Gaoshiti Block of Central Sichuan Basin, SW China
YANG Ping, DING Bozhao, FAN Chang, ZHU Xinghui, WANG Yajing, YANG Pei [2017, 44(3): 379-379.] (506)
199 Wear resistance and anti-friction of expansion cone with hard coating
WEI Songbo, PEI Xiaohan, SHI Bairu, SHAO Tianmin, LI Tao, LI Yiliang, XIE Yi [2016, 43(2): 302-302.] (506)
200 Geologic features of fine-grained facies sedimentation and tight oil exploration: A case from the second Member of Paleogene Kongdian Formation of Cangdong sag, Bohai Bay Basin
PU Xiugang, ZHOU Lihong, HAN Wenzhong, ZHOU Jiansheng, WANG Wen’ ge, ZHANG Wei, CHEN Shiyue, SHI Zhannan, LIU Sa [2016, 43(1): 33-33.] (506)
201 Mechanism of sand body prediction in a continental rift basin by coupling paleogeomorphic elements under the control of base level
DONG Guiyu, HE Youbin [2016, 43(4): 539-539.] (505)
202 Application of multi-point geostatistics in deep-water turbidity channel simulation: A case study of Plutonio oilfield in Angola
ZHANG Wenbiao, DUAN Taizhong, LIU Zhiqiang, YUAN Shujin, LIN Yu, XU Huaming [2016, 43(3): 410-410.] (505)
203 “Exploring petroleum inside source kitchen”: Connotation and prospects of source rock oil and gas
YANG Zhi, ZOU Caineng [2019, 46(1): 184-184.] (505)
204 Production prediction for fracture-vug carbonate reservoirs using electric imaging logging data
XIE Fang, ZHANG Chengsen, LIU Ruilin, XIAO Chengwen [2018, 45(2): 356-356.] (504)
205 Quantitative evaluation of fault-caprock sealing capacity: A case from Dabei-Kelasu structural belt in Kuqa Depression, Tarim Basin, NW China
Fu Xiaofei; Jia Ru; Wang Haixue; Wu Tong; Meng Lingdong and Sun Yonghe [2015, 42(3): 309-309.] (504)
206 Subsalt high steep structure imaging technique: A case study of Keshen area in Kuqa depression, Tarim Basin, NW China
ZENG Qingcai, ZENG Tongsheng, OUYANG Yonglin, DAI Chunmeng, SONG Yaying [2017, 44(6): 879-879.] (503)
207 Formation mechanisms of good-quality clastic reservoirs in deep formations in rifted basins: A case study of Raoyang sag in Bohai Bay Basin, East China
JIN Fengming, ZHANG Kaixun, WANG Quan, NIU Xinjie, YU Zuogang, BAI Guoping, ZHAO Xuan [2018, 45(2): 256-256.] (503)
208 Experimental simulation of dissolution law and porosity evolution of carbonate rock
SHE Min, SHOU Jianfeng, SHEN Anjiang, PAN Liyin, HU Anping, HU Yuanyuan [2016, 43(4): 572-572.] (501)
209 Formation and distribution of the high quality reservoirs in a deep saline lacustrine basin: A case study from the upper part of the 4th member of Paleogene Shahejie Formation in Bonan sag, Jiyang depression, Bohai Bay Basin, East China
MENG Tao, LIU Peng, QIU Longwei, WANG Yongshi, LIU Yali, LIN Hongmei, CHENG Fuqi, QU Changsheng [2017, 44(6): 906-906.] (499)
210 Hydraulic fracture propagation geometry and acoustic emission interpretation: A case study of Silurian Longmaxi Formation shale in Sichuan Basin, SW China
MA Xinfang, LI Ning, YIN Congbin, LI Yanchao, ZOU Yushi, WU Shan, HE Feng, WANG Xiaoqiong, ZHOU Tong [2017, 44(6): 981-981.] (499)
211 Types and resource potential of continental shale oil in China and its boundary with tight oil
ZHAO Wenzhi, HU Suyun, HOU Lianhua, YANG Tao, LI Xin, GUO Bincheng, YANG Zhi [2020, 47(1): 10-10.] (499)
212 Quantitative seismic prediction of shale gas sweet spots in Lower Silurian Longmaxi Formation, Weiyuan area, Sichuan Basin, SW China
ZENG Qingcai, CHEN Sheng, HE Pei, YANG Qing, GUO Xiaolong, CHEN Peng, DAI Chunmeng, LI Xuan, GAI Shaohua, DENG Yu, HOU Huaxing [2018, 45(3): 414-414.] (498)
213 Lower limit of thermal maturity for the carbonization of organic matter in marine shale and its exploration risk
WANG Yuman, LI Xinjing, CHEN Bo, WU Wei, DONG Dazhong, ZHANG Jian, HAN Jing, MA Jie, DAI Bing, WANG Hao, JIANG Shan [2018, 45(3): 395-395.] (497)
214 Sparse well pattern and high-efficient development of metamorphic buried hills reservoirs in Bohai Sea area, China
TONG Kaijun1, LI Bo1, DAI Weihua1, ZHENG Hao2, ZHANG Zhannü2, CHENG Qi2, WANG Jianli2, FANG Na2 [2017, 44(4): 599-599.] (496)
215 Genetic connection between mud shale lithofacies and shale oil enrichment in Jiyang Depression, Bohai Bay Basin
Wang Yong1, Wang Xuejun; Song Guoqi; 2Liu Huimin; Zhu Deshun; Zhu Deyan; Ding Juhong; Yang Wanqin; Yin Yan; Zhang Shun; Wang Min [2016, 43(5): 704-704.] (496)
216 An experimental study to quantify sand production during oil recovery from unconsolidated quicksand formations
PERERA M S A, RANJITH P G, RATHNAWEERA T D, DE SILVA G P D, LIU T [2017, 44(5): 816-816.] (495)
217 Vibration wave downhole communication technique
ZHENG Lichen, YU Jiaqing, YANG Qinghai, GAO Yang, SUN Fuchao [2017, 44(2): 300-300.] (495)
218 Hydrothermal fluid activity and the quantitative evaluation of its impact on carbonate reservoirs: A case study of the Lower Paleozoic in the west of Dongying sag, Bohai Bay Basin, East China
LI Jiyan, WANG Yongshi, LIU Chuanhu, DONG Dawei, GAO Zhiqiang [2016, 43(3): 366-366.] (495)
219 Response simulation and corresponding analysis of dual laterolog in cavernous reservoirs
FAN Yiren, WANG Lei, GE Xinmin, FAN Zhuoying, WU Zhenguan, LIU Jiaxiong, HUANG Rui [2016, 43(2): 243-243.] (494)
220 Application of wettability alteration in the exploitation of unconventional liquid resources
Alvarez J O; Schechter D S [2016, 43(5): 771-771.] (493)
221 A true three-dimensional wellbore positioning method based on the earth ellipsoid
LIU Xiushan [2017, 44(2): 280-280.] (493)
222 Discovery of Xuanhan-Kaijiang Paleouplift and its significance in the Sichuan Basin, SW China
Gu Zhidong; Yin Jifeng; Jiang Hua; Li Qiufen; Zhai Xiufen; Huang Pinghui; Peng Ping; Yang Fan ; Zhang Hang [2016, 43(6): 904-904.] (490)
223 Physical modeling of oil charging in tight reservoirs: A case study of Permian Lucaogou Formation in Jimsar Sag, Junggar Basin, NW China
ZHENG Min, LI Jianzhong, WU Xiaozhi, LI Peng, WANG Wenguang, WANG Shejiao, XIE Hongbing [2016, 43(2): 227-227.] (488)
224 Achievements and future work of oil and gas production engineering of CNPC
LEI Qun, WENG Dingwei, LUO Jianhui, ZHANG Jianjun, LI Yiliang, WANG Xin, GUAN Baoshan [2019, 46(1): 145-145.] (487)
225 Molecular simulation of CO2/CH4 competitive adsorption in organic matter pores in shale under certain geological conditions
Wang Xiaoqi; Zhai Zengqiang1; Jin Xu; Wu Songtao; Li Jianming; Song Liang; Liu Xiaodan [2016, 43(5): 786-786.] (487)
226 Fluid charging and hydrocarbon accumulation in the Cambrian Longwangmiao Formation of Moxi Structure, Sichuan Basin, SW China
XU Fanghao, YUAN Haifeng, XU Guosheng, LUO Xiaoping [2018, 45(3): 435-435.] (486)
227 A global satellite survey of density plumes at river mouths and at other environments: Plume configurations, external controls, and implications for deep-water sedimentation
SHANMUGAM G [2018, 45(4): 625-625.] (485)
228 Quantitative evaluation of rock brittleness and fracability based on elastic-wave velocity variation around borehole
TANG Xiaoming, XU Song, ZHUANG Chunxi, SU Yuanda, CHEN Xuelian [2016, 43(3): 424-424.] (485)
229 Formation of inter-salt overpressure fractures and their significances to shale oil and gas: A case study of the third member of Paleogene Shahejie Formation in Dongpu sag, Bohai Bay Basin
LIU Weibin, ZHOU Xingui, XU Xingyou, ZHANG Shiqi [2020, 47(3): 533-533.] (484)
230 Phase behavior characteristics and water-flooding development technical policy of weakly volatile oil in carbonate reservoirs
ZHAO Wenqi, ZHAO Lun, WANG Xiaodong, WANG Shuqin, SUN Meng, WANG Chenggang [2016, 43(2): 286-286.] (483)
231 Types, characteristics and effects of natural fluid pressure fractures in shale: A case study of the Paleogene strata in Eastern China
MA Cunfei, DONG Chunmei, LUAN Guoqiang, LIN Chengyan, LIU Xiaocen, ELSWORTH Derek [2016, 43(4): 589-589.] (482)
232 A high-density organoclay-free oil base drilling fluid based on supramolecular chemistry
JIANG Guancheng, HE Yinbo, HUANG Xianbin, DENG Zhengqiang, QIN Yong [2016, 43(1): 135-135.] (482)
233 Downhole inflow-performance forecast for underground gas storage based on gas reservoir development data
TANG Ligen, WANG Jieming, DING Guosheng, SUN Shasha, ZHAO Kai, SUN Junchang, GUO Kai, BAI Fengjuan [2016, 43(1): 130-130.] (482)
234 Reservoir characteristics and genetic differences between the second and fourth members of Sinian Dengying Formation in northern Sichuan Basin and its surrounding areas
LI Yong, WANG Xingzhi, FENG Mingyou, ZENG Deming, XIE Shengyang, FAN Rui, WANG Liangjun, ZENG Tao, YANG Xuefei [2019, 46(1): 64-64.] (482)
235 Formation, distribution, potential and prediction of global conventional and unconventional hydrocarbon resources
Zou Caineng; Zhai Guangming; Zhang Guangya; Wang Hongjun; Zhang Guosheng; Li Jianzhong; Wang Zhaoming; Wen Zhixin; Ma Feng; Liang Yingbo; Yang Zhi; Li Xin and Liang Kun [2015, 42(1): 25-25.] (481)
236 Quantitative evaluation method of fault lateral sealing
LYU Yanfang, WANG Wei, HU Xinlei, FU Guang, SHI Jijian, WANG Chao, LIU Zhe, JIANG Wenya [2016, 43(2): 316-316.] (480)
237 Influence mechanism of pore-scale anisotropy and pore distribution heterogeneity on permeability of porous media
LI Tao, LI Min, JING Xueqi, XIAO Wenlian, CUI Qingwu [2019, 46(3): 579-579.] (479)
238 Classification and hydrocarbon distribution of passive continental margin basins
Wen Zhixin, Xu Hong, Wang Zhaoming, He Zhengjun, Song Chengpeng, Chen Xi, Wang Yonghua [2016, 43(5): 688-688.] (479)
239 Development of sedimentary geology of petroliferous basins in China
Zhu Xiaomin1; Zhong Dakang1; Yuan Xuanjun2; Zhang Huiliang3; Zhu Shifa1; Sun Haitao1; Gao Zhiyong2; Xian Benzhong1 [2016, 43(5): 829-829.] (478)
240 Development characteristics, models and strategies for overseas oil and gas fields
MU Longxin, FAN Zifei, XU Anzhu [2018, 45(4): 697-697.] (478)
241 The “fracture-controlled reserves” based stimulation technology for unconventional oil and gas reservoirs
LEI Qun, YANG Lifeng, DUAN Yaoyao, WENG Dingwei, WANG Xin, GUAN Baoshan, WANG Zhen, GUO Ying [2018, 45(4): 726-726.] (477)
242 Through-wall yield collapse pressure of casing based on unified strength theory
LIN Yuanhua, DENG Kuanhai, SUN Yongxing, ZENG Dezhi [2016, 43(3): 468-468.] (477)
243 History, achievements and significance of scientific exploration wells: For the 30th anniversary of the “scientific exploration well” program
ZHAI Guangming, HU Jianyi, ZHAO Wenzhi, ZOU Caineng [2016, 43(2): 165-165.] (476)
244 Diagenesis and porosity-permeability evolution of low permeability reservoirs: A case study of Jurassic Sangonghe Formation in Block 1, central Junggar Basin, NW China
Xi Kelai; Cao Yingchang; Wang Yanzhong; Haile Beyene Girma; Zhang Xiangxiang; Zhang Jianghua and Jin Jiehua [2015, 42(4): 443-443.] (476)
245 Hydrocarbon accumulation of Sinian natural gas reservoirs, Leshan-Longnüsi paleohigh, Sichuan Basin, SW China
YANG Yueming, WEN Long, LUO Bing, WANG Wenzhi, SHAN Shujiao [2016, 43(2): 188-188.] (474)
246 Lithofacies types and reservoirs of Paleogene fine-grained sedimentary rocks in Dongying Sag, Bohai Bay Basin
CHEN Shiyue, ZHANG Shun, WANG Yongshi, TAN Mingyou [2016, 43(2): 208-208.] (474)
247 Gas and water distribution of Ordovician Majiagou Formation in northwest of Ordos Basin, NW China
YU Hongyan, WEI Li, QIN Xiaoyan, WANG Zhenliang, CHENG Hao, WANG Aiguo, WANG Dongxu, FENG Qianghan, LAN Yifei, WANG Yong [2016, 43(3): 402-402.] (474)
248 Unstable seepage modeling and pressure propagation of shale gas reservoirs
ZHU Weiyao, QI Qian, MA Qian, DENG Jia, YUE Ming, LIU Yuzhang [2016, 43(2): 267-267.] (473)
249 Production characteristics and sweet-spots mapping of the Upper Devonian-Lower Mississippian Bakken Formation tight oil in southeastern Saskatchewan, Canada
CHEN Zhuoheng, YANG Chao, JIANG Chunqing, KOHLRUSS Dan, HU Kezhen, LIU Xiaojun, YURKOWSKI Melinda [2018, 45(4): 635-635.] (473)
250 Water spectrum method of NMR logging for identifying fluids
HU Falong, ZHOU Cancan, LI Chaoliu, XU Hongjun, ZHOU Fengming, SI Zhaowei [2016, 43(2): 252-252.] (472)
251 Tectonic features of Gaoshiti-Moxi paleo-uplift and its controls on the formation of a giant gas field, Sichuan Basin, SW China
Wei Guoqi; Yang Wei; Du Jinhu; Xu Chunchun; Zou Caineng; Xie Wuren; Wu Saijun and Zeng Fuying [2015, 42(3): 265-265.] (470)
252 A logging identification method of tight oil reservoir lithology and lithofacies: A case from Chang7 Member of Triassic Yanchang Formation in Heshui area, Ordos Basin, NW China
ZHOU Zhenglong, WANG Guiwen, RAN Ye, LAI Jin, CUI Yufeng, ZHAO Xianling [2016, 43(1): 68-68.] (468)
253 The axial channel provenance system and natural gas accumulation of the Upper Miocene Huangliu Formation in Qiongdongnan Basin, South China Sea
XIE Yuhong, LI Xushen, FAN Caiwei, TAN Jiancai, LIU Kun, LU Yi, HU Wenyan, LI Hu, WU Jie [2016, 43(4): 528-528.] (467)
254 Characteristics of shale lithofacies and reservoir space of the Wufeng–Longmaxi Formation, Sichuan Basin
Liang Chao; Jiang Zaixing; Yang Yiting and Wei Xiaojie [2012, 39(6): 0-0.] (467)
255 Lower limits and grading evaluation criteria of tight oil source rocks of southern Songliao Basin, NE China
LU Shuangfang, HUANG Wenbiao, LI Wenhao, XUE Haitao, XIAO Dianshi, LI Jijun, WANG Min,WANG Weiming, CHEN Fangwen, ZHANG Jun, DENG Shouwei, TANG Zhenxing [2017, 44(3): 486-486.] (466)
256 Rheological properties of Aphron based drilling fluids
Khamehchi Ehsan; Tabibzadeh Shahin; Alizadeh Ali [2016, 43(6): 990-990.] (466)
257 Origin of structurally controlled hydrothermal dolomite in epigenetic karst system during shallow burial: An example from Middle Permian Maokou Formation, central Sichuan Basin, SW China
Liu Hong, ; Ma Teng; Tan Xiucheng, ; Zeng Wei; Hu Guang, ; Xiao Di; Luo Bing; Shan Shujiao ; Su Chengpeng [2016, 43(6): 927-927.] (465)
258 Development modes of Triassic Yanchang Formation Chang 7 Member tight oil in Ordos Basin, NW China
Li Zhongxing; Qu Xuefeng; Liu Wantao; Lei Qihong; Sun Hualing and He Youan [2015, 42(2): 221-221.] (465)
259 Geochemical characteristics of ultra-deep natural gas in the Sichuan Basin, SW China
DAI Jinxing, NI Yunyan, QIN Shengfei, HUANG Shipeng, PENG Weilong, HAN Wenxue [2018, 45(4): 597-597.] (465)
260 Technologcial progress and development directions of PetroChina overseas oil and gas exploration
MU Longxin, JI Zhifeng [2019, 46(6): 1036-1036.] (464)
261 Dynamic fractures are an emerging new development geological attribute in water-flooding development of ultra-low permeability reservoirs
Wang Youjing; Song Xinmin; Tian Changbing; Shi Chengfang; Li Jiahong; Hui Gang; Hou Jianfeng; Gao Chunning; Wang Xiaojun and Liu Ping [2015, 42(2): 228-228.] (464)
262 Influencing factors of micropores in the graptolite shale of Ordovician Pingliang Formation in Ordos Basin, China
DENG Kun, ZHOU Wen, ZHOU Lifa, WAN Yanzhou, DENG Hucheng, XIE Runcheng, CHEN Wenling [2016, 43(3): 385-385.] (464)
263 Geological characteristics of source rock and reservoir of tight oil and its accumulation mechanism: A case study of Permian Lucaogou Formation in Jimusar sag, Junggar Basin
Qiu Zhen, ; Shi Zhensheng; Dong Dazhong, ; Lu Bin; Zhang Chenchen; Zhou Jie; Wang Hongyan; Xiong Bo; Pang Zhenglian; Guo Hekun [2016, 43(6): 939-939.] (464)
264 Diagenesis-porosity evolution and “sweet spot” distribution of low permeability reservoirs: A case study from Oligocene Zhuhai Formation in Wenchang A sag, Pear River Mouth Basin, northern South China Sea
YOU Li, XU Shouli, LI Cai, ZHANG Yingzhao, ZHAO Zhanjie, ZHU Peiyuan [2018, 45(2): 246-246.] (462)
265 Simulation for the dissolution mechanism of Cambrian carbonate rocks in Tarim Basin, NW China
PENG Jun, WANG Xuelong, HAN Haodong, YIN Shen, XIA Qingsong, LI Bin [2018, 45(3): 425-425.] (461)
266 Impact of temperature on the isothermal adsorption/desorption characteristics of shale gas
Guo Wei; Xiong Wei; Gao Shusheng; Hu Zhiming; Liu Honglin and Yu Rongze [2013, 40(4): 0-0.] (461)
267 Genesis and evolution of Lower Cambrian Longwangmiao Formation reservoirs, Sichuan Basin, SW China
Zhou Jingao; Xu Chunchun; Yao Genshun; Yang Guang; Zhang Jianyong; Hao Yi; Wang Fang; Pan Liyin; Gu Mingfeng and Li Wenzheng [2015, 42(2): 166-166.] (460)
268 Well pattern design and deployment for coalbed methane development
ZHAO Xin, JIANG Bo, XU Qiang, LIU Jiegang, ZHAO Yue, DUAN Piaopiao [2016, 43(1): 90-90.] (460)
269 Enrichment rules and exploration practices of Paleogene shale oil in Jiyang Depression, Bohai Bay Basin, China
SONG Mingshui, LIU Huimin, WANG Yong, LIU Yali [2020, 47(2): 235-235.] (460)
270 Quantitative fracture evaluation method based on core-image logging: A case study of Cretaceous Bashijiqike Formation in ks2 well area, Kuqa depression, Tarim Basin, NW China
QU Haizhou, ZHANG Fuxiang, WANG Zhenyu, YANG Xiangtong, LIU Hongtao, BA Dan, WANG Xi [2016, 43(3): 432-432.] (459)
271 Disintegrating fracturing ball used in ball injection sliding sleeve for staged fracturing
Pei Xiaohan; Wei Songbo; Shi Bairu; Shen Zejun; Wang Xinzhong; Tong Zheng and Fu Tao [2014, 41(6): 741-741.] (459)
272 Alkaline-lacustrine deposition and Paleoenvironmental evolution in Permian Fengcheng Formation at the Mahu Sag, Junggar Basin, NW China
ZHANG Zhijie, YUAN Xuanjun, WANG Mengshi, ZHOU Chuanmin, TANG Yong, CHEN Xingyu, LIN Minjie, CHENG Dawei [2018, 45(6): 984-984.] (457)
273 Calculation of micro-annulus size in casing-cement sheath-formation system under continuous internal casing pressure change
Chu Wei; Shen Jiyun; Yang Yunfei; Li Yong and Gao Deli [2015, 42(3): 385-385.] (456)
274 Microbial enhanced oil recovery of oil-water transitional zone in thin-shallow extra heavy oil reservoirs: A case study of Chunfeng Oilfield in western margin of Junggar Basin, NW China
WANG Xuezhong, YANG Yuanliang, XI Weijun [2016, 43(4): 635-635.] (456)
275 Formation conditions and “sweet spot ” evaluation of tight oil and shale oil
Yang Zhi; Hou Lianhua; Tao Shizhen; Cui Jingwei; Wu Songtao; Lin Senhu and Pan Songqi [2015, 42(5): 565-565.] (455)
276 Model construction of micro-pores in shale: A case study of Silurian Longmaxi Formation shale in Dianqianbei area, SW China
CHEN Keluo, ZHANG Tingshan, CHEN Xiaohui, HE Yingjie, LIANG Xing [2018, 45(3): 405-405.] (454)
277 Evolution of lithofacies and paleogeography and hydrocarbon distribution worldwide (I)
ZHANG Guangya, TONG Xiaoguang, XIN Renchen, WEN Zhixin, MA Feng, HUANG Tongfei, WANG Zhaoming, YU Bingsong, LI Yuejun, CHEN Hanlin, LIU Xiaobing, LIU Zuodong [2019, 46(4): 652-652.] (453)
278 Comparison ofoil displacement mechanisms and performances between continuous and dispersed phase flooding agents
SUN Zhe, WU Xingcai, KANG Xiaodong, LU Xiangguo, LI Qiang, JIANG Weidong, ZHANG Jing [2019, 46(1): 124-124.] (452)
279 Strike-slip superimposed Qaidam basin and its control on oil and gas accumulation
Fu Suotang; Ma Dade; Guo Zhaojie and Cheng Feng [2015, 42(6): 722-722.] (452)
280 Sedimentary characteristics and facies model of gravity flow deposits of Late Triassic Yanchang Formation in southwestern Ordos Basin, China
Liu Fen; Zhu Xiaomin; Li Yang; Xu Liming; Niu Xiaobing; Zhu Shifa; Liang Xiaowei and Xue Mengge [2015, 42(5): 588-588.] (452)
281 Gas-water phase flow production stratified logging technology of coalbed methane wells
MEN Xiangyong, YAN Xia, CHEN Yongchang, LI Zhongbai [2017, 44(2): 294-294.] (452)
282 Cumulative production curve method for the quantitative evaluation on the effect of oilfield development measures: A case study of the nitrogen injection pilot in Yanling oilfield, Bohai Bay Basin
DONG Wei, JIAO Jian, XIE Shijian, LYU Cuiyan, CUI Gang, MENG Jie [2016, 43(4): 620-620.] (451)
283 Physical simulation of improving the uniformity of steam chamber growth in the steam assisted gravity drainage
Ma Desheng; Guo Jia; Zan Cheng; Wang Hongzhuang; Li Xiuluan and Shi Lin [2013, 40(2): 0-0.] (451)
284 Deep strata geologic structure and tight conglomerate gas exploration in Songliao Basin, East China
ZHAO Zehui, XU Shujuan, JIANG Xiaohua, LIN Changsong, CHENG Honggang, CUI Junfeng, JIA Li [2016, 43(1): 12-12.] (450)
285 Fault characteristics and control on hydrocarbon accumulation of middle-shallow layers in the slope zone of Mahu sag, Junggar Basin, NW China
CHEN Yongbo, CHENG Xiaogan, ZHANG Han, LI Chunyang, MA Yongping, WANG Guodong [2018, 45(6): 994-994.] (449)
286 Hydraulic fracture initiation mechanism in the definite plane perforating technology of horizontal well
Liu He; Wang Suling; Xu Jianguo and Zhao Chenxu [2015, 42(6): 800-800.] (447)
287 Hydrocarbon migration caused by rupture of pressure compartment in south Liaozhong sag, Bohai Bay Basin, Offshore China
PENG Jingsong, XU Changgui, WEI Ajuan, WANG Yuechuan, WANG Bingjie, GUO Yonghua, ZHANG Jiangtao, WANG Xin [2016, 43(3): 395-395.] (447)
288 Geological characteristics, formation mechanism and resource potential of shale gas in China
Zou Caineng; Dong Dazhong; Wang Shejiao; Li Jianzhong; Li Xinjing; Wang Yuman; Li Denghua and Cheng Keming [2010, 37(6): 0-0.] (445)
289 Determination of dynamic reserves of fractured horizontal wells in tight oil reservoirs by multi-region material balance method
WEI Yi, RAN Qiquan, LI Ran, YUAN Jiangru, DONG Jiaxin [2016, 43(3): 455-455.] (444)
290 Diagenetic characteristics under abnormally low pressure: A case from the Paleocene of southern Western Sag of Liaohe Depression, Bohai Bay Basin
MENG Yuanlin, ZHANG Lei, QU Guohui, ZHANG Fenglian, MENG Fanjin, LI Chen, JIAO Jinhe, SHI Lidong [2016, 43(4): 674-674.] (444)
291 Quantitative analysis of the effect of salt on geothermal temperature and source rock evolution: A case study of Kuqa foreland basin, Western China
WU Hai, ZHAO Mengjun, ZHUO Qingong, LU Xuesong, GUI Lili, LI Weiqiang, XU Zuxin [2016, 43(4): 558-558.] (442)
292 Relationship between sandstone architecture and remaining oil distribution pattern: A case of the Kumkol South oilfield in South Turgay Basin, Kazakstan
ZHAO Lun, LIANG Hongwei, ZHANG Xiangzhong, CHEN Li, WANG Jincai, CAO Haili, SONG Xiaowei [2016, 43(3): 441-441.] (441)
293 Geochemical characteristics and origin of dolomite: A case study from the middle assemblage of Majiagou Formation Member 5 of the west of Jingbian Gas Field, Ordos Basin, North China
He Xunyun; Shou Jianfeng; Shen Anjiang; Wu Xingning; Wang Yongsheng; Hu Yuanyuan; Zhu Yin and Wei Dongxiao [2014, 41(3): 384-384.] (441)
294 A wellbore creep model based on the fractional viscoelastic constitutive equation
PENG Yu, ZHAO Jinzhou, LI Yongming [2017, 44(6): 988-988.] (440)
295 Physical properties modeling of reservoirs in Mansuri oil field, Zagros region, Iran
ALI Dashti, EBRAHIM Sefidari [2016, 43(4): 563-563.] (440)
296 Hydrocarbon migration pathways in the Neogene of Laixi structural belt, southern Bohai Sea, China
QIAN Geng, NIU Chengmin, YANG Bo, TU Danfeng, LI Guoying, GAO Wenbo [2016, 43(1): 41-41.] (439)
297 Paleofluid restoration and its application in studies of reservoir forming: A case study of the Ordovician in Tarim Basin, NW China
Shan Xiuqin; Zhang Baomin; Zhang Jing; Zhang Liping; Jia Jinhua and Liu Jingjiang [2015, 42(3): 282-282.] (439)
298 Fine prediction of reef boundary based on slope attributes: A case study of Permian Changxing Formation in Luodingzhai area, Sichuan Basin, SW China
WU Yong, ZHOU Lu, ZHONG Feiyan, ZHONG Kexiu, YUAN Bing, ZHOU Jieling [2017, 44(6): 918-918.] (437)
299 Origin and depositional characteristics of supported conglomerates
ZHANG Changmin, SONG Xinmin, WANG Xiaojun, WANG Xulong, ZHAO Kang, SHUANG Qi, LI Shaohua [2020, 47(2): 285-285.] (437)
300 Key technologies and practice for gas field storage facility construction of complex geological conditions in China
MA Xinhua, ZHENG Dewen, SHEN Ruichen, WANG Chunyan, LUO Jinheng, SUN Junchang [2018, 45(3): 499-499.] (436)
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China