Office Online
Included
Most Popular
Statistics

Current Issue

Petroleum Exploration and Development

2020 Vol.47,No.1

Published 20 February 2020

PETROLEUM EXPLORATION
ZHAO Wenzhi, HU Suyun, HOU Lianhua, YANG Tao, LI Xin, GUO Bincheng, YANG Zhi

2020 Vol. 47 (1): 1-10 [Abstract]( 499 RICH HTML ( 1193 )

LIANG Xing, XU Zhengyu, ZHANG Zhao, WANG Weixu, ZHANG Jiehui, LU Huili, ZHANG Lei, ZOU Chen, WANG Gaocheng, MEI Jue, RUI Yun

2020 Vol. 47 (1): 11-18 [Abstract]( 297 RICH HTML ( 662 )

ZHANG Lei, HE Dengfa, YI Zejun, LI Di

2020 Vol. 47 (1): 29-44 [Abstract]( 226 RICH HTML ( 573 )

LI Juan, WEI Pingsheng, SHI Lanting, CHEN Guangpo, PENG Wei, SUN Songling, ZHANG Bin, XIE Mingxian, HONG Liang

2020 Vol. 47 (1): 45-56 [Abstract]( 289 RICH HTML ( 628 )

ZHANG Jiajia, YIN Xingyao, ZHANG Guangzhi, GU Yipeng, FAN Xianggang

2020 Vol. 47 (1): 57-64 [Abstract]( 337 RICH HTML ( 537 )

LI Jianghai, ZHANG Yu, WANG Honghao, WANG Dianju

2020 Vol. 47 (1): 65-76 [Abstract]( 188 RICH HTML ( 504 )

YUAN Chao, LI Chaoliu, ZHOU Cancan, XIAO Qiyao, LI Xia, FAN Yiren, YU Jun, WANG Lei, XING Tao

2020 Vol. 47 (1): 77-85 [Abstract]( 287 RICH HTML ( 612 )

ZHOU Lu, ZHONG Feiyan, YAN Jiachen, ZHONG Kexiu, WU Yong, XU Xihui, LU Peng, ZHANG Wenji, LIU Yi

2020 Vol. 47 (1): 86-97 [Abstract]( 177 RICH HTML ( 376 )

XU Fanghao, XU Guosheng, LIU Yong, ZHANG Wu, CUI Hengyuan, WANG Yiran

2020 Vol. 47 (1): 98-109 [Abstract]( 202 RICH HTML ( 414 )

CHEN Siyuan, ZHANG Yongshu, WU Lei, ZHANG Junyong, WANG Liqun, XIAO Ancheng, SHEN Ya

2020 Vol. 47 (1): 110-119 [Abstract]( 197 RICH HTML ( 342 )

OIL AND GAS FIELD DEVELOPMENT
MU Longxin, CHEN Yaqiang, XU Anzhu, WANG Ruifeng

2020 Vol. 47 (1): 120-128 [Abstract]( 355 RICH HTML ( 733 )

LIU Zheyu, LI Yiqiang, LENG Runxi, LIU Zhenping, CHEN Xin, HEJAZI Hossein

2020 Vol. 47 (1): 129-139 [Abstract]( 238 RICH HTML ( 565 )

SHI Xinlei, CUI Yunjiang, XU Wankun, ZHANG Jiansheng, GUAN Yeqin

2020 Vol. 47 (1): 140-147 [Abstract]( 239 RICH HTML ( 517 )

SHAMS Mohamed, EL-BANBI Ahmed, SAYYOUH Helmy

2020 Vol. 47 (1): 148-154 [Abstract]( 147 RICH HTML ( 371 )

PETROLEUM ENGINEERING
LEI Qun, LI Yiliang, LI Tao, LI Hui, GUAN Baoshan, BI Guoqiang, WANG Jialu, WENG Dingwei, HUANG Shouzhi, HAN Weiye

2020 Vol. 47 (1): 155-162 [Abstract]( 432 RICH HTML ( 1121 )

CHEN Ming, ZHANG Shicheng, XU Yun, MA Xinfang, ZOU Yushi

2020 Vol. 47 (1): 163-174 [Abstract]( 400 RICH HTML ( 857 )

LI Yuwei, LONG Min, TANG Jizhou, CHEN Mian, FU Xiaofei

2020 Vol. 47 (1): 175-185 [Abstract]( 227 RICH HTML ( 481 )

HONG Difeng, TANG Xueping, GAO Wenkai, MAO Weimin, WANG Peng, LIU Ke

2020 Vol. 47 (1): 186-192 [Abstract]( 272 RICH HTML ( 472 )

NEW ENERGY AND EMERGING FIELD
GUO Xusheng, LI Yuping, BORJIGEN Tenger, WANG Qiang, YUAN Tao, SHEN Baojian, MA Zhongliang, WEI Fubin

2020 Vol. 47 (1): 193-201 [Abstract]( 310 RICH HTML ( 604 )

LI Xia, LI Chaoliu, LI Bo, LIU Xuefeng, YUAN Chao

2020 Vol. 47 (1): 202-212 [Abstract]( 246 RICH HTML ( 572 )

© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China