Office Online
Included
Most Popular
Statistics
Current Issue2019Vol. 46, No. 2 Published:20 April 2019
ZOU Caineng, CHEN Yanpeng, KONG Lingfeng, SUN Fenjin, CHEN Shanshan, DONG Zhen

2019 Vol. 46 (2): 195-204 [Abstract]( 72 RICH HTML ( 86 )

DU Jinhu, ZHI Dongming, LI Jianzhong, YANG Disheng, TANG Yong, QI Xuefeng, XIAO Lixin, WEI Lingyun

2019 Vol. 46 (2): 205-215 [Abstract]( 82 RICH HTML ( 131 )

MA Xinhua, LI Guohui, YING Danlin, ZHAGN Benjian, LI Ya, DAI Xin, FAN Yi, ZENG Yunxian

2019 Vol. 46 (2): 216-225 [Abstract]( 44 RICH HTML ( 93 )

LI Wei, FAN Ru, JIA Peng, LU Yuanzheng, ZHANG Zhijie, LI Xin, DENG Shenghui

2019 Vol. 46 (2): 226-240 [Abstract]( 128 RICH HTML ( 295 )

CHEN Shijia, LEI Junjie, LIU Chun, YAO Jingli, LI Yong, LI Shixiang, SU Kaiming, XIAO Zhenglu

2019 Vol. 46 (2): 241-253 [Abstract]( 94 RICH HTML ( 132 )

HU Zhiwei, XU Changgui, WANG Deying, REN Jian, LIU Yubo, XIAO Shuguang, ZHOU Xin

2019 Vol. 46 (2): 254-267 [Abstract]( 101 RICH HTML ( 207 )

XIAO Hongping, LIU Rui’e, ZHANG Fudong, LIN Changsong, ZHANG Mengyuan

2019 Vol. 46 (2): 268-280 [Abstract]( 86 RICH HTML ( 138 )

HUANG Shipeng, JIANG Qingchun, FENG Qingfu, WU Ya, LU Weihua, SU Wang, CHEN Xiaoyue, REN Mengyi, PENG Hui

2019 Vol. 46 (2): 281-289 [Abstract]( 59 RICH HTML ( 152 )

WANG Bei, LIU Xiangjun, SIMA Liqiang

2019 Vol. 46 (2): 290-301 [Abstract]( 104 RICH HTML ( 168 )

ZHAO Limin, ZHOU Wen, ZHONG Yuan, GUO Rui, JIN Zhimin, CHEN Yantao

2019 Vol. 46 (2): 302-311 [Abstract]( 61 RICH HTML ( 92 )

FENG Jun, ZHANG Bowei, FENG Zihui, WANG Yachun, ZHANG Juhe, FU Xiaofei, SUN Yonghe, HUO Qiuli, SHAO Hongmei, ZENG Huasen, QU Bin, CHI Huanyuan

2019 Vol. 46 (2): 312-321 [Abstract]( 42 RICH HTML ( 108 )

XU Zhenhua, WU Shenghe, LIU Zhao, ZHAO Junshou, GENG Hongliu, WU Junchuan, ZHANG Tianyou, LIU Zhaowei

2019 Vol. 46 (2): 322-333 [Abstract]( 76 RICH HTML ( 188 )

ZHOU You, LU Teng, WU Shouya, SHI Lanxiang, DU Xuan, WANG Junling

2019 Vol. 46 (2): 334-341 [Abstract]( 74 RICH HTML ( 156 )

WANG Jing, JI Zemin, LIU Huiqing, HUANG Yitao, WANG Yishuang, PU Yulong

2019 Vol. 46 (2): 342-353 [Abstract]( 121 RICH HTML ( 1322 )

GU Chunyuan, QIN Rongsheng, DI Qinfeng, JIANG Fan, LIU Zi’ang, CHEN Huijuan

2019 Vol. 46 (2): 354-360 [Abstract]( 55 RICH HTML ( 207 )

ANDRIAMIHAJA Spariharijaona, PADMANABHAN Eswaran, BEN-AWUAH Joel, SOKKALINGAM Rajalingam

2019 Vol. 46 (2): 361-369 [Abstract]( 43 RICH HTML ( 131 )

ZHANG Jinwu, WANG Guoyong, HE Kai, YE Chenglin

2019 Vol. 46 (2): 370-377 [Abstract]( 104 RICH HTML ( 231 )

HU Yongjian, HUANG Yanfu, LI Xianyi

2019 Vol. 46 (2): 378-384 [Abstract]( 102 RICH HTML ( 186 )

JIANG Guancheng, HE Yinbo, CUI Wuge, YANG Lili, YE Chenxi

2019 Vol. 46 (2): 385-390 [Abstract]( 47 RICH HTML ( 146 )

LIU Xiushan

2019 Vol. 46 (2): 391-396 [Abstract]( 70 RICH HTML ( 172 )

CHEN Zhuxin, LI Wei, WANG Lining, LEI Yongliang, YANG Guang, ZHANG Benjian, YIN Hong, YUAN Baoguo

2019 Vol. 46 (2): 397-408 [Abstract]( 56 RICH HTML ( 156 )

LU Hongmei, XU Hai, WO Yujin, GU Ning

2019 Vol. 46 (2): 409-416 [Abstract]( 54 RICH HTML ( 100 )

More
Priority Publishing
Petroleum Exploration and Development
JIAO Fangzheng

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019515-2019515
[Abstract] ( 9 ) [PDF 1771 KB] ( 16 )

LEI Qun, LUO Jianhui, PENG Baoliang, WANG Xiaocong, XIAO Peiwen, WANG Pingmei, HE Lipeng, DING Bin, GENG Xiangfei

Petroleum Exploration and Development  0, ():201957-201957
[Abstract] ( 9 ) [PDF 492 KB] ( 13 )

XU Changgui, PENG Jingsong, WU Qingxun, ZHANG Jie, YE Tao, CAI Dongmei

Petroleum Exploration and Development  0, ():201958-201958
[Abstract] ( 10 ) [PDF 5924 KB] ( 29 )

WANG Jianmin, ZHANG San, DU Wei, LI Le, QIAO Zhen, ZHANG Jun, DUAN Mengyue

Petroleum Exploration and Development  0, ():428-428
[Abstract] ( 13 ) [PDF 3947 KB] ( 10 )

JI Guang, JIA Ailin, MENG Dewei, GUO Zhi, WANG Guoting, CHENG Lihua, ZHAO Xin

Petroleum Exploration and Development  0, ():429-429
[Abstract] ( 14 ) [PDF 561 KB] ( 32 )

SEDAGHATZADEH Mostafa, SHAHBAZI Khalil, POURAFSHARY Peyman, RAZAVI Seyed Ali

Petroleum Exploration and Development  0, ():430-430
[Abstract] ( 7 ) [PDF 908 KB] ( 33 )

NI Yunyan, LIAO Fengrong, GONG Deyu, JIAO Lixin, GAO Jinliang, YAO Limiao

Petroleum Exploration and Development  0, ():431-431
[Abstract] ( 8 ) [PDF 847 KB] ( 22 )

YANG Jihai, HUANG Baojia

Petroleum Exploration and Development  0, ():432-432
[Abstract] ( 10 ) [PDF 1019 KB] ( 22 )

DAI Jinxing, NI Yunyan, LIAO Fengrong, HONG Feng, YAO Limiao

Petroleum Exploration and Development  0, ():433-433
[Abstract] ( 6 ) [PDF 1375 KB] ( 19 )

WANG Yuman, LI Xinjing, WANG Hao, JIANG Shan, CHEN Bo, MA Jie, DAI Bing

Petroleum Exploration and Development  0, ():427-427
[Abstract] ( 14 ) [PDF 10076 KB] ( 28 )

ZHU Guangyou, CHI Linxian, ZHANG Zhiyao, LI Tingting, YANG Haijun, CHEN Weiyan, ZHAO Kun, YAN Huihui

Petroleum Exploration and Development  0, ():20190301-20190301
[Abstract] ( 25 ) [PDF 8385 KB] ( 79 )

QIN Shengfei, HUANG Chunhu, SUN Dongmin, YUAN Miao, YANG Yu

Petroleum Exploration and Development  0, ():20190302-20190302
[Abstract] ( 6 ) [PDF 626 KB] ( 19 )

ZOU Caineng, YANG Zhi, HUANG Shipeng, MA Feng, SUN Qinping, LI Fuheng, PAN Songqi, TIAN Wenguang

Petroleum Exploration and Development  0, ():20190303-20190303
[Abstract] ( 4 ) [PDF 917 KB] ( 44 )

CHEN Jianping, WANG Xulong, NI Yunyan, XIANG Baoli, LIAO Fengrong, LIAO Jiande, ZHAO Changyi

Petroleum Exploration and Development  0, ():20190304-20190304
[Abstract] ( 3 ) [PDF 995 KB] ( 27 )

WANG Lixin, YIN Yanshu, FENG Wenjie, DUAN Taizhong, ZHAO Lei, ZHANG Wenbiao

Petroleum Exploration and Development  0, ():700-700
[Abstract] ( 11 ) [PDF 1141 KB] ( 32 )

HUANG Shipeng, DUAN Shufu, WANG Zecheng, JIANG Qingchun, JIANG Hua, SU Wang, Feng Qingfu, HUANG Tongfei, YUAN Miao, REN Mengyi, CHEN Xiaoyue

Petroleum Exploration and Development  0, ():300-300
[Abstract] ( 8 ) [PDF 1132 KB] ( 33 )

REN Jian, LYU Dingyou, CHEN Xingpeng, LIU Pengbo, Guan Dayong, SU Kai, ZHANG Hongguo

Petroleum Exploration and Development  0, ():600-600
[Abstract] ( 23 ) [PDF 13514 KB] ( 54 )

Yaser Salimidelshad, Ali Moradzadeh, Ezatallah Kazemzadeh, Peyman Pourafshary, Abbas Majdi

Petroleum Exploration and Development  0, ():100-100
[Abstract] ( 20 ) [PDF 7075 KB] ( 70 )

FAN Yiren, HU Xufei, Deng Shaogui, YUAN Xiyong, LI Haitao

Petroleum Exploration and Development  0, ():200-200
[Abstract] ( 9 ) [PDF 1758 KB] ( 33 )

JIN Fengming, WANG Xin, LI Hongjun, WU Xuesong, FU Lixin, LOU Da, ZHANG Jinning, FENG Jianyuan

Petroleum Exploration and Development  0, ():400-400
[Abstract] ( 8 ) [PDF 4760 KB] ( 26 )

LI Jian, HAN Zhongxi, YAN Qituan, WANG Shuying, GE Shouguo

Petroleum Exploration and Development  0, ():500-500
[Abstract] ( 7 ) [PDF 390 KB] ( 39 )

YANG Zhengming, LIU Xuewei, LI Haibo, LEI Qihong, LUO Yutian, WANG Xiangyang

Petroleum Exploration and Development  0, ():800-800
[Abstract] ( 9 ) [PDF 687 KB] ( 52 )

LEI Zhanxiang, MU Longxin, LIU Jian, CHEN Heping, JIA Fenshu, ZHOU Zhanzong

Petroleum Exploration and Development  0, ():1-6
[Abstract] ( 27 ) [PDF 416 KB] ( 60 )

WANG Junlei, JIA Ailin, WEI Yunsheng, JIA Chengye, QI Yadong, YUAN He, JIN Yiqiu

Petroleum Exploration and Development  0, ():1-13
[Abstract] ( 26 ) [PDF 5097 KB] ( 72 )

ZHENG Songqing, YANG Min, KANG Zhijiang, LIU Zhongchun, LONG Xibin, LIU Kunyan, LI Xiaobo, ZHANG Shiliang

Petroleum Exploration and Development  0, ():3-9
[Abstract] ( 26 ) [PDF 1497 KB] ( 62 )

HAO Zhongxian, ZHU Shijia, PEI Xiaohan, HUANG Peng, TONG Zheng, WANG Benyuan, LI Deyin

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019217-2019217
[Abstract] ( 26 ) [PDF 1231 KB] ( 73 )

ABRAMOV Aleksandr

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019216-2019216
[Abstract] ( 34 ) [PDF 497 KB] ( 84 )

DOU Hongen, ZHANG Hujun, SHEN Sibo

Petroleum Exploration and Development  0, ():201910-201911
[Abstract] ( 39 ) [PDF 362 KB] ( 105 )

SU Xuefeng, LIU Yan, CUI Zhouqi, ZHANG Jianguo, YU Li, WANG Kai

Petroleum Exploration and Development  0, ():1-
[Abstract] ( 49 ) [PDF 3507 KB] ( 128 )

YANG Zhaobiao, LI Yangyang, QIN Yong, SUN Hansen, ZHANG Ping, ZHANG Zhengguang, WU Congcong, LI Cunlei, CHEN Changxiao

Petroleum Exploration and Development  0, ():10-
[Abstract] ( 60 ) [PDF 860 KB] ( 152 )

More
Cover
NewsMore
Scan the two-dimensional code below, instantly share the page to WeChat!
Welcome to the exploration and development of petroleum.
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China