Office Online
Included
Most Popular
Statistics
Current Issue2018Vol. 45, No. 2 Published:20 February 2018
PETROLEUM EXPLORATION
WEI Guoqi, YANG Wei, ZHANG Jian, XIE Wuren, ZENG Fuying, SU Nan, JIN Hui

2018 Vol. 45 (2): 179-189 [Abstract]( 187 PDF (1196 KB)  ( 258 )

FAN Caiwei

2018 Vol. 45 (2): 190-199 [Abstract]( 403 PDF (1142 KB)  ( 633 )

PENG Jingsong, WEI Ajuan, SUN Zhe, CHEN Xinlu, ZHAO Dijiang

2018 Vol. 45 (2): 200-211 [Abstract]( 246 PDF (869 KB)  ( 344 )

CHEN Qilin, DENG Yilin, WEI Jun, MA Guofu, LONG Liwen, XIAO Wenhua, LI Wei, ZHANG Liping

2018 Vol. 45 (2): 212-222 [Abstract]( 102 PDF (689 KB)  ( 148 )

LIU Hanlin, YANG Youyun, WANG Fengqin, DENG Xiuqin, LIU Ye, NAN Junxiang, WANG Jin, ZHANG Hongjie

2018 Vol. 45 (2): 223-234 [Abstract]( 276 PDF (922 KB)  ( 319 )

YOU Li, XU Shouli, LI Cai, ZHANG Yingzhao, ZHAO Zhanjie, ZHU Peiyuan

2018 Vol. 45 (2): 235-246 [Abstract]( 126 PDF (629 KB)  ( 171 )

JIN Fengming, ZHANG Kaixun, WANG Quan, NIU Xinjie, YU Zuogang, BAI Guoping, ZHAO Xuan

2018 Vol. 45 (2): 247-256 [Abstract]( 129 PDF (748 KB)  ( 224 )

WANG Jianmin, ZHANG San

2018 Vol. 45 (2): 257-264 [Abstract]( 200 PDF (442 KB)  ( 353 )

CHEN Zhuxin, LEI Yongliang, HU Ying, WANG Lining, YANG Geng

2018 Vol. 45 (2): 265-274 [Abstract]( 99 PDF (587 KB)  ( 219 )

XIA Lu, LIU Zhen, LI Weilian, LU Chaojin, YANG Xiaoguang, LIU Mingjie

2018 Vol. 45 (2): 275-286 [Abstract]( 99 PDF (658 KB)  ( 209 )

OIL AND GAS FIELD DEVELOPMENT
YUAN Zhiwang, YANG Baoquan, YANG Li, GU Wenhuan, CHEN Xiao, KANG Botao, LI Chenxi, ZHANG Huilai

2018 Vol. 45 (2): 287-296 [Abstract]( 103 PDF (634 KB)  ( 159 )

YANG Zhaobiao, ZHANG Zhengguang, QIN Yong, WU Congcong, YI Tongsheng, LI Yangyang, TANG Jun, CHEN Jie

2018 Vol. 45 (2): 297-304 [Abstract]( 228 PDF (409 KB)  ( 483 )

WU Fan, HOU Jirui, WANG Zhiming, MA Yunfei, WANG Dongying

2018 Vol. 45 (2): 305-311 [Abstract]( 118 PDF (404 KB)  ( 142 )

JIA Hu, DENG Lihui

2018 Vol. 45 (2): 312-319 [Abstract]( 241 PDF (498 KB)  ( 413 )

PETROLEUM ENGINEERING
GUO Jianchun, LI Yang, WANG Shibin

2018 Vol. 45 (2): 320-325 [Abstract]( 103 PDF (2358 KB)  ( 178 )

PENG Kewen, TIAN Shouceng, LI Gensheng, HUANG Zhongwei, YANG Ruiyue, GUO Zhaoquan

2018 Vol. 45 (2): 326-332 [Abstract]( 66 PDF (423 KB)  ( 142 )

GAO Yonghai, LIU Kai, ZHAO Xinxin, LI Hao, CUI Yanchun, XIN Guizhen, SUN Baojiang

2018 Vol. 45 (2): 333-338 [Abstract]( 87 PDF (306 KB)  ( 137 )

COMPREHENSIVE RESEARCH
SHI Zhensheng, QIU Zhen, DONG Dazhong, LU Bin, LIANG Pingping, ZHANG Mengqi

2018 Vol. 45 (2): 339-348 [Abstract]( 85 PDF (551 KB)  ( 198 )

ACADEMIC DISCUSSION
XIE Fang, ZHANG Chengsen, LIU Ruilin, XIAO Chengwen

2018 Vol. 45 (2): 349-356 [Abstract]( 200 PDF (465 KB)  ( 411 )

More
Priority Publishing
Petroleum Exploration and Development
ZHAO Jiyong, AN Xiaoping, WANG Jing, FAN Jianming, KANG Xingmei, TAN Xiqun, LI Wenqing

Petroleum Exploration and Development  0, ():20180100-20180100
[Abstract] ( 13 ) [PDF 638 KB] ( 32 )

ZHAO Xianzheng, ZHOU Lihong, PU Xiugang, JIN Fengming, HAN Wenzhong, XIAO Dunqing, CHEN Shiyue, SHI Zhannan, ZHANG Wei, YANG Fei

Petroleum Exploration and Development  0, ():20180200-20180200
[Abstract] ( 12 ) [PDF 12282 KB] ( 23 )

LI Junguang, LI Diquan, YANG Yang

Petroleum Exploration and Development  0, ():2018200-2018200
[Abstract] ( 21 ) [PDF 9012 KB] ( 22 )

LI Jian, MA Wei, WANG Yifeng, WANG Dongliang, XIE Zengye, LI Zhisheng, MA Chenghua

Petroleum Exploration and Development  0, ():2018300-2018300
[Abstract] ( 21 ) [PDF 771 KB] ( 39 )

LIU Pingde, WEI Falin, ZHANG Song, ZHU Xiuyu, WANG Longfei, XIONG Chunming

Petroleum Exploration and Development  0, ():2018100-2018100
[Abstract] ( 24 ) [PDF 1664 KB] ( 20 )

CHEN Keluo, ZHANG Tingshan, CHEN Xiaohui, HE Yingjie, LIANG Xing

Petroleum Exploration and Development  0, ():20182-20182
[Abstract] ( 30 ) [PDF 10169 KB] ( 78 )

YAO Jingli, ZHAO Yande, LIU Guanglin, QI Yalin, LI Yuanhao, LUO Anxiang, ZHANG Xiaolei

Petroleum Exploration and Development  0, ():20180-20180
[Abstract] ( 28 ) [PDF 2209 KB] ( 50 )

PENG Jun, WANG Xuelong, HAN Haodong, YIN Shen, XIA Qingsong, LI Bin

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181-20181
[Abstract] ( 29 ) [PDF 7721 KB] ( 61 )

SONG Mingshui, WANG Yongshi, LI Youqiang

Petroleum Exploration and Development  0, ():2018001-2018001
[Abstract] ( 52 ) [PDF 806 KB] ( 114 )

XIA Wenhe, MENG Yingfeng, TANG Bo, GUAN Wenting

Petroleum Exploration and Development  0, ():2018002-2018002
[Abstract] ( 25 ) [PDF 502 KB] ( 95 )

LI Qiu, YI Leihao, TANG Junshi, GUAN Wenlong, JIANG Youwei, ZHENG Haoran, ZHOU Jiuning, WANG Xiaochun

Petroleum Exploration and Development  0, ():20180301-20180301
[Abstract] ( 45 ) [PDF 793 KB] ( 117 )

WANG Yuman, LI Xinjing, CHEN Bo, WU Wei, DONG Dazhong, ZHANG Jian, HAN Jing, MA Jie, DAI Bing, WANG Hao, JIANG Shan

Petroleum Exploration and Development  0, ():20180302-20180302
[Abstract] ( 46 ) [PDF 1020 KB] ( 253 )

SUN Hedong, OUYANG Weiping, ZHANG Mian, TANG Haifa, CHEN Changxiao, MA Xu, FU Zhongxin

Petroleum Exploration and Development  0, ():201809-201809
[Abstract] ( 131 ) [PDF 719 KB] ( 142 )

WANG Xiaojun, YU Jing, SUN Yunchao, YANG Chao, JIANG Lizhou, LIU Chang

Petroleum Exploration and Development  0, ():201810-201810
[Abstract] ( 29 ) [PDF 480 KB] ( 136 )

ZHAO Guang, DAI Caili, YOU Qing

Petroleum Exploration and Development  0, ():201811-201811
[Abstract] ( 42 ) [PDF 7270 KB] ( 102 )

ZOU Caineng, YANG Zhi, HE Dongbo, WEI Yunsheng, LI Jian, JIA Ailin, CHEN Jianjun, ZHAO Qun, LI Yilong, LI Jun, YANG Shen

Petroleum Exploration and Development  0, ():8-8
[Abstract] ( 144 ) [PDF 1008 KB] ( 433 )

LU Shuangfang, LI Junqian, ZHANG Pengfei, XUE Haitao, WANG Guoli, ZHANG Jun, LIU Huimin, LI Zheng

Petroleum Exploration and Development  0, ():2-2
[Abstract] ( 100 ) [PDF 1051 KB] ( 366 )

XU Fanghao, YUAN Haifeng, XU Guosheng, LUO Xiaoping

Petroleum Exploration and Development  0, ():6-6
[Abstract] ( 63 ) [PDF 3610 KB] ( 188 )

ZENG Qingcai, CHEN Sheng, HE Pei, YANG Qing, GUO Xiaolong, CHEN Peng, DAI Chunmeng, LI Xuan, GAI Shaohua, DENG Yu, HOU Huaxing

Petroleum Exploration and Development  0, ():7-7
[Abstract] ( 65 ) [PDF 7716 KB] ( 203 )

More
Cover
NewsMore
Scan the two-dimensional code below, instantly share the page to WeChat!
Welcome to the exploration and development of petroleum.
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China