Office Online
Included
Most Popular
Statistics
Current Issue2020Vol. 47, No. 3 Published:23 June 2020
PETROLEUM EXPLORATION
KUANG Lichun, DONG Dazhong, HE Wenyuan, WEN Shengming, SUN Shasha, LI Shuxin, QIU Zhen, LIAO Xinwei, LI Yong, WU Jin, ZHANG Leifu, SHI Zhensheng, GUO Wen, ZHANG Surong

2020 Vol. 47 (3): 435-446 [Abstract]( 147 RICH HTML ( 241 )

SHI Hesheng, DU Jiayuan, MEI Lianfu, ZHANG Xiangtao, HAO Shihao, LIU Pei, DENG Peng, ZHANG Qin

2020 Vol. 47 (3): 447-461 [Abstract]( 99 RICH HTML ( 175 )

ZHOU Xinhuai, XU Guosheng, CUI Hengyuan, ZHANG Wu

2020 Vol. 47 (3): 462-475 [Abstract]( 83 RICH HTML ( 132 )

JIN Zhimin, TAN Xiucheng, TANG Hao, SHEN Anjiang, QIAO Zhanfeng, ZHENG Jianfeng, LI Fei, ZHANG Shixuan, CHEN Lei, ZHOU Chenggang

2020 Vol. 47 (3): 476-489 [Abstract]( 161 RICH HTML ( 290 )

HE Jiahuan, LI Min, ZHOU Keming, YANG Yu, XIE Bing, LI Nong, DANG Lurui, TANG Yanbing

2020 Vol. 47 (3): 490-498 [Abstract]( 190 RICH HTML ( 358 )

ZHENG Jianfeng, PAN Wenqing, SHEN Anjiang, YUAN Wenfang, HUANG Lili, NI Xinfeng, ZHU Yongjin

2020 Vol. 47 (3): 499-511 [Abstract]( 134 RICH HTML ( 331 )

LI Jian, LI Jin, XIE Zengye, WANG Chao, ZHANG Haizu, LIU Mancang, LI Dejiang, MA Wei, MAO Danfeng, ZENG Xu

2020 Vol. 47 (3): 512-522 [Abstract]( 90 RICH HTML ( 136 )

LIU Weibin, ZHOU Xingui, XU Xingyou, ZHANG Shiqi

2020 Vol. 47 (3): 523-533 [Abstract]( 205 RICH HTML ( 559 )

DOU Luxing, HOU Jiagen, ZHANG Li, LIU Yuming, WANG Xixin, WANG Jian, WU Gang

2020 Vol. 47 (3): 534-546 [Abstract]( 123 RICH HTML ( 371 )

CHEN Heping, CHEN Hao, LI Changwen, WANG Yusheng, LI Jianping, HUANG Rui, TIAN Congcong, HOU Qiuyuan

2020 Vol. 47 (3): 547-554 [Abstract]( 67 RICH HTML ( 111 )

OIL AND GAS FIELD DEVELOPMENT
MA Xinhua, LI Xizhe, LIANG Feng, WAN Yujin, SHI Qiang, WANG Yonghui, ZHANG Xiaowei, CHE Mingguang, GUO Wei, GUO Wei

2020 Vol. 47 (3): 555-563 [Abstract]( 92 RICH HTML ( 469 )

SUI Weibo, QUAN Zihan, HOU Yanan, CHENG Haoran

2020 Vol. 47 (3): 564-572 [Abstract]( 187 RICH HTML ( 284 )

SONG Hongwei, GUO Haimin, GUO Shuai, SHI Hangyu

2020 Vol. 47 (3): 573-582 [Abstract]( 145 RICH HTML ( 358 )

LI Daolun, LIU Xuliang, ZHA Wenshu, YANG Jinghai, LU Detang

2020 Vol. 47 (3): 583-591 [Abstract]( 109 RICH HTML ( 253 )

PETROLEUM ENGINEERING
LEI Qun, WENG Dingwei, GUAN Baoshan, MU Lijun, XU Yun, WANG Zhen, GUO Ying, LI Shuai

2020 Vol. 47 (3): 592-599 [Abstract]( 80 RICH HTML ( 165 )

ZHANG Zhi, WANG Jiawei, LI Yanjun, LUO Ming, ZHANG Chao

2020 Vol. 47 (3): 600-607 [Abstract]( 87 RICH HTML ( 181 )

LIN Botao, SHI Can, ZHUANG Li, YOU Hongjuan, HUANG Yong

2020 Vol. 47 (3): 608-616 [Abstract]( 135 RICH HTML ( 329 )

NEW ENERGY AND EMERGING FIELD
JIANG Zhenxue, SONG Yan, TANG Xianglu, LI Zhuo, WANG Xingmeng, WANG Guozhen, XUE Zixin, LI Xin, ZHANG Kun, CHANG Jiaqi, QIU Hengyuan

2020 Vol. 47 (3): 617-628 [Abstract]( 159 RICH HTML ( 428 )

JIA Deli, LIU He, ZHANG Jiqun, GONG Bin, PEI Xiaohan, WANG Quanbin, YANG Qinghai

2020 Vol. 47 (3): 629-636 [Abstract]( 77 RICH HTML ( 126 )

More
Priority Publishing
Petroleum Exploration and Development
LI Weiqiang, MU Longxin, ZHAO Lun, LI Jianxin, WANG Shuqin, FAN Zifei, SHAO Dali, LI Changhai, SHAN Fachao, ZHAO Wenqi, SUN Meng

Petroleum Exploration and Development  0, ():2020102-2020102
[Abstract] ( 19 ) [PDF 12240 KB] ( 44 )

WANG Jian, ZHOU Lu, LIU Jin, ZHANG Xinji, ZHANG Fan, ZHANG Baozhen

Petroleum Exploration and Development  0, ():2020103-2020103
[Abstract] ( 9 ) [PDF 23559 KB] ( 31 )

DENG Feng, XIONG Chunming, CHEN Shiwen, CHEN Guanhong, WANG Mengying, LIU Huabing, ZHANG Jianjun, LEI Qun, CAO Gang, XU Dongping, TAO Ye, XIAO Lizhi

Petroleum Exploration and Development  0, ():2020810-2020810
[Abstract] ( 7 ) [PDF 1708 KB] ( 13 )

SUN Wenju, QIAO Zhanfeng, SHAO Guanming, SUN Xiaowei, GAO Jixian, CAO Peng, ZHANG Jie, CHEN Wangang

Petroleum Exploration and Development  0, ():2020811-2020811
[Abstract] ( 7 ) [PDF 29625 KB] ( 27 )

YIN Bangtang, LIN Yingsong, WANG Zhiyuan, SUN Baojiang, LIU Shujie, SUN Jinsheng, HOU Jian, REN Meipeng, WANG Ning

Petroleum Exploration and Development  0, ():2020812-2020812
[Abstract] ( 13 ) [PDF 1288 KB] ( 31 )

ZHANG Junfeng, XU Xingyou, BAI Jing, LIU Weibin, CHEN Shan, LIU Chang, LI Yaohua

Petroleum Exploration and Development  0, ():2020813-2020813
[Abstract] ( 11 ) [PDF 9228 KB] ( 28 )

YANG Zhengming, LI Ruishuan, LI Haibo, LUO Yutian, CHEN Ting, GAO Tiening, ZHANG Yapu

Petroleum Exploration and Development  0, ():202089-202089
[Abstract] ( 20 ) [PDF 1092 KB] ( 48 )

MA Xinhua, XIE Jun, YONG Rui

Petroleum Exploration and Development  0, ():2020101-2020101
[Abstract] ( 105 ) [PDF 8675 KB] ( 239 )

LI Wei, WANG Xueke, ZHANG Benjian, CHEN Zhuxin, PEI Senqi, YU Zhichao

Petroleum Exploration and Development  0, ():202086-202086
[Abstract] ( 56 ) [PDF 1261 KB] ( 104 )

ZHONG Jibin, YAN Ronghui, ZHANG Haitao, FENG Yihan, LI Nan, LIU Xingjun

Petroleum Exploration and Development  0, ():202088-202088
[Abstract] ( 46 ) [PDF 4712 KB] ( 122 )

SHI Zhensheng, DONG Dazhong, WANG Hongyan, SUN Shasha, WU Jin

Petroleum Exploration and Development  0, ():202087-202087
[Abstract] ( 37 ) [PDF 9471 KB] ( 134 )

CHEN Xiaolong, LI Yiqiang, LIAO Guangzhi, ZHANG Chenming, XU Shanzhi, QI Huan, TANG Xiang

Petroleum Exploration and Development  0, ():202085-202085
[Abstract] ( 34 ) [PDF 1870 KB] ( 85 )

GAO Jinliang, NI Yunyan, LI Wei, YUAN Yilin

Petroleum Exploration and Development  0, ():202084-202084
[Abstract] ( 48 ) [PDF 464 KB] ( 133 )

HU Suyun, ZHAO Wenzhi, HOU Lianhua, YANG Zhi, ZHU Rukai, WU Songtao, BAI bin, JIN Xu

Petroleum Exploration and Development  0, ():202082-202082
[Abstract] ( 142 ) [PDF 4039 KB] ( 275 )

WANG Jing, LIU Jungang, LI Zhaoguo, LI Hongchang, ZHANG Jiaosheng, LI Wenqing, ZHANG Yuanli, PING Yi, YANG Huanying, WANG Ping

Petroleum Exploration and Development  0, ():202083-202083
[Abstract] ( 56 ) [PDF 948 KB] ( 99 )

YANG Zhaobiao, QIN Yong, QIN Zonghao, YI Tongsheng, LI Cunlei, ZHANG Zhengguang

Petroleum Exploration and Development  0, ():202081-202081
[Abstract] ( 47 ) [PDF 768 KB] ( 91 )

WU Yongbin, LIU Xueqi, LI Jun, LI Yanhong, LI Xiuluan, LI Yang

Petroleum Exploration and Development  0, ():202068-202068
[Abstract] ( 73 ) [PDF 1543 KB] ( 131 )

More
Cover
NewsMore
Scan the two-dimensional code below, instantly share the page to WeChat!
Welcome to the exploration and development of petroleum.
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China