Office Online
Included
Most Popular
Statistics
Current Issue2018Vol. 45, No. 1 Published:20 February 2018
PETROLEUM EXPLORATION
ZHAO Wenzhi, HU Suyun, WANG Zecheng, ZHANG Shuichang, WANG Tongshan

2018 Vol. 45 (1): 1-13 [Abstract]( 181 PDF (23000 KB)  ( 480 )

GUO Xusheng, HU Dongfeng, LI Yuping, DUAN Jinbao, JI Chunhui, DUAN Hua

2018 Vol. 45 (1): 14-26 [Abstract]( 166 PDF (4255 KB)  ( 420 )

PANG Xiong, REN Jianye, ZHENG Jinyun, LIU Jun, YU Peng, LIU Baojun

2018 Vol. 45 (1): 27-39 [Abstract]( 71 PDF (11487 KB)  ( 124 )

NENG Yuan, YANG Haijun, DENG Xingliang

2018 Vol. 45 (1): 40-50 [Abstract]( 77 PDF (66181 KB)  ( 171 )

SUN Yonghe, LI Xuesong, LIU Zhida, HU Guangyi, FAN Tingen, GAO Yunfeng

2018 Vol. 45 (1): 51-61 [Abstract]( 50 PDF (11846 KB)  ( 83 )

PANG Zhenglian, TAO Shizhen, ZHANG Qin, YANG Jiajing, ZHANG Tianshu, YANG Xiaoping, FAN Jianwei, HUANG Dong, WEI Tengqiang

2018 Vol. 45 (1): 62-72 [Abstract]( 78 PDF (6761 KB)  ( 197 )

ZHANG Fudong, LI Jun, WEI Guoqi, LIU Xinshe, GUO Jianying, LI Jian, FAN Zhiyong, SHE Yuanqi, GUAN Hui, YANG Shen, SHAO Liyan

2018 Vol. 45 (1): 73-81 [Abstract]( 136 PDF (3083 KB)  ( 330 )

LIU Junqiao, WANG Haixue, LYU Yanfang, SUN Tongwen, ZHANG Mengdi, HE Wei, SUN Yonghe, ZHANG Tong, WANG Chao, CAO Lanzhu

2018 Vol. 45 (1): 82-92 [Abstract]( 32 PDF (2761 KB)  ( 36 )

KANG Hongquan, MENG Jinluo, CHENG Tao, JIA Huaicun, BAI Bo, LI Minggang

2018 Vol. 45 (1): 93-104 [Abstract]( 105 PDF (14888 KB)  ( 127 )

OIL AND GAS FIELD DEVELOPMENT
LIAO Guangzhi, YANG Huaijun, JIANG Youwei, REN Shaoran, LI Dangguo, WANG Liangang, WANG Zhengmao, WANG Bojun, LIU Weidong

2018 Vol. 45 (1): 105-110 [Abstract]( 164 PDF (531 KB)  ( 335 )

LI Xizhe, GUO Zhenhua, HU Yong, LUO Ruilan, SU Yunhe, SUN Hedong, LIU Xiaohua, WAN Yujin, ZHANG Yongzhong, LI Lei

2018 Vol. 45 (1): 111-118 [Abstract]( 128 PDF (744 KB)  ( 453 )

DUAN Xianggang, HU Zhiming, GAO Shusheng, SHEN Rui, LIU Huaxun, CHANG Jin, WANG Lin

2018 Vol. 45 (1): 119-127 [Abstract]( 76 PDF (824 KB)  ( 173 )

LIU Guangwei, ZHOU Daiyu, JIANG Hanqiao, WANG Tao, LI Junjian

2018 Vol. 45 (1): 128-135 [Abstract]( 51 PDF (1024 KB)  ( 148 )

LIN Meiqin, HUA Zhao, LI Mingyuan

2018 Vol. 45 (1): 136-144 [Abstract]( 90 PDF (557 KB)  ( 151 )

PETROLEUM ENGINEERING
LIU Xiushan

2018 Vol. 45 (1): 145-148 [Abstract]( 154 PDF (322 KB)  ( 403 )

CHEN Ming, ZHANG Shicheng, LIU Ming, MA Xinfang, ZOU Yushi, ZHOU Tong, LI Ning, LI Sihai

2018 Vol. 45 (1): 149-156 [Abstract]( 23 PDF (1127 KB)  ( 53 )

NASIRI Alireza, NIK Mohammad Amin Sharif, HEIDARI Hamidreza, VALIZADEH Majid

2018 Vol. 45 (1): 157-160 [Abstract]( 130 PDF (505 KB)  ( 353 )

COMPREHENSIVE RESEARCH
MA Xinhua, XIE Jun

2018 Vol. 45 (1): 161-169 [Abstract]( 48 PDF (1265 KB)  ( 77 )

ACADEMIC DISCUSSION
HAN Yujiao, ZHOU Cancan, FAN Yiren, LI Chaoliu, YUAN Chao, CONG Yunhai

2018 Vol. 45 (1): 170-178 [Abstract]( 86 PDF (2847 KB)  ( 128 )

More
Priority Publishing
Petroleum Exploration and Development
JIA Hu, DENG Lihui

Petroleum Exploration and Development  0, ():400-400
[Abstract] ( 28 ) [PDF 7961 KB] ( 33 )

FAN Caiwei

Petroleum Exploration and Development  0, ():300-300
[Abstract] ( 11 ) [PDF 8696 KB] ( 11 )

PENG Jingsong, XU Changgui, WEI Ajuan, SUN Zhe, CHEN Xinlu, ZHAO Dijiang

Petroleum Exploration and Development  0, ():100-100
[Abstract] ( 18 ) [PDF 10405 KB] ( 20 )

WANG Jianmin, ZHANG San

Petroleum Exploration and Development  0, ():200-200
[Abstract] ( 24 ) [PDF 2161 KB] ( 28 )

CHEN Qilin, DENG Yilin, WEI Jun, MA Guofu, LONG Liwen, XIAO Wenhua, LI Wei, ZHANG Liping

Petroleum Exploration and Development  0, ():500-500
[Abstract] ( 9 ) [PDF 22714 KB] ( 13 )

XIE Fang, ZHANG Chengsen, LIU Ruilin, XIAO Chengwen

Petroleum Exploration and Development  0, ():3-
[Abstract] ( 43 ) [PDF 4161 KB] ( 111 )

YANG Zhaobiao, ZHANG Zhengguang, QIN Yong, WU Congcong, YI Tongsheng, LI Yangyang, TANG Jun, CHEN Jie

Petroleum Exploration and Development  0, ():3-
[Abstract] ( 67 ) [PDF 652 KB] ( 149 )

More
Cover
NewsMore
Scan the two-dimensional code below, instantly share the page to WeChat!
Welcome to the exploration and development of petroleum.
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China