Office Online
Included
Most Popular
Statistics
Current Issue2018Vol. 45, No. 3 Published:20 June 2018
PETROLEUM EXPLORATION
ZHAO Xianzheng, ZHOU Lihong, PU Xiugang, JIN Fengming, HAN Wenzhong, XIAO Dunqing, CHEN Shiyue, SHI Zhannan, ZHANG Wei, YANG Fei

2018 Vol. 45 (3): 361-372 [Abstract]( 111 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (12772 KB)  ( 178 )

YAO Jingli, ZHAO Yande, LIU Guanglin, QI Yalin, LI Yuanhao, LUO Anxiang, ZHANG Xiaolei

2018 Vol. 45 (3): 373-384 [Abstract]( 83 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (2103 KB)  ( 167 )

WANG Yuman, LI Xinjing, CHEN Bo, WU Wei, DONG Dazhong, ZHANG Jian, HAN Jing, MA Jie, DAI Bing, WANG Hao, JIANG Shan

2018 Vol. 45 (3): 385-395 [Abstract]( 101 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (1029 KB)  ( 592 )

CHEN Keluo, ZHANG Tingshan, CHEN Xiaohui, HE Yingjie, LIANG Xing

2018 Vol. 45 (3): 396-405 [Abstract]( 95 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (10168 KB)  ( 210 )

ZENG Qingcai, CHEN Sheng, HE Pei, YANG Qing, GUO Xiaolong, CHEN Peng, DAI Chunmeng, LI Xuan, GAI Shaohua, DENG Yu, HOU Huaxing

2018 Vol. 45 (3): 406-414 [Abstract]( 100 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (7719 KB)  ( 311 )

PENG Jun, WANG Xuelong, HAN Haodong, YIN Shen, XIA Qingsong, LI Bin

2018 Vol. 45 (3): 415-425 [Abstract]( 74 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (7721 KB)  ( 155 )

XU Fanghao, YUAN Haifeng, XU Guosheng, LUO Xiaoping

2018 Vol. 45 (3): 426-435 [Abstract]( 124 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (3599 KB)  ( 328 )

LU Shuangfang, LI Junqian, ZHANG Pengfei, XUE Haitao, WANG Guoli, ZHANG Jun, LIU Huimin, LI Zheng

2018 Vol. 45 (3): 436-444 [Abstract]( 31 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (1075 KB)  ( 44 )

LI Jian, MA Wei, WANG Yifeng, WANG Dongliang, XIE Zengye, LI Zhisheng, MA Chenghua

2018 Vol. 45 (3): 445-454 [Abstract]( 61 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (766 KB)  ( 221 )

OIL AND GAS FIELD DEVELOPMENT
SUN Hedong, OUYANG Weiping, ZHANG Mian, TANG Haifa, CHEN Changxiao, MA Xu, FU Zhongxin

2018 Vol. 45 (3): 455-463 [Abstract]( 180 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (722 KB)  ( 246 )

ZHAO Guang, DAI Caili, YOU Qing

2018 Vol. 45 (3): 464-473 [Abstract]( 90 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (7293 KB)  ( 181 )

LI Qiu, YI Leihao, TANG Junshi, GUAN Wenlong, JIANG Youwei, ZHENG Haoran, ZHOU Jiuning, WANG Xiaochun

2018 Vol. 45 (3): 474-481 [Abstract]( 97 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (796 KB)  ( 204 )

ZHAO Jiyong, AN Xiaoping, WANG Jing, FAN Jianming, KANG Xingmei, TAN Xiqun, LI Wenqing

2018 Vol. 45 (3): 482-488 [Abstract]( 83 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (643 KB)  ( 183 )

PETROLEUM ENGINEERING
MA Xinhua, ZHENG Dewen, SHEN Ruichen, WANG Chunyan, LUO Jinheng, SUN Junchang

2018 Vol. 45 (3): 489-499 [Abstract]( 19 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (470 KB)  ( 35 )

XIA Wenhe, MENG Yingfeng, TANG Bo, GUAN Wenting

2018 Vol. 45 (3): 500-506 [Abstract]( 53 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (503 KB)  ( 196 )

WANG Xiaojun, YU Jing, SUN Yunchao, YANG Chao, JIANG Lizhou, LIU Chang

2018 Vol. 45 (3): 507-512 [Abstract]( 59 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (484 KB)  ( 273 )

LIU Pingde, WEI Falin, ZHANG Song, ZHU Xiuyu, WANG Longfei, XIONG Chunming

2018 Vol. 45 (3): 513-519 [Abstract]( 64 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (1666 KB)  ( 89 )

COMPREHENSIVE RESEARCH
SONG Mingshui, WANG Yongshi, LI Youqiang

2018 Vol. 45 (3): 520-527 [Abstract]( 84 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (798 KB)  ( 254 )

ACADEMIC DISCUSSION
LI Junguang, LI Diquan, YANG Yang

2018 Vol. 45 (3): 528-536 [Abstract]( 56 [RICH HTML] ( 0 ) PDF (6125 KB)  ( 84 )

More
Priority Publishing
Petroleum Exploration and Development
CHEN Zhuoheng, CHAO Yang, JIANG Chunqing, KOHLRUSS Dan, HU Kezhen, LIU Xiaojun, YURKOWSKI Melinda

Petroleum Exploration and Development  0, ():111-111
[Abstract] ( 30 ) [PDF 2798 KB] ( 70 )

DAI Jinxing, NI Yunyan, QIN Shengfei, HUANG Shipeng, PENG Weilong, HAN Wenxue

Petroleum Exploration and Development  0, ():222-222
[Abstract] ( 21 ) [PDF 743 KB] ( 60 )

HU Wenrui, WEI Yi, BAO Jingwei

Petroleum Exploration and Development  0, ():333-333
[Abstract] ( 33 ) [PDF 598 KB] ( 80 )

MA Yongsheng, CAI Xunyu, ZHAO Peirong

Petroleum Exploration and Development  0, ():555-555
[Abstract] ( 27 ) [PDF 1674 KB] ( 83 )

LIU He, JIN Xu, ZHOU Dekai, YANG Qinghai, LI Longqiu

Petroleum Exploration and Development  0, ():444-444
[Abstract] ( 23 ) [PDF 246 KB] ( 63 )

YUAN Shiyi, WANG Qiang

Petroleum Exploration and Development  0, ():777-777
[Abstract] ( 31 ) [PDF 2334 KB] ( 57 )

SUN Jinsheng, HUANG Xianbin, JIANG Guancheng, LYU Kaihe, LIU Jingping, DAI Zhiwen

Petroleum Exploration and Development  0, ():666-666
[Abstract] ( 20 ) [PDF 2970 KB] ( 41 )

MU Longxin, FAN Zifei, XU Anzhu

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181500-20181500
[Abstract] ( 82 ) [PDF 411 KB] ( 118 )

SU Yinao

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181700-20181700
[Abstract] ( 45 ) [PDF 341 KB] ( 83 )

HU Suyun, ZHU Rukai, WU Songtao, BAI Bin, YANG Zhi, CUI Jingwei

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181200-20181200
[Abstract] ( 61 ) [PDF 719 KB] ( 139 )

SONG Xinmin, LI Yong

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181600-20181600
[Abstract] ( 69 ) [PDF 19462 KB] ( 129 )

SHANMUGAM G

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181100-20181100
[Abstract] ( 97 ) [PDF 48817 KB] ( 109 )

LI Yang, KANG Zhijiang, XUE Zhaojie, ZHENG Songqing

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181400-20181400
[Abstract] ( 49 ) [PDF 563 KB] ( 105 )

LEI Qun, YANG Lifeng, DUAN Yaoyao, WENG Dingwei, WANG Xin, GUAN Baoshan, WANG Zhen, GUO Ying

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181300-20181300
[Abstract] ( 41 ) [PDF 1628 KB] ( 114 )

SUN Longde, WU Xiaolin, ZHOU Wanfu, LI Xuejun, HAN Peihui

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181800-20181800
[Abstract] ( 54 ) [PDF 789 KB] ( 82 )

TONG Xiaoguang, ZHANG Guangya, WANG Zhaoming, WEN Zhixin, TIAN Zuoji, WANG Hongjun, MA Feng, WU Yiping

Petroleum Exploration and Development  0, ():20181900-20181900
[Abstract] ( 42 ) [PDF 706 KB] ( 133 )

ZHAO Wenzhi, SHEN Anjiang, QIAO Zhanfeng, PAN Liyin, HU Anping, ZHANG Jie

Petroleum Exploration and Development  0, ():1-1
[Abstract] ( 97 ) [PDF 6029 KB] ( 172 )

ZOU Caineng, YANG Zhi, HE Dongbo, WEI Yunsheng, LI Jian, JIA Ailin, CHEN Jianjun, ZHAO Qun, LI Yilong, LI Jun, YANG Shen

Petroleum Exploration and Development  0, ():8-8
[Abstract] ( 275 ) [PDF 1008 KB] ( 792 )

More
Cover
NewsMore
Scan the two-dimensional code below, instantly share the page to WeChat!
Welcome to the exploration and development of petroleum.
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China