Office Online
Included
Most Popular
Statistics

Current Issue

Petroleum Exploration and Development

2020 Vol.47,No.5

Published 23 October 2020

Next Issue
PETROLEUM EXPLORANON
MA Xinhua, XIE Jun, YONG Rui, ZHU Yiqing

2020 Vol. 47 (5): 841-855 [Abstract]( 40 RICH HTML ( 108 )

ZHAO Xianzheng, ZHOU Lihong, PU Xiugang, JIN Fengming, SHI Zhannan, HAN Wenzhong, JIANG Wenya, HAN Guomeng, ZHANG Wei, WANG Hu, MA Jianying

2020 Vol. 47 (5): 856-869 [Abstract]( 60 RICH HTML ( 182 )

FU Jinhua, LI Shixiang, NIU Xiaobing, DENG Xiuqin, ZHOU Xinping

2020 Vol. 47 (5): 870-883 [Abstract]( 73 RICH HTML ( 199 )

WANG Zecheng, JIANG Hua, CHEN Zhiyong, LIU Jingjiang, MA Kui, LI Wenzheng, XIE Wuren, JIANG Qingchun, ZHAI Xiufen, SHI Shuyuan, LI Qi

2020 Vol. 47 (5): 884-897 [Abstract]( 167 RICH HTML ( 507 )

WANG Jian, ZHOU Lu, LIU Jin, ZHANG Xinji, ZHANG Fan, ZHANG Baozhen

2020 Vol. 47 (5): 898-912 [Abstract]( 226 RICH HTML ( 619 )

PU Xiugang, ZHAO Xianzheng, WANG Jiahao, WU Jiapeng, HAN Wenzhong, WANG Hua, SHI Zhannan, JIANG Wenya, ZHANG Wei

2020 Vol. 47 (5): 913-924 [Abstract]( 105 RICH HTML ( 246 )

ZHANG Leifu, LI Yilong

2020 Vol. 47 (5): 925-934 [Abstract]( 86 RICH HTML ( 226 )

YANG Hanxuan, HU Anping, ZHENG Jianfeng, LIANG Feng, LUO Xianying, FENG Yuexing, SHEN Anjiang

2020 Vol. 47 (5): 935-946 [Abstract]( 93 RICH HTML ( 266 )

ZHANG Yuanfu, DAI Xin, WANG Min, LI Xinxin

2020 Vol. 47 (5): 947-957 [Abstract]( 269 RICH HTML ( 694 )

LI Weiqiang, MU Longxin, ZHAO Lun, LI Jianxin, WANG Shuqin, FAN Zifei, SHAO Dali, LI Changhai, SHAN Fachao, ZHAO Wenqi, SUN Meng

2020 Vol. 47 (5): 958-971 [Abstract]( 226 RICH HTML ( 573 )

PENG Weilong, LIU Quanyou, HU Guoyi, LYU Yue, ZHU Dongya, MENG Qingqiang, GUO Fengtao, WANG Ruoli

2020 Vol. 47 (5): 972-983 [Abstract]( 47 RICH HTML ( 146 )

OIILAND GAS FIELLD DEVELOPMIENT
LI Xizhe, LUO Ruilan, HU Yong, XU Xuan, JIAO Chunyan, GUO Zhenhua, WAN Yujin, LIU Xiaohua, LI Yang

2020 Vol. 47 (5): 984-989 [Abstract]( 99 RICH HTML ( 405 )

WANG Jing, ZHAO Wei, LIU Huiqing, LIU Fangna, ZHANG Tuozheng, DOU Liangbin, YANG Xinling, LI Bo

2020 Vol. 47 (5): 990-999 [Abstract]( 121 RICH HTML ( 369 )

YANG Zhaobiao, QIN Yong, QIN Zonghao, YI Tongsheng, LI Cunlei, ZHANG Zhengguang

2020 Vol. 47 (5): 1000-1008 [Abstract]( 104 RICH HTML ( 265 )

WANG Hongliang, MU Longxin, SHI Fugeng, DOU Hongen

2020 Vol. 47 (5): 1009-1015 [Abstract]( 254 RICH HTML ( 556 )

ALAROUJ Mutlaq, ALOMAIR Osamah, ELSHARKAWY Adel

2020 Vol. 47 (5): 1016-1026 [Abstract]( 61 RICH HTML ( 164 )

PETROLEUM ENGINEERINNG
LIU He, ZHENG Lichen, YANG Qinghai, YU Jiaqing, YUE Qingfeng, JIA Deli, WANG Quanbin

2020 Vol. 47 (5): 1027-1038 [Abstract]( 123 RICH HTML ( 235 )

ZHOU Tong, WANG Haibo, LI Fengxia, LI Yuanzhao, ZOU Yushi, ZHANG Chi

2020 Vol. 47 (5): 1039-1051 [Abstract]( 95 RICH HTML ( 321 )

HE Yinbo, JIANG Guancheng, DONG Tengfei, YANG Lili, LI Xiaoqing

2020 Vol. 47 (5): 1052-1058 [Abstract]( 111 RICH HTML ( 263 )

NEW ENERGY AND EMIERGIING FIELD
ZHOU Lihong, ZHAO Xianzheng, CHAI Gongquan, JIANG Wenya, PU Xiugang, WANG Xiaodong, HAN Wenzhong, GUAN Quansheng, FENG Jianyuan, LIU Xuewei

2020 Vol. 47 (5): 1059-1066 [Abstract]( 49 RICH HTML ( 158 )

© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China