Office Online
Included
Most Popular
Statistics

Download rank

Published in last 1 year| Published in last 2 years| Published in last 3 years| All

Current: All
  
1 Origin and characteristics of grain dolomite of Ordovician Ma55 Member in the northwest of Ordos Basin, NW China 2019 Vol.46(6):1115-1127
ZHANG Xi, ZHANG Tingshan, LEI Bianjun, ZHANG Jingxuan, ZHANG Ji, ZHAO Zhongjun, YONG Jinjie [Abstract] (423 ) [HTML 0 KB][PDF 33393 KB] (5397)
2 Breakthrough and significance of unconventional oil and gas to classical petroleum geological theory 2017 Vol.44(1):1-11
JIA Chengzao [Abstract] (2275 ) [HTML 0 KB][PDF 855 KB] (3286)
3 Theory, technology and prospects of conventional and unconventional natural gas 2018 Vol.45(4):575-587
ZOU Caineng, YANG Zhi, HE Dongbo, WEI Yunsheng, LI Jian, JIA Ailin, CHEN Jianjun, ZHAO Qun, LI Yilong, LI Jun, YANG Shen [Abstract] (910 ) [HTML 0 KB][PDF 1167 KB] (3152)
4 Geological characteristics and development strategies for Cambrian Longwangmiao Formation gas reservoir in Anyue gas field, Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(3):398-406
LI Xizhe, GUO Zhenhua, WAN Yujin, LIU Xiaohua, ZHANG Manlang, XIE Wuren, SU Yunhe, HU Yong, FENG Jianwei, YANG Bingxiu, MA Shiyu, GAO Shusheng [Abstract] (1173 ) [HTML 0 KB][PDF 957 KB] (2331)
5 Progress and prospects of reservoir development geology 2017 Vol.44(4):569-579
LI Yang1, WU Shenghe2, HOU Jiagen2, LIU Jianmin3 [Abstract] (2277 ) [HTML 0 KB][PDF 9050 KB] (2287)
6 Efficient development strategies for large ultra-deep structural gas fields in China 2018 Vol.45(1):111-118
LI Xizhe, GUO Zhenhua, HU Yong, LUO Ruilan, SU Yunhe, SUN Hedong, LIU Xiaohua, WAN Yujin, ZHANG Yongzhong, LI Lei [Abstract] (786 ) [HTML 0 KB][PDF 744 KB] (2176)
7 A numerical simulation model for multi-scale flow in tight oil reservoirs 2017 Vol.44(3):415-421
FANG Wenchao, JIANG Hanqiao, LI Junjian, WANG Qing, KILLOUGH John, LI Linkai, PENG Yongcan, YANG Hanxu [Abstract] (973 ) [HTML 0 KB][PDF 5015 KB] (2150)
8 Mechanisms of shale gas generation and accumulation in the Ordovician Wufeng-Longmaxi Formation, Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(1):69-78
BORJIGIN Tenger, SHEN Baojian, YU Lingjie, YANG Yunfeng, ZHANG Wentao, TAO Cheng, XI Binbin, ZHANG Qingzhen, BAO Fang, QIN Jianzhong [Abstract] (880 ) [HTML 0 KB][PDF 4440 KB] (2125)
9 Petroleum geological conditions and exploration importance of Proterozoic to Cambrian in China 2018 Vol.45(1):1-13
ZHAO Wenzhi, HU Suyun, WANG Zecheng, ZHANG Shuichang, WANG Tongshan [Abstract] (1018 ) [HTML 0 KB][PDF 22917 KB] (2090)
10 Application and development trend of artificial intelligence in petroleum exploration and development 2021 Vol.48(1):1-11
KUANG Lichun, LIU He, REN Yili, LUO Kai, SHI Mingyu, SU Jian, LI Xin [Abstract] (694 ) [HTML 0 KB][PDF 370 KB] (2034)
11 Seismic forward and inverse simulation in a tight reservoir model of loess plateau region 2017 Vol.44(2):243-251
WANG Daxing, ZHANG Mengbo, YANG Wenjing, CAI Kehan, GAO Lidong, ZHU Jun [Abstract] (651 ) [HTML 0 KB][PDF 1150 KB] (2009)
12 Discovery and theoretical and technical innovations of Yuanba gas field in Sichuan Basin, SW China 2018 Vol.45(1):14-26
GUO Xusheng, HU Dongfeng, LI Yuping, DUAN Jinbao, JI Chunhui, DUAN Hua [Abstract] (788 ) [HTML 0 KB][PDF 4255 KB] (1969)
13 Environmental impacts of hydraulic fracturing in shale gas development in the United States 2015 Vol.42(6):801-807
Zhang Dongxiao and Yang Tingyun [Abstract] (522 ) [HTML 0 KB][PDF 404 KB] (1963)
14 Progress and development trend of unconventional oil and gas geological research 2017 Vol.44(4):638-648
SONG Yan1, 2, LI Zhuo1, JIANG Zhenxue1, LUO Qun1, LIU Dongdong1, GAO Zhiye1 [Abstract] (963 ) [HTML 0 KB][PDF 740 KB] (1940)
15 Gas exploration potential of tight carbonate reservoirs: A case study of Ordovician Majiagou Formation in the eastern Yi-Shan slope, Ordos Basin, NW China 2017 Vol.44(3):319-329
WEI Xinshan, CHEN Hongde, ZHANG Daofeng, DAI Rong, GUO Yanru, CHEN Juanping, REN Junfeng, LIU Na, LUO Shunshe, ZHAO Junxing [Abstract] (1132 ) [HTML 0 KB][PDF 1064 KB] (1930)
16 Geological factors controlling shale gas enrichment and high production in Fuling shale gas field 2017 Vol.44(4):481-491
GUO Xusheng, HU Dongfeng, LI Yuping, WEI Zhihong, WEI Xiangfeng, LIU Zhujiang [Abstract] (1114 ) [HTML 0 KB][PDF 13210 KB] (1921)
17 Geologic characteristics of deep water deposits and exploration discoveries in slope zones of fault lake basin: A case study of Paleogene Shahejie Formation in Banqiao-Qibei slope, Qikou sag, Bohai Bay Basin 2017 Vol.44(2):165-176
ZHAO Xianzheng, PU Xiugang, ZHOU Lihong, SHI Zhannan, HAN Wenzhong, ZHANG Wei [Abstract] (1033 ) [HTML 0 KB][PDF 1149 KB] (1921)
18 Geological conditions for continental tight oil formation and the main controlling factors for the enrichment: A case of Chang 7 Member, Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, NW China 2017 Vol.44(1):12-20
YANG Hua, LIANG Xiaowei, NIU Xiaobing, FENG Shengbin, YOU Yuan [Abstract] (797 ) [HTML 0 KB][PDF 3396 KB] (1911)
19 Exploitation mode oriented heavy oil-oil sand recoverable reserves calculation method 2013 Vol.40(5):2-0
Ma Zhongzhen; Chen Heping; Xie Yinfu; Liu Yaming; Li Jia; Wang Dandan; Yang Xiaofa and Zhou Yubing [Abstract] (409 ) [HTML 0 KB][PDF 954 KB] (1901)
20 Experiments on nitrogen assisted gravity drainage in fractured-vuggy reservoirs 2019 Vol.46(2):342-353
WANG Jing, JI Zemin, LIU Huiqing, HUANG Yitao, WANG Yishuang, PU Yulong [Abstract] (328 ) [HTML 0 KB][PDF 11962 KB] (1859)
21 Recovery factor in fractured reservoirs:lessons learned from 100 fractured fields 2003 Vol.30(6):2-0
Jack Allan and S Qing Sun [Abstract] (206 ) [HTML 0 KB][PDF 413 KB] (1854)
22 The progress and prospects of shale gas exploration and exploitationin southern Sichuan Basin, NW China 2018 Vol.45(1):161-169
MA Xinhua, XIE Jun [Abstract] (785 ) [HTML 0 KB][PDF 1187 KB] (1850)
23 Physical simulation and quantitative calculation of increased feldspar dissolution pores in deep reservoirs 2017 Vol.44(3):359-369
GAO Zhiyong, FENG Jiarui, CUI Jinggang, WANG Xiaoqi, ZHOU Chuanmin, SHI Yuxin [Abstract] (828 ) [HTML 0 KB][PDF 1005 KB] (1846)
24 Development of sedimentary geology of petroliferous basins in China 2016 Vol.43(5):820-829
Zhu Xiaomin1; Zhong Dakang1; Yuan Xuanjun2; Zhang Huiliang3; Zhu Shifa1; Sun Haitao1; Gao Zhiyong2; Xian Benzhong1 [Abstract] (478 ) [HTML 0 KB][PDF 355 KB] (1828)
25 Geological characteristics, formation mechanism and resource potential of shale gas in China 2010 Vol.37(6):2-0
Zou Caineng; Dong Dazhong; Wang Shejiao; Li Jianzhong; Li Xinjing; Wang Yuman; Li Denghua and Cheng Keming [Abstract] (445 ) [HTML 0 KB][PDF 1536 KB] (1789)
26 A new method for lithology identification of fine grained deposits and reservoir sweet spot analysis: A case study of Kong 2 Member in Cangdong sag, Bohai Bay Basin, China 2017 Vol.44(4):492-502
ZHAO Xianzheng1, PU Xiugang1, HAN Wenzhong1, 2, ZHOU Lihong1, SHI Zhannan1, CHEN Shiyue2, XIAO Dunqing1 [Abstract] (877 ) [HTML 0 KB][PDF 10175 KB] (1768)
27 Dominating factors on well productivity and development strategies optimization in Weiyuan shale gas play, Sichuan Basin, SW China 2020 Vol.47(3):555-563
MA Xinhua, LI Xizhe, LIANG Feng, WAN Yujin, SHI Qiang, WANG Yonghui, ZHANG Xiaowei, CHE Mingguang, GUO Wei, GUO Wei [Abstract] (887 ) [HTML 0 KB][PDF 4632 KB] (1734)
28 Fracture pore evaluation of the Upper Ordovician Wufeng to Lower Silurian Longmaxi Formations in southern Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(4):531-539
WANG Yuman1, WANG Hongkun2, ZHANG Chenchen1, LI Xinjing1, DONG Dazhong1 [Abstract] (793 ) [HTML 0 KB][PDF 1335 KB] (1722)
29 Karst paleogeomorphology of the fourth Member of Sinian Dengying Formation in Gaoshiti-Moxi area, Sichuan Basin, SW China: Restoration and geological significance 2017 Vol.44(1):58-68
JIN Mindong, TAN Xiucheng, TONG Mingsheng, ZENG Wei, LIU Hong, ZHONG Bo, LIU Qingsong, LIAN Chengbo, ZHOU Xinghe, XU Hu, LUO Bing [Abstract] (744 ) [HTML 0 KB][PDF 3106 KB] (1717)
30 Genetic types and distinguished characteristics of dolomite and the origin of dolomite reservoirs 2018 Vol.45(6):923-935
ZHAO Wenzhi, SHEN Anjiang, QIAO Zhanfeng, PAN Liyin, HU Anping, ZHANG Jie [Abstract] (1027 ) [HTML 0 KB][PDF 6043 KB] (1711)
31 Quantitative seismic prediction of shale gas sweet spots in Lower Silurian Longmaxi Formation, Weiyuan area, Sichuan Basin, SW China 2018 Vol.45(3):406-414
ZENG Qingcai, CHEN Sheng, HE Pei, YANG Qing, GUO Xiaolong, CHEN Peng, DAI Chunmeng, LI Xuan, GAI Shaohua, DENG Yu, HOU Huaxing [Abstract] (498 ) [HTML 0 KB][PDF 7719 KB] (1709)
32 Numerical simulation of multi-stage fracturing and optimization of perforation in a horizontal well 2017 Vol.44(1):117-124
ZHAO Jinzhou, CHEN Xiyu, LI Yongming, FU Bin, XU Wenjun [Abstract] (965 ) [HTML 0 KB][PDF 704 KB] (1699)
33 Types and distribution of the shale sedimentary facies of the Lower Cambrian in Upper Yangtze area, South China 2017 Vol.44(1):21-31
LIU Zhongbao, GAO Bo, ZHANG Yuying, DU Wei, FENG Dongjun, NIE Haikuan [Abstract] (782 ) [HTML 0 KB][PDF 1496 KB] (1675)
34 Application of nanotechnology in petroleum exploration and development 2016 Vol.43(6):1014-1021
Liu He; Jin Xu; Ding Bin [Abstract] (511 ) [HTML 0 KB][PDF 279 KB] (1660)
35 Innovation and prospect of geophysical technology in the exploration of deep oil and gas 2015 Vol.42(4):414-424
Sun Longde; Fang Chaoliang; Sa Liming; Yang Ping and Sun Zandong [Abstract] (398 ) [HTML 0 KB][PDF 1394 KB] (1653)
36 Genesis and reservoir significance of multi-scale natural fractures in Kuqa foreland thrust belt, Tarim Basin, NW China 2017 Vol.44(3):469-478
LIU Chun, ZHANG Ronghu, ZHANG Huiliang, WANG Junpeng, MO Tao, WANG Ke, ZHOU Lu [Abstract] (783 ) [HTML 0 KB][PDF 9629 KB] (1650)
37 Calculation method of proppant embedment depth in hydraulic fracturing 2018 Vol.45(1):149-156
CHEN Ming, ZHANG Shicheng, LIU Ming, MA Xinfang, ZOU Yushi, ZHOU Tong, LI Ning, LI Sihai [Abstract] (607 ) [HTML 0 KB][PDF 1127 KB] (1647)
38 Key evaluation techniques in the process of gas reservoir being converted into underground gas storage 2017 Vol.44(5):794-801
ZHENG Dewen, XU Hongcheng, WANG Jieming, SUN Junchang, ZHAO Kai, LI Chun, SHI Lei, TANG Ligen [Abstract] (754 ) [HTML 0 KB][PDF 622 KB] (1641)
39 China’s shale gas exploration and development: Understanding and practice 2018 Vol.45(4):561-574
MA Yongsheng, CAI Xunyu, ZHAO Peirong [Abstract] (675 ) [HTML 0 KB][PDF 1737 KB] (1637)
40 Shale gas in China: characteristics, challenges and prospects (II) 2016 Vol.43(2):166-178
ZOU Caineng, DONG Dazhong, WANG Yuman, LI Xinjing, HUANG Jinliang, WANG Shufang, GUAN Quanzhong, ZHANG Chenchen, WANG Hongyan, LIU Honglin, BAI Wenhua, LIANG Feng, LIN Wen, ZHAO Qun, LIU Dexun, YANG Zhi, LIANG Pingping, SUN Shasha, QIU Zhen [Abstract] (704 ) [HTML 0 KB][PDF 1545 KB] (1633)
41 Experimental investigation on fracture initiation and non-planar propagation of hydraulic fractures in coal seams 2017 Vol.44(3):445-451
TAN Peng, JIN Yan, HOU Bing, HAN Ke, ZHOU Yingcao, MENG Shangzhi [Abstract] (754 ) [HTML 0 KB][PDF 12434 KB] (1618)
42 Applicable scope of oxygen-reduced air flooding and the limit of oxygen content 2018 Vol.45(1):105-110
LIAO Guangzhi, YANG Huaijun, JIANG Youwei, REN Shaoran, LI Dangguo, WANG Liangang, WANG Zhengmao, WANG Bojun, LIU Weidong [Abstract] (658 ) [HTML 0 KB][PDF 531 KB] (1613)
43 A tight sandstone trapezoidal pore oil saturation model 2017 Vol.44(5):827-836
HU Shengfu, ZHOU Cancan, LI Xia, LI Chaoliu, ZHANG Shengqiang [Abstract] (789 ) [HTML 0 KB][PDF 2624 KB] (1605)
44 A comprehensive evaluation index for shale reservoirs and its application: A case study of the Ordovician Wufeng Formation to Silurian Longmaxi Formation in southeastern margin of Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(4):649-658
SHEN Cheng1, REN Lan1, ZHAO Jinzhou1, TAN Xiucheng1, WU Leize2 [Abstract] (700 ) [HTML 0 KB][PDF 3802 KB] (1604)
45 Progress and development of volume stimulation techniques 2018 Vol.45(5):874-887
XU Yun, LEI Qun, CHEN Ming, WU Qi, YANG Nengyu, WENG Dingwei, LI Deqi, JIANG Hao [Abstract] (628 ) [HTML 0 KB][PDF 2026 KB] (1600)
46 New water drive characteristic curves at ultra-high water cut stage 2017 Vol.44(6):955-960
WANG Jiqiang, SHI Chengfang, JI Shuhong, LI Guanlin, CHEN Yingqiao [Abstract] (876 ) [HTML 0 KB][PDF 417 KB] (1598)
47 3D discrete network modeling of shale bedding fractures based on lithofacies characterization 2017 Vol.44(2):309-318
OU Chenghua, LI Chaochun [Abstract] (600 ) [HTML 0 KB][PDF 875 KB] (1594)
48 Karst reservoirs seismic prediction of Lower Permian Maokou Formation in central Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(1):79-88
DAI Xiaofeng, ZHANG Ming, JIANG Qingchun, FENG Zhou [Abstract] (598 ) [HTML 0 KB][PDF 4898 KB] (1591)
49 Plugging performance of sepiolite drilling mud with calcium carbonate 2017 Vol.44(3):452-461
ETTEHADI Ali, ALTUN Gursat [Abstract] (644 ) [HTML 0 KB][PDF 4951 KB] (1582)
50 Evaluation method of the least horizontal principal stress by logging data in anisotropic fast formations 2017 Vol.44(5):745-752
LIU Zhonghua, SONG Lianteng, WANG Changsheng, SUN Ting, YANG Xiaoming, LI Xia [Abstract] (673 ) [HTML 0 KB][PDF 1629 KB] (1560)
51 Concept, technology and practice of “man-made reservoirs” development 2017 Vol.44(1):144-154
ZOU Caineng, DING Yunhong, LU Yongjun, LIU Xiangui, CHEN Jianjun, WANG Xin, YANG Zhengming, CAI Bo, YANG Zhi, HE Chunming, WANG Zhen, LUO Yutian [Abstract] (808 ) [HTML 0 KB][PDF 1380 KB] (1559)
52 Dynamic and static comprehensive prediction method of natural fractures in fractured oil reservoirs: A case study of Triassic Chang 63 reservoirs in Huaqing Oilfield, Ordos Basin, NW China 2017 Vol.44(6):919-929
SU Hao, LEI Zhengdong, ZHANG Diqiu, LI Junchao, ZHANG Zeren, JU Binshan, LI Zhiping [Abstract] (750 ) [HTML 0 KB][PDF 4621 KB] (1554)
53 Applicable conditions and analytical corrections of plane strain assumption in the simulation of hydraulic fracturing 2017 Vol.44(3):429-436
ZHAO Jinzhou, PENG Yu, LI Yongming, TIAN Zhisheng [Abstract] (736 ) [HTML 0 KB][PDF 884 KB] (1550)
54 Gas kick during carbonate reservoirs drilling and its risk assessment 2017 Vol.44(3):437-444
GUO Yanli, SUN Baojiang, GAO Yonghai, LI Hao, WU Changfu [Abstract] (676 ) [HTML 0 KB][PDF 1651 KB] (1523)
55 Surface wettability control of reservoir rocks by brine 2018 Vol.45(1):136-144
LIN Meiqin, HUA Zhao, LI Mingyuan [Abstract] (561 ) [HTML 0 KB][PDF 557 KB] (1512)
56 Geological difference and its significance of marine shale gases in South China 2016 Vol.43(4):499-510
ZHAO Wenzhi, LI Jianzhong, YANG Tao, WANG Shufang, HUANG Jinliang [Abstract] (784 ) [HTML 0 KB][PDF 1615 KB] (1511)
57 Achievements and future work of oil and gas production engineering of CNPC 2019 Vol.46(1):139-145
LEI Qun, WENG Dingwei, LUO Jianhui, ZHANG Jianjun, LI Yiliang, WANG Xin, GUAN Baoshan [Abstract] (487 ) [HTML 0 KB][PDF 806 KB] (1503)
58 New knowledge of hydrocarbon generating theory of organic matter in Chinese marine carbonates 2017 Vol.44(1):155-164
LIU Wenhui, BORJIGIN Tenger, WANG Xiaofeng, LI Maowen, HU Guang, WANG Jie, LU Longfei, ZHAO Heng, CHEN Qianglu, LUO Houyong [Abstract] (566 ) [HTML 0 KB][PDF 694 KB] (1471)
59 Experimental simulation of dissolution law and porosity evolution of carbonate rock 2016 Vol.43(4):564-572
SHE Min, SHOU Jianfeng, SHEN Anjiang, PAN Liyin, HU Anping, HU Yuanyuan [Abstract] (501 ) [HTML 0 KB][PDF 3996 KB] (1470)
60 Formation mechanism of tight sandstone gas in areas of low hydrocarbon generation intensity: A case study of the Upper Paleozoic in North Tianhuan depression in Ordos Basin, NW China 2018 Vol.45(1):73-81
ZHANG Fudong, LI Jun, WEI Guoqi, LIU Xinshe, GUO Jianying, LI Jian, FAN Zhiyong, SHE Yuanqi, GUAN Hui, YANG Shen, SHAO Liyan [Abstract] (610 ) [HTML 0 KB][PDF 3083 KB] (1461)
61 Characteristics of carbonate cements in sandstone reservoirs: A case from Yanchang Formation, middle and southern Ordos Basin, China 2010 Vol.37(5):2-0
Sun Zhixue; Sun Zhilei; Lu Hongjiang; Yin Xijie and Yang Yong [Abstract] (249 ) [HTML 0 KB][PDF 843 KB] (1460)
62 Accumulation features and mechanisms of high saturation natural gas hydrate in Shenhu Area, northern South China Sea 2017 Vol.44(5):670-680
ZHANG Wei, LIANG Jinqiang, LU Jing’an, WEI Jiangong, SU Pibo, FANG Yunxin, GUO Yiqun, YANG Shengxiong, ZHANG Guangxue [Abstract] (1145 ) [HTML 0 KB][PDF 13789 KB] (1458)
63 Mechanism simulation of oil displacement by imbibition in fractured reservoirs 2017 Vol.44(5):761-770
WANG Jing, LIU Huiqing, XIA Jing, LIU Yuetian, HONG Cheng, MENG Qingbang, GAO Yang [Abstract] (784 ) [HTML 0 KB][PDF 1033 KB] (1457)
64 Key geological issues and main controls on accumulation and enrichment of Chinese shale gas 2016 Vol.43(3):317-326
GUO Tonglou [Abstract] (594 ) [HTML 0 KB][PDF 1424 KB] (1448)
65 Connotation and strategic role of in-situ conversion processing of shale oil underground in the onshore China 2018 Vol.45(4):537-545
ZHAO Wenzhi, HU Suyun, HOU Lianhua [Abstract] (774 ) [HTML 0 KB][PDF 1031 KB] (1447)
66 Condensate origin and hydrocarbon accumulation mechanism of the deepwater giant gas field in western South China Sea: A case study of Lingshui 17-2 gas field in Qiongdongnan Basin, South China Sea 2017 Vol.44(3):380-388
HUANG Heting, HUANG Baojia, HUANG Yiwen, LI Xing, TIAN Hui [Abstract] (826 ) [HTML 0 KB][PDF 693 KB] (1444)
67 Assessment of global unconventional oil and gas resources 2016 Vol.43(6):850-862
Wang Hongjun; Ma Feng; Tong Xiaoguang; Liu Zuodong; Zhang Xinshun; Wu Zhenzhen; Li Denghua; Wang Bo; Xie Yinfu; Yang Liuyan [Abstract] (712 ) [HTML 0 KB][PDF 1261 KB] (1442)
68 Structure characteristics and major controlling factors of platform margin microbial reef reservoirs: A case study of Xiaoerbulak Formation, Lower Cambrian, Aksu area, Tarim Basin, NW China 2017 Vol.44(3):349-358
BAI Ying, LUO Ping, WANG Shi, ZHOU Chuanmin, ZHAI Xiufen, WANG Shan, YANG Zongyu [Abstract] (700 ) [HTML 0 KB][PDF 992 KB] (1441)
69 Three dimensional characterization and quantitative connectivity analysis of micro/nano pore space 2016 Vol.43(3):490-498
SUN Liang, WANG Xiaoqi, JIN Xu, LI Jianming, WU Songtao [Abstract] (660 ) [HTML 0 KB][PDF 6998 KB] (1441)
70 Characterization of micro-nano pore networks in shale oil reservoirs of Paleogene Shahejie Formation in Dongying Sag of Bohai Bay Basin, East China 2017 Vol.44(5):681-690
HU Qinhong, ZHANG Yuxiang, MENG Xianghao, LI Zheng, XIE Zhonghuai, LI Maowen [Abstract] (918 ) [HTML 0 KB][PDF 6374 KB] (1438)
71 Killing fluid loss mechanism and productivity recovery in a gas condensate reservoir considering the phase behavior change 2017 Vol.44(4):622-629
JIA Hu, WU Xiaohu [Abstract] (697 ) [HTML 0 KB][PDF 2673 KB] (1433)
72 Quantitative characterization of micro forces in shale hydration and field applications 2017 Vol.44(2):301-308
KANG Yili, YANG Bin, LI Xiangchen, YANG Jian, YOU Lijun, CHEN Qiang [Abstract] (513 ) [HTML 0 KB][PDF 674 KB] (1430)
73 Petroleum geological characteristics of two basin belts in southern continental margin in South China Sea 2017 Vol.44(6):849-859
ZHANG Gongcheng, TANG Wu, XIE Xiaojun, ZHAO Zhigang, ZHAO Zhao [Abstract] (692 ) [HTML 0 KB][PDF 1716 KB] (1420)
74 Profitable exploration and development of continental tight oil in China 2018 Vol.45(4):737-748
HU Suyun, ZHU Rukai, WU Songtao, BAI Bin, YANG Zhi, CUI Jingwei [Abstract] (515 ) [HTML 0 KB][PDF 730 KB] (1419)
75 Contourites: Physical oceanography, process sedimentology, and petroleum geology 2017 Vol.44(2):177-195
SHANMUGAM G [Abstract] (806 ) [HTML 0 KB][PDF 17029 KB] (1416)
76 Unconventional hydrocarbon resources in China and the prospect of exploration and development 2012 Vol.39(2):2-0
Jia Chengzao; Zheng Min and Zhang Yongfeng [Abstract] (344 ) [HTML 0 KB][PDF 643 KB] (1411)
77 Water producing mechanisms of carbonate reservoirs gas wells: A case study of the Right Bank Field of Amu Darya, Turkmenistan 2017 Vol.44(1):89-96
CHENG Youyou, MU Longxin, ZHU Enyong, ZHANG Peijun, GUO Chunqiu, LENG Youheng, WEI Zhanjun, CHEN Pengyu, XING Yuzhong, CHENG Muwei, SHI Haidong, ZHANG Liangjie [Abstract] (693 ) [HTML 0 KB][PDF 4075 KB] (1408)
78 Development characteristics and orientation of tight oil and gas in China 2019 Vol.46(6):1015-1026
SUN Longde, ZOU Caineng, JIA Ailin, WEI Yunsheng, ZHU Rukai, WU Songtao, GUO Zhi [Abstract] (740 ) [HTML 0 KB][PDF 994 KB] (1400)
79 Discovery of Wanyuan-Dazhou Intracratonic Rift and its exploration significance in the Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(5):659-669
ZHAO Wenzhi, WEI Guoqi, YANG Wei, MO Wuling, XIE Wuren, SU Nan, LIU Mancang, ZENG Fuying, WU Saijun [Abstract] (1156 ) [HTML 0 KB][PDF 37111 KB] (1399)
80 Formation and enrichment mode of Jiaoshiba shale gas field, Sichuan Basin 2014 Vol.41(1):28-36
Guo Tonglou and Zhang Hanrong [Abstract] (415 ) [HTML 0 KB][PDF 778 KB] (1396)
81 Technical measures of deliverability enhancement for mature gas fields: A case study of Carboniferous reservoirs in Wubaiti gas field, eastern Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(4):580-589
JIA Ailin, MENG Dewei, HE Dongbo, WANG Guoting, GUO Jianlin, YAN Haijun, GUO Zhi [Abstract] (681 ) [HTML 0 KB][PDF 2168 KB] (1388)
82 New progress and prospect of oilfields development technologies in China 2018 Vol.45(4):657-668
YUAN Shiyi, WANG Qiang [Abstract] (577 ) [HTML 0 KB][PDF 2354 KB] (1388)
83 Lower limit of thermal maturity for the carbonization of organic matter in marine shale and its exploration risk 2018 Vol.45(3):385-395
WANG Yuman, LI Xinjing, CHEN Bo, WU Wei, DONG Dazhong, ZHANG Jian, HAN Jing, MA Jie, DAI Bing, WANG Hao, JIANG Shan [Abstract] (497 ) [HTML 0 KB][PDF 1029 KB] (1381)
84 Experiment on gas-water two-phase seepage and inflow performance curves of gas wells in carbonate reservoirs: A case study of Longwangmiao Formation and Dengying Formation in Gaoshiti-Moxi block, Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(6):930-938
LI Chenghui, LI Xizhe, GAO Shusheng, LIU Huaxun, YOU Shiqiang, FANG Feifei, SHEN Weijun [Abstract] (698 ) [HTML 0 KB][PDF 798 KB] (1381)
85 Karst monadnock fine characterization and reservoir control analysis: A case from Ordovician weathering paleokarst reservoirs in Lungu area, Tarim Basin, NW China 2017 Vol.44(5):716-726
ZHANG Yunfeng, TAN Fei, QU Haizhou, ZHONG Zhiqi, LIU Yong, LUO Xinsheng, WANG Zhenyu, QU Fang [Abstract] (917 ) [HTML 0 KB][PDF 5720 KB] (1380)
86 Genetic types of gas hydrates in China 2017 Vol.44(6):837-848
DAI Jinxing, NI Yunyan, HUANG Shipeng, PENG Weilong, HAN Wenxue, GONG Deyu, WEI Wei [Abstract] (845 ) [HTML 0 KB][PDF 818 KB] (1377)
87 Analogue modeling of through-going process and development pattern of strike-slip fault zone 2017 Vol.44(3):340-348
XIAO Yang, WU Guanghui, LEI Yongliang, CHEN Tingting [Abstract] (795 ) [HTML 0 KB][PDF 552 KB] (1374)
88 Tectonic deformation features and petroleum geological significance in Yinggehai large strike-slip basin, South China Sea 2018 Vol.45(2):190-199
FAN Caiwei [Abstract] (845 ) [HTML 0 KB][PDF 1142 KB] (1373)
89 Seismic prediction method of pore fluid in tight gas reservoirs, Ordos Basin, NW China 2017 Vol.44(4):513-520
YANG Hua1, WANG Daxing2, 3, ZHANG Mengbo2, 3, WANG Yonggang3, LIU Lihui4, ZHANG Mengli3 [Abstract] (679 ) [HTML 0 KB][PDF 3237 KB] (1372)
90 Genetic types and sedimentary model of sandbodies in a shallow-water delta: A case study of the first Member of Cretaceous Yaojia Formation in Qian’an area, south of Songliao Basin, NE China 2017 Vol.44(5):727-736
ZHANG Li, BAO Zhidong, LIN Yanbo, CHEN Yuming, LIN Xiaohai, DOU Luxing, KONG Bin [Abstract] (903 ) [HTML 0 KB][PDF 27033 KB] (1366)
91 Micro-influencing mechanism of permeability on spontaneous imbibition recovery for tight sandstone reservoirs 2017 Vol.44(6):948-954
GU Xiaoyu, PU Chunsheng, HUANG Hai, HUANG Feifei, LI Yuejing, LIU Yang, LIU Hengchao [Abstract] (677 ) [HTML 0 KB][PDF 1931 KB] (1366)
92 Significant progress of continental petroleum geology theory in basins of Central and Western China 2018 Vol.45(4):546-560
JIA Chengzao, ZOU Caineng, YANG Zhi, ZHU Rukai, CHEN Zhuxin, ZHANG Bin, JIANG Lin [Abstract] (714 ) [HTML 0 KB][PDF 1185 KB] (1363)
93 A new permeability calculation method using nuclear magnetic resonance logging based on pore sizes: A case study of bioclastic limestone reservoirs in the A oilfield of the Mid-East 2018 Vol.45(1):170-178
HAN Yujiao, ZHOU Cancan, FAN Yiren, LI Chaoliu, YUAN Chao, CONG Yunhai [Abstract] (609 ) [HTML 0 KB][PDF 2847 KB] (1362)
94 Comprehensive review of water shutoff methods for horizontal wells 2017 Vol.44(6):967-973
SUN Xindi, BAI Baojun [Abstract] (640 ) [HTML 0 KB][PDF 985 KB] (1356)
95 Quantitative recognition method for borehole trajectory models 2018 Vol.45(1):145-148
LIU Xiushan [Abstract] (614 ) [HTML 0 KB][PDF 322 KB] (1354)
96 Current status and trend of separated layer water flooding in China 2013 Vol.40(6):2-0
Liu He; Pei Xiaohan; Luo Kai; Sun Fuchao; Zheng Lichen and Yang Qinghai [Abstract] (397 ) [HTML 0 KB][PDF 634 KB] (1354)
97 Optimization methods of production layer combination for coalbed methane development in multi-coal seams 2018 Vol.45(2):297-304
YANG Zhaobiao, ZHANG Zhengguang, QIN Yong, WU Congcong, YI Tongsheng, LI Yangyang, TANG Jun, CHEN Jie [Abstract] (632 ) [HTML 0 KB][PDF 409 KB] (1352)
98 Development technology for low-permeability sandstone reservoirs in Shengli Oilfield 2005 Vol.32(1):2-0
LI Yang and CAO Gang [Abstract] (212 ) [HTML 0 KB][PDF 583 KB] (1345)
99 Quantitative characterization of sandstone amalgamation and its impact on reservoir connectivity 2017 Vol.44(2):205-212
ZHANG Leifu, WANG Hongliang, LI Yinglie, PAN Mao [Abstract] (765 ) [HTML 0 KB][PDF 722 KB] (1344)
100 Distribution and potential of global oil and gas resources 2018 Vol.45(4):727-736
TONG Xiaoguang, ZHANG Guangya, WANG Zhaoming, WEN Zhixin, TIAN Zuoji, WANG Hongjun, MA Feng, WU Yiping [Abstract] (528 ) [HTML 0 KB][PDF 706 KB] (1342)
101 Directional deflection equations for steerable drilling tools and the control mechanism of wellbore trajectory 2017 Vol.44(5):788-793
LIU Xiushan [Abstract] (575 ) [HTML 0 KB][PDF 536 KB] (1335)
102 Features and hierarchical modeling of carbonate fracture-cavity reservoirs 2016 Vol.43(4):600-606
LI Yang, HOU Jiagen, LI Yongqiang [Abstract] (596 ) [HTML 0 KB][PDF 3440 KB] (1335)
103 Progress of Paleozoic coal-derived gas exploration in Ordos Basin, West China 2014 Vol.41(2):129-137
Yang Hua and Liu Xinshe [Abstract] (387 ) [HTML 0 KB][PDF 3418 KB] (1333)
104 Compaction and hydrocarbon accumulation of Triassic Yanchang Formation Chang 8 Member, Ordos Basin, NW China: Evidence from geochemistry and fluid inclusions 2017 Vol.44(1):48-57
FU Jinhua, DENG Xiuqin, WANG Qi, LI Jihong, QIU Junli, HAO Lewei, ZHAO Yande [Abstract] (672 ) [HTML 0 KB][PDF 1474 KB] (1330)
105 A new type of anti-heave semi-submersible drilling platform 2017 Vol.44(3):462-468
CHEN Bo, YU Zhiyong, LYU Yong, LI Xiaojian, LI Chunfang [Abstract] (518 ) [HTML 0 KB][PDF 2766 KB] (1328)
106 How to study and apply the water displacement curves correctly—A reply to the book “Practical Methods of Petroleum Reservoir Engineering” 2000 Vol.27(5):2-0
YU Qitai [Abstract] (179 ) [HTML 0 KB][PDF 231 KB] (1325)
107 Discovery of Xuanhan-Kaijiang Paleouplift and its significance in the Sichuan Basin, SW China 2016 Vol.43(6):893-904
Gu Zhidong; Yin Jifeng; Jiang Hua; Li Qiufen; Zhai Xiufen; Huang Pinghui; Peng Ping; Yang Fan ; Zhang Hang [Abstract] (490 ) [HTML 0 KB][PDF 1129 KB] (1319)
108 Fracture propagation laws in staged hydraulic fracturing and their effects on fracture conductivities 2017 Vol.44(2):281-288
BAO Jinqing, LIU He, ZHANG Guangming, JIN Juan, CHENG Wei, LIU Jiandong [Abstract] (1007 ) [HTML 0 KB][PDF 996 KB] (1319)
109 Formation conditions and “sweet spot ” evaluation of tight oil and shale oil 2015 Vol.42(5):555-565
Yang Zhi; Hou Lianhua; Tao Shizhen; Cui Jingwei; Wu Songtao; Lin Senhu and Pan Songqi [Abstract] (455 ) [HTML 0 KB][PDF 6118 KB] (1318)
110 Influence of monoethanolamine on thermal stability of starch in water based drilling fluid system 2018 Vol.45(1):157-160
NASIRI Alireza, NIK Mohammad Amin Sharif, HEIDARI Hamidreza, VALIZADEH Majid [Abstract] (609 ) [HTML 0 KB][PDF 505 KB] (1317)
111 Application and restriction of seismic inversion 2000 Vol.27(2):2-0
Yao FengChang and Gan Lideng [Abstract] (264 ) [HTML 0 KB][PDF 233 KB] (1317)
112 Shale high pressure isothermal adsorption curve and the production dynamic experiments of gas well 2018 Vol.45(1):119-127
DUAN Xianggang, HU Zhiming, GAO Shusheng, SHEN Rui, LIU Huaxun, CHANG Jin, WANG Lin [Abstract] (569 ) [HTML 0 KB][PDF 824 KB] (1315)
113 Characteristics of deep water depositional system in Campos basin, Brazil 2018 Vol.45(1):93-104
KANG Hongquan, MENG Jinluo, CHENG Tao, JIA Huaicun, BAI Bo, LI Minggang [Abstract] (608 ) [HTML 0 KB][PDF 14888 KB] (1311)
114 Application of wettability alteration in the exploitation of unconventional liquid resources 2016 Vol.43(5):764-771
Alvarez J O; Schechter D S [Abstract] (493 ) [HTML 0 KB][PDF 554 KB] (1302)
115 Hydraulic fracture propagation geometry and acoustic emission interpretation: A case study of Silurian Longmaxi Formation shale in Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(6):974-981
MA Xinfang, LI Ning, YIN Congbin, LI Yanchao, ZOU Yushi, WU Shan, HE Feng, WANG Xiaoqiong, ZHOU Tong [Abstract] (499 ) [HTML 0 KB][PDF 3195 KB] (1299)
116 Connotation, application and prospect of the fourth-generation separated layer water injection technology 2017 Vol.44(4):608-614
LIU He, PEI Xiaohan, JIA Deli, SUN Fuchao, GUO Tong [Abstract] (523 ) [HTML 0 KB][PDF 837 KB] (1296)
117 Influences of delta sandstone architecture on waterflooding sweep characteristics: A case study of layer J-Ⅱ of Kumkol South oilfield in South Turgay Basin, Kazakstan 2017 Vol.44(3):407-414
ZHAO Lun, WANG Jincai, CHEN Li, ZHANG Xiangzhong, CAO Haili, WANG Chenggang, ZHAO Liangdong [Abstract] (651 ) [HTML 0 KB][PDF 784 KB] (1294)
118 Petroleum geology controlled by extensive detachment thinning of continental margin crust: A case study of Baiyun sag in the deep-water area of northern South China Sea 2018 Vol.45(1):27-39
PANG Xiong, REN Jianye, ZHENG Jinyun, LIU Jun, YU Peng, LIU Baojun [Abstract] (559 ) [HTML 0 KB][PDF 11487 KB] (1289)
119 Significance of source rock heterogeneities: A case study of Mesoproterozoic Xiamaling Formation shale in North China 2017 Vol.44(1):32-39
WANG Xiaomei, ZHANG Shuichang, WANG Huajian, SU Jin, HE Kun, WANG Yu, WANG Xiaoqi [Abstract] (649 ) [HTML 0 KB][PDF 1748 KB] (1287)
120 Oil resource of East Seram Island, Indonesia 2008 Vol.35(2):2-0
YANG Xiaolan and LIU Xiaoping [Abstract] (226 ) [HTML 0 KB][PDF 847 KB] (1286)
121 Controlling factors of hydrocarbon accumulation in Termit rift superimposed basin, Niger 2017 Vol.44(3):330-339
ZHOU Lihong, SU Junqing, DONG Xiaowei, SHI Buqing, SUN Zhihua, QIAN Maolu, LOU Da, LIU Aiping [Abstract] (725 ) [HTML 0 KB][PDF 750 KB] (1285)
122 The formation and viscoelasticity of pore-throat scale emulsion in porous media 2017 Vol.44(1):110-116
ZHOU Yazhou, WANG Demin, WANG Zhipeng, CAO Rui [Abstract] (641 ) [HTML 0 KB][PDF 2811 KB] (1284)
123 Structural patterns of fault broken zones in carbonate rocks and their influences on petroleum accumulation in Tazhong Paleo-uplift, Tarim Basin, NW China 2018 Vol.45(1):40-50
NENG Yuan, YANG Haijun, DENG Xingliang [Abstract] (617 ) [HTML 0 KB][PDF 66181 KB] (1281)
124 Distribution and exploration direction of medium- and large-sized marine carbonate gas fields in Sichuan Basin, SW China 2019 Vol.46(1):1-13
MA Xinhua, YANG Yu, WEN Long, LUO Bing [Abstract] (664 ) [HTML 0 KB][PDF 3089 KB] (1281)
125 Nuclear magnetic resonance features of low-permeability reservoirs with complex wettability 2017 Vol.44(2):252-257
FENG Cheng, SHI Yujiang, HAO Jianfei, WANG Zhenlin, MAO Zhiqiang, LI Gaoren, JIANG Zhihao [Abstract] (658 ) [HTML 0 KB][PDF 524 KB] (1278)
126 Effects of microscopic pore structure heterogeneity on the distribution and morphology of remaining oil 2018 Vol.45(6):1043-1052
LI Junjian, LIU Yang, GAO Yajun, CHENG Baoyang, MENG Fanle, XU Huaimin [Abstract] (571 ) [HTML 0 KB][PDF 6289 KB] (1276)
127 Geological features and exploration fields of tight oil in the Cenozoic of western Qaidam Basin, NW China 2017 Vol.44(2):196-204
LIU Zhanguo, ZHU Chao, LI Senming, XUE Jianqin, GONG Qingshun, WANG Yanqing, WANG Peng, XIA Zhiyuan, SONG Guangyong [Abstract] (687 ) [HTML 0 KB][PDF 1007 KB] (1273)
128 Characteristics of shale lithofacies and reservoir space of the Wufeng–Longmaxi Formation, Sichuan Basin 2012 Vol.39(6):2-0
Liang Chao; Jiang Zaixing; Yang Yiting and Wei Xiaojie [Abstract] (467 ) [HTML 0 KB][PDF 924 KB] (1270)
129 Synthetic well logs generation via Recurrent Neural Networks 2018 Vol.45(4):598-607
ZHANG Dongxiao, CHEN Yuntian, MENG Jin [Abstract] (634 ) [HTML 0 KB][PDF 3955 KB] (1269)
130 Development potential and technical strategy of continental shale oil in China 2020 Vol.47(4):819-828
HU Suyun, ZHAO Wenzhi, HOU Lianhua, YANG Zhi, ZHU Rukai, WU Songtao, BAI Bin, JIN Xu [Abstract] (629 ) [HTML 0 KB][PDF 4020 KB] (1266)
131 Sublacustrine hyperpycnal channel-fan system in a large depression basin: A case study of Nen 1 Member, Cretaceous Nenjiang Formation in the Songliao Basin, NE China 2017 Vol.44(6):860-870
PAN Shuxin, LIU Huaqing, ZAVALA Carlos, LIU Caiyan, LIANG Sujuan, ZHANG Qingshi, BAI Zhongfeng [Abstract] (571 ) [HTML 0 KB][PDF 967 KB] (1265)
132 Experimental study on the mechanism of enhancing oil recovery by polymer - surfactant binary flooding 2017 Vol.44(4):600-607
LIU Weidong1, 2, LUO Litao2, 3, LIAO Guangzhi4, ZUO Luo5, WEI Yunyun1, 2, JIANG Wei1 [Abstract] (616 ) [HTML 0 KB][PDF 1986 KB] (1259)
133 Formation, distribution, potential and prediction of global conventional and unconventional hydrocarbon resources 2015 Vol.42(1):13-25
Zou Caineng; Zhai Guangming; Zhang Guangya; Wang Hongjun; Zhang Guosheng; Li Jianzhong; Wang Zhaoming; Wen Zhixin; Ma Feng; Liang Yingbo; Yang Zhi; Li Xin and Liang Kun [Abstract] (481 ) [HTML 0 KB][PDF 1445 KB] (1253)
134 New indexes and charts for genesis identification of multiple natural gases 2017 Vol.44(4):503-512
LI Jian1, 2, LI Zhisheng1, 2, WANG Xiaobo1, 2, WANG Dongliang3, XIE Zengye1, 2, LI Jin1, 2, WANG Yifeng1, 2, HAN Zhongxi1, 2, MA Chenghua1, 2, WANG Zhihong1, 2, CUI Huiying1, 2, WANG Rong1, 2, HAO Aisheng1, 2 [Abstract] (762 ) [HTML 0 KB][PDF 882 KB] (1250)
135 Classification and hydrocarbon distribution of passive continental margin basins 2016 Vol.43(5):678-688
Wen Zhixin, Xu Hong, Wang Zhaoming, He Zhengjun, Song Chengpeng, Chen Xi, Wang Yonghua [Abstract] (479 ) [HTML 0 KB][PDF 4047 KB] (1247)
136 Pilot test of horizontal drilling and completion techniques in Nanpu Oilfield 2009 Vol.36(5):2-0
Zhu Kuanliang; Feng Jinghai; Han Fei and Li Nan [Abstract] (193 ) [HTML 0 KB][PDF 365 KB] (1246)
137 Combining nuclear magnetic resonance and rate-controlled porosimetry to probe the pore-throat structure of tight sandstones 2016 Vol.43(6):961-970
Xiao Dianshi, ; Lu Shuangfang; Lu Zhengyuan; Huang Wenbiao; Gu Meiwei [Abstract] (510 ) [HTML 0 KB][PDF 637 KB] (1244)
138 Petrological characteristics and shale oil enrichment of lacustrine fine-grained sedimentary system: A case study of organic-rich shale in first member of Cretaceous Qingshankou Formation in Gulong Sag, Songliao Basin, NE China 2018 Vol.45(5):828-837
LIU Bo, SHI Jiaxin, FU Xiaofei, LYU Yanfang, SUN Xianda, GONG Lei, BAI Yunfeng [Abstract] (634 ) [HTML 0 KB][PDF 7357 KB] (1243)
139 Geological characteristics and exploration of shale oil in Chang 7 Member of Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, NW China 2020 Vol.47(5):870-883
FU Jinhua, LI Shixiang, NIU Xiaobing, DENG Xiuqin, ZHOU Xinping [Abstract] (175 ) [HTML 0 KB][PDF 7293 KB] (1241)
140 Modeling of the whole hydrocarbon-generating process of sapropelic source rock 2018 Vol.45(3):445-454
LI Jian, MA Wei, WANG Yifeng, WANG Dongliang, XIE Zengye, LI Zhisheng, MA Chenghua [Abstract] (335 ) [HTML 0 KB][PDF 766 KB] (1236)
141 Geological concepts, characteristics, resource potential and key techniques of unconventional hydrocarbon: On unconventional petroleum geology 2013 Vol.40(4):2-0
Zou Caineng; Zhang Guosheng; Yang Zhi; Tao Shizhen; Hou Lianhua; Zhu Rukai; Yuan Xuanjun; Ran Qiquan; Li Denghua and Wang Zhiping [Abstract] (391 ) [HTML 0 KB][PDF 1055 KB] (1232)
142 Impact of temperature on the isothermal adsorption/desorption characteristics of shale gas 2013 Vol.40(4):2-0
Guo Wei; Xiong Wei; Gao Shusheng; Hu Zhiming; Liu Honglin and Yu Rongze [Abstract] (461 ) [HTML 0 KB][PDF 419 KB] (1231)
143 Permeability characterization and directional wells initial productivity prediction in the continental multilayer sandstone reservoirs: A case from Penglai 19-3 oil field, Bohai Bay Basin 2017 Vol.44(1):97-103
LIU Yancheng, LUO Xianbo, KANG Kai, LI Tingli, JIANG Shuhong, ZHANG Jun, ZHANG Zhang, LI Yunting [Abstract] (677 ) [HTML 0 KB][PDF 695 KB] (1228)
144 Distribution characteristics and discovery prospect of giant oilfields in China 2006 Vol.33(2):2-0
LI Xiaodi [Abstract] (125 ) [HTML 0 KB][PDF 291 KB] (1227)
145 Formation of inter-salt overpressure fractures and their significances to shale oil and gas: A case study of the third member of Paleogene Shahejie Formation in Dongpu sag, Bohai Bay Basin 2020 Vol.47(3):523-533
LIU Weibin, ZHOU Xingui, XU Xingyou, ZHANG Shiqi [Abstract] (484 ) [HTML 0 KB][PDF 26299 KB] (1222)
146 Enrichment mechanism and exploration and development technologies of high rank coalbed methane in south Qinshui Basin, Shanxi Province 2016 Vol.43(2):303-309
ZHAO Xianzheng, YANG Yanhui, SUN Fenjin, WANG Bo, ZUO Yinqing, LI Mengxi, SHEN Jian, MU Fuyuan [Abstract] (395 ) [HTML 0 KB][PDF 951 KB] (1217)
147 Alkaline diagenesis and its effects on reservoir porosity: A case study of Upper Triassic Chang 7 tight sandstones in Ordos Basin, NW China 2015 Vol.42(1):51-59
Zhu Haihua; Zhong Dakang; Yao Jingli; Sun Haitao; Niu Xiaobing; Liang Xiaowei; You Yuan and Li Xin [Abstract] (336 ) [HTML 0 KB][PDF 874 KB] (1217)
148 Formation mechanism, geological characteristics and development strategy of nonmarine shale oil in China 2013 Vol.40(1):2-0
Zou Caineng; Yang Zhi; Cui Jingwei; Zhu Rukai; Hou Lianhua; Tao Shizhen; Yuan Xuanjun; Wu Songtao; Lin Senhu; Wang Lan; Bai Bin and Yao Jingli [Abstract] (325 ) [HTML 0 KB][PDF 9021 KB] (1215)
149 Investigation of mechanical properties of bedded shale by nanoindentation tests: A case study on Lower Silurian Longmaxi Formation of Youyang area in southeast Chongqing, China 2019 Vol.46(1):155-164
SHI Xian, JIANG Shu, LU Shuangfang, HE Zhiliang, LI Dongjie, WANG Zhixuan, XIAO Dianshi [Abstract] (365 ) [HTML 0 KB][PDF 4102 KB] (1214)
150 Features, origin and distribution of microbial dolomite reservoirs: A case study of 4th Member of Sinian Dengying Formation in Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(5):704-715
CHEN Yana, SHEN Anjiang, PAN Liyin, ZHANG Jie, WANG Xiaofang [Abstract] (805 ) [HTML 0 KB][PDF 13312 KB] (1212)
151 Reservoir micro structure of Da’anzhai Member of Jurassic and its petroleum significance in Central Sichuan Basin, SW China 2018 Vol.45(1):62-72
PANG Zhenglian, TAO Shizhen, ZHANG Qin, YANG Jiajing, ZHANG Tianshu, YANG Xiaoping, FAN Jianwei, HUANG Dong, WEI Tengqiang [Abstract] (595 ) [HTML 0 KB][PDF 6761 KB] (1209)
152 Productivity analysis method for gas-water wells in abnormal overpressure gas reservoirs 2017 Vol.44(2):258-262
ZHANG Hui, WANG Lei, WANG Xinguang, ZHOU Wei, ZENG Xiaoming, LIU Changwei, ZHAO Nan, WANG Laichao, WANG Xinbin, WANG Wentao [Abstract] (631 ) [HTML 0 KB][PDF 567 KB] (1201)
153 Types, distribution and play targets of Lower Cretaceous tight oil in Jiuquan Basin, NW China 2018 Vol.45(2):212-222
CHEN Qilin, DENG Yilin, WEI Jun, MA Guofu, LONG Liwen, XIAO Wenhua, LI Wei, ZHANG Liping [Abstract] (604 ) [HTML 0 KB][PDF 689 KB] (1200)
154 Slope belt types and hydrocarbon migration and accumulation mechanisms in rift basins 2016 Vol.43(6):841-849
Zhao Xianzheng; Jin Fengming; Li Yubang; Wang Quan; Zhou Lihong; Lyu Yanfang; Pu Xiugang; Wang Wei [Abstract] (615 ) [HTML 0 KB][PDF 1146 KB] (1196)
155 Correlation between per-well average dynamic reserves and initial absolute open flow potential (AOFP) for large gas fields in China and its application 2018 Vol.45(6):1020-1025
LI Xizhe, LIU Xiaohua, SU Yunhe, WU Guoming, LIU Huaxun, LU Linlin, WAN Yujin, GUO Zhenhua, SHI Shi [Abstract] (434 ) [HTML 0 KB][PDF 521 KB] (1195)
156 Types and resource potential of continental shale oil in China and its boundary with tight oil 2020 Vol.47(1):1-10
ZHAO Wenzhi, HU Suyun, HOU Lianhua, YANG Tao, LI Xin, GUO Bincheng, YANG Zhi [Abstract] (499 ) [HTML 0 KB][PDF 2358 KB] (1193)
157 Experiments on shale reservoirs plugs hydration 2017 Vol.44(4):615-621
QIAN Bin1, ZHU Juhui1, YANG Hai1, LIANG Xing2, YIN Congbin1, SHI Xiaozhi1, LI Deqi2, LI Junlong1, FANG Hui3 [Abstract] (531 ) [HTML 0 KB][PDF 9679 KB] (1192)
158 Technologies of water shut-off and profile control: An overview 2007 Vol.34(1):2-0
XIONG Chunming and TANG Xiaofen [Abstract] (218 ) [HTML 0 KB][PDF 224 KB] (1186)
159 Effects of hydration on the microstructure and physical properties of shale 2018 Vol.45(6):1075-1081
XUE Huaqing, ZHOU Shangwen, JIANG Yali, ZHANG Fudong, DONG Zhen, GUO Wei [Abstract] (354 ) [HTML 0 KB][PDF 4841 KB] (1183)
160 Application of silica nanofluid to control initiation of fines migration 2017 Vol.44(5):802-810
HASANNEJADA Reza, POURAFSHARY Peyman, VATANI Ali, SAMENI Abdolhamid [Abstract] (531 ) [HTML 0 KB][PDF 1245 KB] (1181)
161 Structural characteristics and petroleum exploration of Levant Basin in East Mediterranean 2017 Vol.44(4):540-548
LIU Xiaobing1, 2, ZHANG Guangya2, WEN Zhixin2, WANG Zhaoming2, SONG Chengpeng2, HE Zhengjun2, LI Zhiping1 [Abstract] (578 ) [HTML 0 KB][PDF 3953 KB] (1181)
162 Relationship between sandstone architecture and remaining oil distribution pattern: A case of the Kumkol South oilfield in South Turgay Basin, Kazakstan 2016 Vol.43(3):433-441
ZHAO Lun, LIANG Hongwei, ZHANG Xiangzhong, CHEN Li, WANG Jincai, CAO Haili, SONG Xiaowei [Abstract] (441 ) [HTML 0 KB][PDF 4983 KB] (1175)
163 Paleo-sedimentary environmental restoration and its significance of Chang 7 Member of Triassic Yanchang Formation in Ordos Basin, NW China 2018 Vol.45(6):936-946
FU Jinhua, LI Shixiang, XU Liming, NIU Xiaobing [Abstract] (637 ) [HTML 0 KB][PDF 1149 KB] (1169)
164 Subsalt high steep structure imaging technique: A case study of Keshen area in Kuqa depression, Tarim Basin, NW China 2017 Vol.44(6):871-879
ZENG Qingcai, ZENG Tongsheng, OUYANG Yonglin, DAI Chunmeng, SONG Yaying [Abstract] (503 ) [HTML 0 KB][PDF 1053 KB] (1168)
165 Control factors of high and stable production of Jurassic Da’anzhai Member tight oil in central Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(5):817-826
YANG Guang, HUANG Dong, HUANG Pinghui, YAN Weipeng, YANG Tianquan, DAI Hongming, LIN Jianping [Abstract] (791 ) [HTML 0 KB][PDF 2809 KB] (1168)
166 Solution mining technology of enlarging space for thick-sandwich salt cavern storage 2017 Vol.44(1):137-143
ZHENG Yali, ZHAO Yanjie, DING Guosheng, WU Zhide, LU Shouquan, LAI Xin, QIU Xiaosong, YANG Dong, HAN Bingjie, WANG Lingxin [Abstract] (555 ) [HTML 0 KB][PDF 666 KB] (1164)
167 Formation and distribution of hydrogen sulfide bearing gas in China 2004 Vol.31(3):2-0
ZHU Guang-you; ZHANG Shuichang; LI Jian and JIN Qiang [Abstract] (164 ) [HTML 0 KB][PDF 165 KB] (1159)
168 Experiments on gas supply capability of commingled production in a fracture-cavity carbonate gas reservoir 2017 Vol.44(5):779-787
WANG Lu, YANG Shenglai, LIU Yicheng, XU Wei, DENG Hui, MENG Zhan, HAN Wei, QIAN Kun [Abstract] (603 ) [HTML 0 KB][PDF 3021 KB] (1156)
169 The pre-Sinian rift in central Sichuan Basin and its control on hydrocarbon accumulation in the overlying strata 2018 Vol.45(2):179-189
WEI Guoqi, YANG Wei, ZHANG Jian, XIE Wuren, ZENG Fuying, SU Nan, JIN Hui [Abstract] (606 ) [HTML 0 KB][PDF 1196 KB] (1153)
170 Two ways for breaking out and forecasting stimulation production by production composition method 2007 Vol.34(5):2-0
BIE Aifang; JI Guang; ZHANG Xiangyang; FENG Mingsheng and QU Debin [Abstract] (168 ) [HTML 0 KB][PDF 190 KB] (1153)
171 Carbon isotopic composition of shale gas in the Silurian Longmaxi Formation of the Changning area, Sichuan Basin 2016 Vol.43(5):705-713
Feng Ziqi; Liu Dan; Huang Shipeng; Wu Wei1; Dong Dazhong; Peng Weilong ; Han Wenxue [Abstract] (414 ) [HTML 0 KB][PDF 1004 KB] (1152)
172 Optimum development options and strategies for water injection development of carbonate reservoirs in the Middle East 2018 Vol.45(4):679-689
SONG Xinmin, LI Yong [Abstract] (645 ) [HTML 0 KB][PDF 19314 KB] (1152)
173 Lacustrine fine-grained sedimentary features and organic-rich shale distribution pattern: A case study of Chang 7 Member of Triassic Yanchang Formation in Ordos Basin, NW China 2015 Vol.42(1):34-43
Yuan Xuanjun; Lin Senhu; Liu Qun; Yao Jingli; Wang Lan; Guo Hao; Deng Xiuqin and Cheng Dawei [Abstract] (427 ) [HTML 0 KB][PDF 1086 KB] (1148)
174 Production prediction for fracture-vug carbonate reservoirs using electric imaging logging data 2018 Vol.45(2):349-356
XIE Fang, ZHANG Chengsen, LIU Ruilin, XIAO Chengwen [Abstract] (504 ) [HTML 0 KB][PDF 465 KB] (1147)
175 Theories and practices of carbonate reservoirs development in China 2018 Vol.45(4):669-678
LI Yang, KANG Zhijiang, XUE Zhaojie, ZHENG Songqing [Abstract] (622 ) [HTML 0 KB][PDF 583 KB] (1146)
176 PetroChina key exploration domains: Geological cognition, core technology, exploration effect and exploration direction 2008 Vol.35(4):2-0
JIA Chengzao; ZHAO Zhengzhang; DU Jinhu; ZHAO Wenzhi; ZOU Caineng and HU Suyun [Abstract] (235 ) [HTML 0 KB][PDF 894 KB] (1146)
177 Progress in key technologies for evaluating marine shale gas development in China 2016 Vol.43(6):949-955
Jia Ailin; Wei Yunsheng; Jin Yiqiu [Abstract] (596 ) [HTML 0 KB][PDF 635 KB] (1145)
178 Gas hydrate risks and prevention for deep water drilling and completion: A case study of well QDN-X in Qiongdongnan Basin, South China Sea 2014 Vol.41(6):755-762
Zhang Liang; Zhang Chong; Huang Haidong; Qi Dongming; Zhang Yu; Ren Shaoran; Wu Zhiming and Fang Manzong [Abstract] (386 ) [HTML 0 KB][PDF 569 KB] (1144)
179 Geological characteristics of shale rock system and shale oil exploration in a lacustrine basin: A case study from the Paleogene 1st sub-member of Kong 2 Member in Cangdong sag, Bohai Bay Basin, China 2018 Vol.45(3):361-372
ZHAO Xianzheng, ZHOU Lihong, PU Xiugang, JIN Fengming, HAN Wenzhong, XIAO Dunqing, CHEN Shiyue, SHI Zhannan, ZHANG Wei, YANG Fei [Abstract] (625 ) [HTML 0 KB][PDF 12772 KB] (1143)
180 Play types, geologic characteristics and exploration domains of lithological reservoirs in China 2016 Vol.43(6):863-872
Tao Shizhen; Yuan Xuanjun; Hou Lianhua; Zhu Rukai; Yang Fan; Li Changwei; Wang Lan; Zhang Guosheng; Wang Ying; Sun Guoxin; Wei Yanzhao [Abstract] (513 ) [HTML 0 KB][PDF 1484 KB] (1142)
181 Numerical simulation of chemical potential dominated fracturing fluid flowback in hydraulically fractured shale gas reservoirs 2016 Vol.43(6):971-977
Wang Fei; Pan Ziqing [Abstract] (409 ) [HTML 0 KB][PDF 472 KB] (1141)
182 Assessment of fiscal terms of international petroleum contracts 2010 Vol.37(6):2-0
Luo Dongkun and Yan Na [Abstract] (181 ) [HTML 0 KB][PDF 267 KB] (1139)
183 A new physical simulation system of drilling mud invasion in formation module 2017 Vol.44(1):125-129
FAN Yiren, WU Junchen, WU Fei, ZHOU Cancan, LI Chaoliu [Abstract] (549 ) [HTML 0 KB][PDF 667 KB] (1139)
184 Origin and differential accumulation of hydrocarbons in Cambrian sub-salt dolomite reservoirs in Zhongshen Area, Tarim Basin, NW China 2017 Vol.44(1):40-47
ZHANG Jizhi, WANG Zhaoming, YANG Haijun, XU Zhiming, XIAO Zhongyao, LI Zhongxuan [Abstract] (690 ) [HTML 0 KB][PDF 821 KB] (1128)
185 Hydrogeochemistry of the Arctic areas of Siberian petroleum basins 2017 Vol.44(5):737-744
DMITRY Novikov Anatolievich, SARAEV Mikhail Mikhailovich [Abstract] (840 ) [HTML 0 KB][PDF 1164 KB] (1126)
186 Three-dimensional carbonate reservoir geomodeling based on the digital outcrop model 2015 Vol.42(3):328-337
Qiao Zhanfeng; Shen Anjiang; Zheng Jianfeng; Chang Shaoying and Chen Yana [Abstract] (526 ) [HTML 0 KB][PDF 1374 KB] (1125)
187 Development modes of Triassic Yanchang Formation Chang 7 Member tight oil in Ordos Basin, NW China 2015 Vol.42(2):217-221
Li Zhongxing; Qu Xuefeng; Liu Wantao; Lei Qihong; Sun Hualing and He Youan [Abstract] (465 ) [HTML 0 KB][PDF 1455 KB] (1123)
188 Technological progress and prospects of reservoir stimulation 2019 Vol.46(3):580-587
LEI Qun, GUAN Baoshan, CAI Bo, WANG Xin, XU Yun, TONG Zheng, WANG Haiyan, FU Haifeng, LIU Ze, WANG Zhen [Abstract] (397 ) [HTML 0 KB][PDF 537 KB] (1123)
189 Technical status and development direction of workover operation of PetroChina 2020 Vol.47(1):155-162
LEI Qun, LI Yiliang, LI Tao, LI Hui, GUAN Baoshan, BI Guoqiang, WANG Jialu, WENG Dingwei, HUANG Shouzhi, HAN Weiye [Abstract] (432 ) [HTML 0 KB][PDF 369 KB] (1121)
190 Tracing natural gas migration by integrating organic and inorganic geochemical data: A case study of the Jurassic gas fields in western Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(4):549-560
YE Sujuan1, ZHU Hongquan1, LI Rong2, YANG Yingtao1, LI Qing1 [Abstract] (630 ) [HTML 0 KB][PDF 1057 KB] (1121)
191 Micro pore and throat characteristics and origin of tight sandstone reservoirs: A case study of the Triassic Chang 6 and Chang 8 members in Longdong area, Ordos Basin, NW China 2018 Vol.45(2):223-234
LIU Hanlin, YANG Youyun, WANG Fengqin, DENG Xiuqin, LIU Ye, NAN Junxiang, WANG Jin, ZHANG Hongjie [Abstract] (665 ) [HTML 0 KB][PDF 922 KB] (1120)
192 Lower limits and grading evaluation criteria of tight oil source rocks of southern Songliao Basin, NE China 2017 Vol.44(3):479-486
LU Shuangfang, HUANG Wenbiao, LI Wenhao, XUE Haitao, XIAO Dianshi, LI Jijun, WANG Min,WANG Weiming, CHEN Fangwen, ZHANG Jun, DENG Shouwei, TANG Zhenxing [Abstract] (466 ) [HTML 0 KB][PDF 852 KB] (1115)
193 Development of key additives for organoclay-free oil-based drilling mud and system performance evaluation 2018 Vol.45(4):713-718
SUN Jinsheng, HUANG Xianbin, JIANG Guancheng, LYU Kaihe, LIU Jingping, DAI Zhiwen [Abstract] (348 ) [HTML 0 KB][PDF 2968 KB] (1113)
194 Water and gas distribution and its controlling factors of large scale tight sand gas: A case study of western Sulige gas field, Ordos Basin, NW China 2016 Vol.43(4):607-614
MENG Dewei, JIA Ailin, JI Guang, HE Dongbo [Abstract] (584 ) [HTML 0 KB][PDF 1192 KB] (1111)
195 Formation and distribution of the high quality reservoirs in a deep saline lacustrine basin: A case study from the upper part of the 4th member of Paleogene Shahejie Formation in Bonan sag, Jiyang depression, Bohai Bay Basin, East China 2017 Vol.44(6):896-906
MENG Tao, LIU Peng, QIU Longwei, WANG Yongshi, LIU Yali, LIN Hongmei, CHENG Fuqi, QU Changsheng [Abstract] (499 ) [HTML 0 KB][PDF 1215 KB] (1110)
196 Distribution and formation of tight oil in Qijia area, Songliao Basin, NE China 2015 Vol.42(1):44-50
Shi Lizhi; Wang Zhuozhuo; Zhang Ge; Zhang Yongsheng and Xing Enyuan [Abstract] (405 ) [HTML 0 KB][PDF 954 KB] (1107)
197 Development characteristics, models and strategies for overseas oil and gas fields 2018 Vol.45(4):690-697
MU Longxin, FAN Zifei, XU Anzhu [Abstract] (478 ) [HTML 0 KB][PDF 414 KB] (1105)
198 Hydraulic fracturing technology in clay-carbonate fractured reservoirs with high temperature and deep well depth 2007 Vol.34(3):2-0
JIANG Tingxue; ZHANG Yiming; FENG Xingkai; DING Yunhong; DUAN Yaoyao; WANG Xin and SHU Yuhua [Abstract] (240 ) [HTML 0 KB][PDF 505 KB] (1104)
199 Water-out performance and pattern of horizontal wells for marine sandstone reservoirs in Tarim Basin, NW China 2018 Vol.45(1):128-135
LIU Guangwei, ZHOU Daiyu, JIANG Hanqiao, WANG Tao, LI Junjian [Abstract] (557 ) [HTML 0 KB][PDF 1024 KB] (1104)
200 Theoretical and technical innovations in strategic discovery of a giant gas field in Cambrian Longwangmiao Formation of central Sichuan paleo-uplift, Sichuan Basin 2014 Vol.41(3):268-277
Du Jinhu; Zou Caineng; Xu Chunchun; He Haiqing; Shen Ping; Yang Yueming; Li Yalin; Wei Guoqi; Wang Zecheng and Yang Yu [Abstract] (519 ) [HTML 0 KB][PDF 1209 KB] (1102)
201 Current status and prospect of key techniques for exploration and production of tight sandstone gas reservoirs in China 2007 Vol.34(2):2-0
KANG Yili and LUO Pingya [Abstract] (278 ) [HTML 0 KB][PDF 255 KB] (1101)
202 Water spectrum method of NMR logging for identifying fluids 2016 Vol.43(2):244-252
HU Falong, ZHOU Cancan, LI Chaoliu, XU Hongjun, ZHOU Fengming, SI Zhaowei [Abstract] (472 ) [HTML 0 KB][PDF 1617 KB] (1097)
203 Accumulation conditions and play targets of oil and gas in the Cambrian subsalt dolomite, Tarim Basin, NW China 2016 Vol.43(3):327-339
DU Jinhu, PAN Wenqing [Abstract] (648 ) [HTML 0 KB][PDF 7152 KB] (1096)
204 Evaluations of oil and gas lateral migration across faults: A case study of Shigezhuang nose structure of Wen’an slope in Baxian sag, Jizhong depression, Bohai Bay Basin, China 2017 Vol.44(6):880-888
WANG Chao, LYU Yanfang, WANG Quan, FU Guang, WANG Yougong, SUN Yonghe, HUO Zhipeng, LIU Junqiao [Abstract] (695 ) [HTML 0 KB][PDF 1041 KB] (1096)
205 Development of the theory and technology for low permeability reservoirs in China 2018 Vol.45(4):646-656
HU Wenrui, WEI Yi, BAO Jingwei [Abstract] (533 ) [HTML 0 KB][PDF 599 KB] (1094)
206 Classification of lacustrine tight limestone considering matrix pores or fractures: A case study of Da’anzhai Member of Jurassic Ziliujing Formation in central Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(2):213-224
TIAN Zepu, SONG Xinmin, WANG Yongjun, RAN Qiquan, LIU Bo, XU Qilu, LI Yang [Abstract] (623 ) [HTML 0 KB][PDF 721 KB] (1091)
207 Classification and evaluation criteria of shale oil and gas resources: Discussion and application 2012 Vol.39(2):2-0
Lu Shuangfang; Huang Wenbiao; Chen Fangwen; Li Jijun; Li Jijun; Xue Haitao; Wang Weiming and Cai Xiyuan [Abstract] (264 ) [HTML 0 KB][PDF 742 KB] (1091)
208 Influence mechanism of pore-scale anisotropy and pore distribution heterogeneity on permeability of porous media 2019 Vol.46(3):569-579
LI Tao, LI Min, JING Xueqi, XIAO Wenlian, CUI Qingwu [Abstract] (479 ) [HTML 0 KB][PDF 2944 KB] (1090)
209 Reservoir characteristics and genetic differences between the second and fourth members of Sinian Dengying Formation in northern Sichuan Basin and its surrounding areas 2019 Vol.46(1):52-64
LI Yong, WANG Xingzhi, FENG Mingyou, ZENG Deming, XIE Shengyang, FAN Rui, WANG Liangjun, ZENG Tao, YANG Xuefei [Abstract] (482 ) [HTML 0 KB][PDF 41516 KB] (1088)
210 Oil reservoir water flooding flowing area identification based on the method of streamline clustering artificial intelligence 2018 Vol.45(2):312-319
JIA Hu, DENG Lihui [Abstract] (550 ) [HTML 0 KB][PDF 498 KB] (1086)
211 Geological characteristics of source rock and reservoir of tight oil and its accumulation mechanism: A case study of Permian Lucaogou Formation in Jimusar sag, Junggar Basin 2016 Vol.43(6):928-939
Qiu Zhen, ; Shi Zhensheng; Dong Dazhong, ; Lu Bin; Zhang Chenchen; Zhou Jie; Wang Hongyan; Xiong Bo; Pang Zhenglian; Guo Hekun [Abstract] (464 ) [HTML 0 KB][PDF 890 KB] (1085)
212 Field control technologies of combustion assisted gravity drainage (CAGD) 2017 Vol.44(5):753-760
GUAN Wenlong, XI Changfeng, CHEN Long, Muhetar, GAO Chengguo, TANG Junshi, LI Qiu [Abstract] (524 ) [HTML 0 KB][PDF 1248 KB] (1085)
213 A fracture evaluation by acoustic logging technology in oil-based mud: A case from tight sandstone reservoirs in Keshen area of Kuqa depression, Tarim Basin, NW China 2017 Vol.44(3):389-397
TANG Jun, ZHANG Chengguang, XIN Yi [Abstract] (633 ) [HTML 0 KB][PDF 1091 KB] (1083)
214 Application of multi-point geostatistics in deep-water turbidity channel simulation: A case study of Plutonio oilfield in Angola 2016 Vol.43(3):403-410
ZHANG Wenbiao, DUAN Taizhong, LIU Zhiqiang, YUAN Shujin, LIN Yu, XU Huaming [Abstract] (505 ) [HTML 0 KB][PDF 4017 KB] (1083)
215 Key technologies and practice for gas field storage facility construction of complex geological conditions in China 2018 Vol.45(3):489-499
MA Xinhua, ZHENG Dewen, SHEN Ruichen, WANG Chunyan, LUO Jinheng, SUN Junchang [Abstract] (436 ) [HTML 0 KB][PDF 470 KB] (1082)
216 Hydrocarbon accumulation of Sinian natural gas reservoirs, Leshan-Longnüsi paleohigh, Sichuan Basin, SW China 2016 Vol.43(2):179-188
YANG Yueming, WEN Long, LUO Bing, WANG Wenzhi, SHAN Shujiao [Abstract] (474 ) [HTML 0 KB][PDF 3731 KB] (1080)
217 “Exploring petroleum inside source kitchen”: Connotation and prospects of source rock oil and gas 2019 Vol.46(1):173-184
YANG Zhi, ZOU Caineng [Abstract] (505 ) [HTML 0 KB][PDF 1970 KB] (1080)
218 Abnormal value recovery of maturity parameter Tmax for Rock-Eval 2007 Vol.34(5):2-0
ZHANG Zhenling; WU Liyan; TUO Qi and SHU Nianzu [Abstract] (184 ) [HTML 0 KB][PDF 305 KB] (1080)
219 Vibration wave downhole communication technique 2017 Vol.44(2):295-300
ZHENG Lichen, YU Jiaqing, YANG Qinghai, GAO Yang, SUN Fuchao [Abstract] (495 ) [HTML 0 KB][PDF 631 KB] (1079)
220 Lower Paleozoic source rocks and natural gas origins in Ordos Basin, NW China 2016 Vol.43(4):540-549
LIU Dan, ZHANG Wenzheng, KONG Qingfen, FENG Ziqi, FANG Chenchen, PENG Weilong [Abstract] (531 ) [HTML 0 KB][PDF 1441 KB] (1076)
221 Optimization of horizontal well injection-production parameters for ultra-low permeable–tight oil production: A case from Changqing Oilfield, Ordos Basin 2015 Vol.42(1):68-75
Zhao Jiyong; Fan Jianming; He Yonghong; Yang Ziqing; Gao Wei and Gao Wubin [Abstract] (404 ) [HTML 0 KB][PDF 1903 KB] (1076)
222 Mechanism of sand body prediction in a continental rift basin by coupling paleogeomorphic elements under the control of base level 2016 Vol.43(4):529-539
DONG Guiyu, HE Youbin [Abstract] (505 ) [HTML 0 KB][PDF 2652 KB] (1074)
223 Types, accumulation models and exploration concepts of marine carbonate reservoirs 2008 Vol.35(6):2-0
ZHAO Zongju [Abstract] (269 ) [HTML 0 KB][PDF 915 KB] (1072)
224 Geological features, major discoveries and unconventional petroleum geology in the global petroleum exploration 2010 Vol.37(2):2-0
Zou Caineng; Zhang Guangya; Tao Shizhen; Hu Suyun; Li Xiaodi; Li Jianzhong; Zhang Guangya; Zhu Rukai; Yuan Xuanjun; Hou Lianhua; Qu Hui; Zhao Xia; Jia Jinhua; Gao Xiaohui; Guo Qiulin; Wang Lan and Li Xinjing [Abstract] (320 ) [HTML 0 KB][PDF 1211 KB] (1070)
225 Hydrodynamic response for flexible connectors of mobile offshore base at rough sea states 2016 Vol.43(6):997-1004
Wu Linjian, ; Wang Yuanzhan, ; Xiao Zhong, ; Li Yi [Abstract] (418 ) [HTML 0 KB][PDF 1036 KB] (1070)
226 Big data paradox and modeling strategies in geological modeling based on horizontal wells data 2017 Vol.44(6):939-947
HUANG Wensong, WANG Jiahua, CHEN Heping, XU Fang, MENG Zheng, LI Yonghao [Abstract] (514 ) [HTML 0 KB][PDF 1140 KB] (1070)
227 Application of capacitance resistance models to interwell connectivity of large-scale mature oil fields 2017 Vol.44(1):130-136
JAMALI Ali, ETTEHADTAVAKKOL Amin [Abstract] (527 ) [HTML 0 KB][PDF 637 KB] (1069)
228 Factors affecting production capacity of fractured horizontal wells 2007 Vol.34(4):2-0
ZENG Fanhui; GUO Jianchun; XU Yanbo and ZHAO Jinzhou [Abstract] (245 ) [HTML 0 KB][PDF 371 KB] (1069)
229 Petrophysical characteristics and logging evaluation of asphaltene carbonate reservoirs: A case study of the Cambrian Longwangmiao Formation in Anyue gas field, Sichuan Basin 2017 Vol.44(6):889-895
LAI Qiang, XIE Bing, WU Yuyu, HUANG Ke, LIU Xinggang, JIN Yan, LUO Wenjun, LIANG Tao [Abstract] (508 ) [HTML 0 KB][PDF 636 KB] (1065)
230 Multiphase boundary of C16+ heavy n-alkanes and CO2 systems 2017 Vol.44(1):104-109
LIU Xiaolei, QIN Jishun, HAN Haishui, LI Shi, JI Zemin [Abstract] (528 ) [HTML 0 KB][PDF 529 KB] (1064)
231 General characteristics and meanings of burial dissolution of Lower-Palaeozoic dolomite reservoirs in eastern Tarim Basin 2011 Vol.38(4):2-0
Jin Zhenkui and Yu Kuanhong [Abstract] (189 ) [HTML 0 KB][PDF 1084 KB] (1063)
232 Basic types and geologic significances of “truncation and onlap” unconformities 2018 Vol.45(6):995-1006
HE Dengfa [Abstract] (585 ) [HTML 0 KB][PDF 6913 KB] (1060)
233 Visualization experiments on polymer-weak gel profile control and displacement by NMR technique 2017 Vol.44(2):270-274
DI Qinfeng, ZHANG Jingnan, HUA Shuai, CHEN Huijuan, GU Chunyuan [Abstract] (538 ) [HTML 0 KB][PDF 380 KB] (1059)
234 The “fracture-controlled reserves” based stimulation technology for unconventional oil and gas reservoirs 2018 Vol.45(4):719-726
LEI Qun, YANG Lifeng, DUAN Yaoyao, WENG Dingwei, WANG Xin, GUAN Baoshan, WANG Zhen, GUO Ying [Abstract] (477 ) [HTML 0 KB][PDF 1661 KB] (1059)
235 Sinistral strike slip of the Zhangjiakou-Penglai Fault and its control on hydrocarbon accumulation in the northeast of Shaleitian Bulge, Bohai Bay Basin, East China 2018 Vol.45(2):200-211
PENG Jingsong, WEI Ajuan, SUN Zhe, CHEN Xinlu, ZHAO Dijiang [Abstract] (595 ) [HTML 0 KB][PDF 869 KB] (1056)
236 Fluid charging and hydrocarbon accumulation in the Cambrian Longwangmiao Formation of Moxi Structure, Sichuan Basin, SW China 2018 Vol.45(3):426-435
XU Fanghao, YUAN Haifeng, XU Guosheng, LUO Xiaoping [Abstract] (486 ) [HTML 0 KB][PDF 3599 KB] (1055)
237 Division and resources evaluation of hydrocarbon plays in Putomayo-Oriente-Maranon Basin, South America 2017 Vol.44(2):225-234
MA Zhongzhen, CHEN Heping, XIE Yinfu, ZHANG Zhiwei, LIU Yaming, YANG Xiaofa, ZHOU Yubing, WANG Dandan [Abstract] (519 ) [HTML 0 KB][PDF 1130 KB] (1054)
238 Distribution pattern and origin of the columnar pull-down anomalies in Gaoshiti Block of Central Sichuan Basin, SW China 2017 Vol.44(3):370-379
YANG Ping, DING Bozhao, FAN Chang, ZHU Xinghui, WANG Yajing, YANG Pei [Abstract] (506 ) [HTML 0 KB][PDF 1080 KB] (1054)
239 Technologies of enhancing oil recovery by chemical flooding in Daqing Oilfield, NE China 2018 Vol.45(4):636-645
SUN Longde, WU Xiaolin, ZHOU Wanfu, LI Xuejun, HAN Peihui [Abstract] (583 ) [HTML 0 KB][PDF 795 KB] (1054)
240 Quantitative analysis of the effect of salt on geothermal temperature and source rock evolution: A case study of Kuqa foreland basin, Western China 2016 Vol.43(4):550-558
WU Hai, ZHAO Mengjun, ZHUO Qingong, LU Xuesong, GUI Lili, LI Weiqiang, XU Zuxin [Abstract] (442 ) [HTML 0 KB][PDF 1234 KB] (1053)
241 A method of production profile quick prediction based on typical curves: A case study of the Upper Shale large multi-layered sandstone reservoir, Rumaila Oilfield, Iraq 2016 Vol.43(6):956-960
Li Yong; Li Baozhu; Tian Changbing; Zhu Yixiang; Song Benbiao; Qian Qihao [Abstract] (526 ) [HTML 0 KB][PDF 1364 KB] (1052)
242 Sparse well pattern and high-efficient development of metamorphic buried hills reservoirs in Bohai Sea area, China 2017 Vol.44(4):590-599
TONG Kaijun1, LI Bo1, DAI Weihua1, ZHENG Hao2, ZHANG Zhannü2, CHENG Qi2, WANG Jianli2, FANG Na2 [Abstract] (496 ) [HTML 0 KB][PDF 1780 KB] (1050)
243 Formation, distribution, resource potential and discovery of the Sinian-Cambrian giant gas field, Sichuan Basin, SW China 2014 Vol.41(3):278-293
Zou Caineng; Du Jinhu; Xu Chunchun; Wang Zecheng; Zhang Baomin; Wei Guoqi; Wang Tongshan; Yao Genshun; Deng Shenghui; Liu Jingjiang; Zhou Hui; Xu Anna; Yang Zhi; Jiang Hua and Gu Zhidong [Abstract] (595 ) [HTML 0 KB][PDF 2129 KB] (1049)
244 Model construction of micro-pores in shale: A case study of Silurian Longmaxi Formation shale in Dianqianbei area, SW China 2018 Vol.45(3):396-405
CHEN Keluo, ZHANG Tingshan, CHEN Xiaohui, HE Yingjie, LIANG Xing [Abstract] (454 ) [HTML 0 KB][PDF 10168 KB] (1049)
245 Discussion on effective development techniques for continental tight oil in China 2014 Vol.41(2):198-205
Du Jinhu; Liu He; Ma Desheng; Fu Jinhua; Wang Yuhua and Zhou Tiyao [Abstract] (376 ) [HTML 0 KB][PDF 2492 KB] (1047)
246 Formation, distribution and potential of deep hydrocarbon resources in China 2013 Vol.40(6):2-0
Sun Longde; Zou Caineng; Zhu Rukai; Zhang Yunhui; Zhang Shuichang; Zhang Baoming; Zhu Guangyou and Gao Zhiyong [Abstract] (286 ) [HTML 0 KB][PDF 1021 KB] (1046)
247 Geologic features and genesis of the barriers and intercalations in carbonates: A case study of the Cretaceous Mishrif Formation, West Qurna oil field, Iraq 2016 Vol.43(1):136-144
DENG Ya, GUO Rui, TIAN Zhongyuan, TAN Wenhao, YI Yingjie, XU Zhenyong, XIAO Cong, CAO Xunchen, CHEN Liang [Abstract] (526 ) [HTML 0 KB][PDF 3086 KB] (1039)
248 Well pattern design and deployment for coalbed methane development 2016 Vol.43(1):84-90
ZHAO Xin, JIANG Bo, XU Qiang, LIU Jiegang, ZHAO Yue, DUAN Piaopiao [Abstract] (460 ) [HTML 0 KB][PDF 301 KB] (1036)
249 Current situation and trend of geophysical technology in CNPC 2010 Vol.37(1):2-0
Liu Zhenwu; Sa Liming; Dong Shitai; Deng Zhiwen and Xu Guangcheng [Abstract] (226 ) [HTML 0 KB][PDF 1607 KB] (1036)
250 The characteristics of Precambrian sedimentary basin and the distribution of deep source rock: A case study of Tarim Basin in Neoproterozoic and source rocks in Early Cambrian, Western China 2016 Vol.43(6):905-915
Wu Lin; Guan Shuwei; Ren Rong; Wang Xiaobo; Yang Haijun; Jin Jiuqiang; Zhu Guangyou [Abstract] (572 ) [HTML 0 KB][PDF 1056 KB] (1035)
251 A comprehensive review of polyacrylamide polymer gels for conformance control 2015 Vol.42(4):481-487
Bai Baojun; Zhou Jia and Yin Mingfei [Abstract] (425 ) [HTML 0 KB][PDF 720 KB] (1035)
252 Deep profile adjustment and oil displacement sweep control technique for abnormally high temperature and high salinity reservoirs 2016 Vol.43(1):91-98
YANG Zhongjian, JIA Suogang, ZHANG Lihui, WU Xingcai, DOU Hongmei, GUO Ziyi, ZENG Lijun, LI Hongwei, GUO Liqiang, JIA Zhiwei, FANG Wei [Abstract] (385 ) [HTML 0 KB][PDF 1979 KB] (1034)
253 Prediction method of produced polymer concentration based on interwell connectivity 2017 Vol.44(2):263-269
XIE Xiaoqing, ZHAO Hui, KANG Xiaodong, ZHANG Xiansong, XIE Pengfei [Abstract] (604 ) [HTML 0 KB][PDF 658 KB] (1032)
254 Discussions on the traditional pore pressure evaluation methods by using well logging 2003 Vol.30(4):2-0
FAN Honghai [Abstract] (157 ) [HTML 0 KB][PDF 132 KB] (1032)
255 Design and calculation of a MPD model with constant bottom hole pressure 2011 Vol.38(1):2-0
Wang Guo; Fan Honghai and Liu Gang [Abstract] (211 ) [HTML 0 KB][PDF 568 KB] (1032)
256 Geological features, hydrocarbon accumulation and deep water potential of East Indian basins 2017 Vol.44(5):691-703
QIN Yanqun, ZHANG Guangya, JI Zhifeng, LI Zhi, WU Yiping, WANG Xinglong, LIANG Xu [Abstract] (597 ) [HTML 0 KB][PDF 4936 KB] (1030)
257 Cumulative production curve method for the quantitative evaluation on the effect of oilfield development measures: A case study of the nitrogen injection pilot in Yanling oilfield, Bohai Bay Basin 2016 Vol.43(4):615-620
DONG Wei, JIAO Jian, XIE Shijian, LYU Cuiyan, CUI Gang, MENG Jie [Abstract] (451 ) [HTML 0 KB][PDF 527 KB] (1030)
258 Basic theoretical questions of oil generation in petroleum plays: discussing with oil inorganogenic theorists 2005 Vol.32(5):2-0
HUANG Difan and LIANG Digang [Abstract] (216 ) [HTML 0 KB][PDF 663 KB] (1026)
259 Shale gas sweet spot identification and precise geo-steering drilling in Weiyuan Block of Sichuan Basin, SW China 2016 Vol.43(6):978-985
Liu Naizhen; Wang Guoyong [Abstract] (516 ) [HTML 0 KB][PDF 475 KB] (1024)
260 Formation conditions and exploration potential of tight oil in the Permian saline lacustrine dolomitic rock, Junggar Basin, NW China 2012 Vol.39(6):2-0
Kuang Lichun; Tang Yong; Lei Dewen; Chang Qiusheng; Ouyang Min; Hou Lianhua and Liu Deguang [Abstract] (274 ) [HTML 0 KB][PDF 1457 KB] (1023)
261 Innovations and challenges of sedimentology in oil and gas exploration and development 2015 Vol.42(2):129-136
Sun Longde; Fang Chaoliang; Li Feng; Zhu Rukai; Zhang Yunhui; Yuan Xuanjun; Jia Ailin; Gao Xingjun and Su Ling [Abstract] (405 ) [HTML 0 KB][PDF 670 KB] (1021)
262 Controlling bentonite-based drilling mud properties using sepiolite nanoparticles 2016 Vol.43(4):656-661
AL-MALKI Needaa, POURAFSHARY Peyman, AL-HADRAMI Hamoud, ABDO Jamil [Abstract] (369 ) [HTML 0 KB][PDF 4535 KB] (1018)
263 Influences of adsorption/desorption of shale gas on the apparent properties of matrix pores 2016 Vol.43(1):145-152
WANG Jing, LUO Haishan, LIU Huiqing, LIN Jie, LI Liwen, LIN Wenxin [Abstract] (517 ) [HTML 0 KB][PDF 1248 KB] (1017)
264 Quantitative fracture evaluation method based on core-image logging: A case study of Cretaceous Bashijiqike Formation in ks2 well area, Kuqa depression, Tarim Basin, NW China 2016 Vol.43(3):425-432
QU Haizhou, ZHANG Fuxiang, WANG Zhenyu, YANG Xiangtong, LIU Hongtao, BA Dan, WANG Xi [Abstract] (459 ) [HTML 0 KB][PDF 1968 KB] (1015)
265 A logging identification method of tight oil reservoir lithology and lithofacies: A case from Chang7 Member of Triassic Yanchang Formation in Heshui area, Ordos Basin, NW China 2016 Vol.43(1):61-68
ZHOU Zhenglong, WANG Guiwen, RAN Ye, LAI Jin, CUI Yufeng, ZHAO Xianling [Abstract] (468 ) [HTML 0 KB][PDF 3920 KB] (1015)
266 A computational method of critical well spacing of CO2 miscible and immiscible concurrent flooding 2017 Vol.44(5):771-778
CHI Jie, JU Binshan, LYU Guangzhong, ZHANG Xing, WANG Jiabei [Abstract] (526 ) [HTML 0 KB][PDF 518 KB] (1011)
267 Accumulation and potential analysis of self-sourced natural gas in the Ordovician Majiagou Formation of Ordos Basin, NW China 2017 Vol.44(4):521-530
LI Wei, TU Jianqi, ZHANG Jing, ZHANG Bin [Abstract] (519 ) [HTML 0 KB][PDF 3254 KB] (1008)
268 Geometrical description and permeability calculation about shale tensile micro-fractures 2016 Vol.43(1):115-120
QU Guanzheng, QU Zhanqing, HAZLETT Randy Doyle, FREED David, MUSTAFAYEV Rahman [Abstract] (401 ) [HTML 0 KB][PDF 654 KB] (1008)
269 Characteristics and controlling factors of fractures in igneous rock reservoirs 2011 Vol.38(6):2-0
Wang Jinghong; Jin Jiuqiang; Hou Lianhua and Zhu Rukai [Abstract] (172 ) [HTML 0 KB][PDF 1867 KB] (1007)
270 Formation conditions and accumulation characteristics of Bozhong 19-6 large condensate gas field in offshore Bohai Bay Basin 2019 Vol.46(1):25-38
XU Changgui, YU Haibo, WANG Jun, LIU Xiaojian [Abstract] (673 ) [HTML 0 KB][PDF 28110 KB] (1006)
271 Influences of feldspars on the storage and permeability conditions in tight oil reservoirs:A case study of Chang-6 oil layer group, Ordos Basin 2013 Vol.40(4):2-0
Xu Lei; Shi Yongmin; Xu Changsheng; Yang Yue; Li Hong and Chai Zhi [Abstract] (209 ) [HTML 0 KB][PDF 5090 KB] (1005)
272 Analysis on upstream developing trend of multinational petroleum corporations 2007 Vol.34(1):2-0
LI Xiaodi; ZHANG Guosheng and ZHANG Yongfeng [Abstract] (265 ) [HTML 0 KB][PDF 203 KB] (1005)
273 An enhanced thermo-actuated shape memory polymer composite coupled with elastomer 2016 Vol.43(6):1005-1013
Tong Zheng; Pei Xiaohan; Shen Zejun; Wei Songbo; Gao Yang; Huang Peng; Shi Bairu; Sun Fuchao; Fu Tao [Abstract] (357 ) [HTML 0 KB][PDF 522 KB] (1003)
274 3D geological modeling of dual porosity carbonate reservoirs: A case from Kenkiyak pre-salt oilfield, Kazakhstan 2008 Vol.35(4):2-0
CHEN Yefei; CAI Dongmei; FAN Zifei; LI Kongchou and NI Jun [Abstract] (210 ) [HTML 0 KB][PDF 1862 KB] (1001)
275 A nano-particle foam unloading agent applied in unloading liquid of deep gas well 2016 Vol.43(4):636-640
WU Junwen, LEI Qun, XIONG Chunming, CAO Guangqiang, ZHANG Jianjun, LI Jun, FANG Jin, TAN Jian, AI Tianjing, LI Nan, JIA Min [Abstract] (386 ) [HTML 0 KB][PDF 685 KB] (999)
276 Application and enlightenment of carbon dioxide flooding in the United States of America 2015 Vol.42(2):209-216
Qin Jishun; Han Haishui and Liu Xiaolei [Abstract] (545 ) [HTML 0 KB][PDF 543 KB] (996)
277 Geochemical characteristics and origin of dolomite: A case study from the middle assemblage of Majiagou Formation Member 5 of the west of Jingbian Gas Field, Ordos Basin, North China 2014 Vol.41(3):375-384
He Xunyun; Shou Jianfeng; Shen Anjiang; Wu Xingning; Wang Yongsheng; Hu Yuanyuan; Zhu Yin and Wei Dongxiao [Abstract] (441 ) [HTML 0 KB][PDF 731 KB] (995)
278 Characteristics, origin and distribution of dolomite reservoirs in Lower-Middle Cambrian, Tarim Basin, NW China 2016 Vol.43(3):340-349
SHEN Anjiang, ZHENG Jianfeng, CHEN Yongquan, NI Xinfeng, HUANG Lili [Abstract] (509 ) [HTML 0 KB][PDF 3004 KB] (995)
279 Cement bond quality evaluation based on acoustic variable density logging 2016 Vol.43(3):469-475
TANG Jun, ZHANG Chengguang, ZHANG Bixing, SHI Fangfang [Abstract] (521 ) [HTML 0 KB][PDF 1709 KB] (995)
280 Adsorption damage and control measures of slick-water fracturing fluid in shale reservoirs 2018 Vol.45(2):320-325
GUO Jianchun, LI Yang, WANG Shibin [Abstract] (410 ) [HTML 0 KB][PDF 2358 KB] (994)
281 A wellbore creep model based on the fractional viscoelastic constitutive equation 2017 Vol.44(6):982-988
PENG Yu, ZHAO Jinzhou, LI Yongming [Abstract] (440 ) [HTML 0 KB][PDF 620 KB] (993)
282 High efficiency reservoir stimulation based on temporary plugging and diverting for deep reservoirs 2018 Vol.45(5):888-893
XIONG Chunming, SHI Yang, ZHOU Fujian, LIU Xiongfei, YANG Xianyou, YANG Xiangtong [Abstract] (364 ) [HTML 0 KB][PDF 3455 KB] (992)
283 Petrophysical properties characterization of Ordovician Utica shale in Quebec, Canada 2016 Vol.43(1):69-76
BAI Baojun, SUN Yongpeng, LIU Lingbo [Abstract] (525 ) [HTML 0 KB][PDF 4716 KB] (991)
284 Reservoir Heterogeneities between structural positions in the anticline: A case study from Kela-2 gas field in the Kuqa Depression, Tarim Basin, NW China 2011 Vol.38(3):2-0
Han Denglin; Li Zhong and Shou Jianfeng [Abstract] (263 ) [HTML 0 KB][PDF 795 KB] (989)
285 Quantitative evaluation of rock brittleness and fracability based on elastic-wave velocity variation around borehole 2016 Vol.43(3):417-424
TANG Xiaoming, XU Song, ZHUANG Chunxi, SU Yuanda, CHEN Xuelian [Abstract] (485 ) [HTML 0 KB][PDF 2122 KB] (988)
286 Restoration of paleokarst landform and its geological significance: A case from Middle Permian Maokou Formation in northwestern Sichuan Basin 2016 Vol.43(5):689-695
Tang Dahai12; Xiao Di13; Tan Xiucheng3; Li Haiyun3; Xie Jirong4; Liu Hong1; Yang Xun4; Zhang Benjian15 [Abstract] (422 ) [HTML 0 KB][PDF 3972 KB] (987)
287 Shale gas in China: Characteristics, challenges and prospects (Ⅰ) 2015 Vol.42(6):689-701
Zou Caineng; Dong Dazhong; Wang Yuman; Li Xinjing; Huang Jinliang; Wang Shufang; Guan Quanzhong; Zhang Chenchen; Wang Hongyan; Liu Honglin; Bai Wenhua; Liang Feng; Lin Wen; Zhao Qun; Liu Dexun; Yang Zhi; Liang Pingping; Sun Shasha and Qiu Zhen [Abstract] (618 ) [HTML 0 KB][PDF 9601 KB] (985)
288 Pore structure differences of the extra-low permeability sandstone reservoirs and the causes of low resistivity oil layers: A case study of Block Yanwumao in the middle of Ordos Basin, NW China 2018 Vol.45(2):257-264
WANG Jianmin, ZHANG San [Abstract] (523 ) [HTML 0 KB][PDF 442 KB] (984)
289 An experimental study to quantify sand production during oil recovery from unconsolidated quicksand formations 2017 Vol.44(5):811-816
PERERA M S A, RANJITH P G, RATHNAWEERA T D, DE SILVA G P D, LIU T [Abstract] (495 ) [HTML 0 KB][PDF 1164 KB] (984)
290 Restoration of paleokarst geomorphology of Sinian Dengying Formation in Sichuan Basin and its significance, SW China 2015 Vol.42(3):283-293
Liu Hong; Luo Sicong; Tan Xiucheng; Li Ling; Lian Chengbo; Zeng Wei; Luo Bing and Shan Shujiao [Abstract] (394 ) [HTML 0 KB][PDF 1310 KB] (983)
291 Seismic guided drilling technique based on seismic while drilling (SWD): A case study of fracture-cave reservoirs of Halahatang block, Tarim Oilfield, NW China 2016 Vol.43(4):662-668
SHI Hongxiang, LI Hui, ZHENG Duoming, ZOU Keyuan, GENG Changbo, LIU Wei, LIU Yanmei, ZHEN Lingxia, ZHANG Hui, SHIM Y H [Abstract] (536 ) [HTML 0 KB][PDF 1696 KB] (982)
292 Molecular simulation of CO2/CH4 competitive adsorption in organic matter pores in shale under certain geological conditions 2016 Vol.43(5):780-786
Wang Xiaoqi; Zhai Zengqiang1; Jin Xu; Wu Songtao; Li Jianming; Song Liang; Liu Xiaodan [Abstract] (487 ) [HTML 0 KB][PDF 1799 KB] (982)
293 Constraint of volcano-stratigraphic emplacement environment on the reservoir distribution: A case analysis of rhyolitic volcanic strata in the 2nd member of Jurassic Huoshiling Formation in Wangfu fault depression, Songliao Basin, East China 2016 Vol.43(4):573-579
TANG Huafeng, YANG Di, SHAO Mingli, WANG Pujun, SUN Wentie, HUANG Yulong [Abstract] (536 ) [HTML 0 KB][PDF 9110 KB] (981)
294 Streamline modeling of fluid transport in naturally fractured porous medium 2019 Vol.46(1):125-131
ZUO Lihua, YU Wei, MIAO Jijun, VARAVEI Abdoljalil, SEPEHRNOORI Kamy [Abstract] (334 ) [HTML 0 KB][PDF 1633 KB] (979)
295 Formation mechanisms of good-quality clastic reservoirs in deep formations in rifted basins: A case study of Raoyang sag in Bohai Bay Basin, East China 2018 Vol.45(2):247-256
JIN Fengming, ZHANG Kaixun, WANG Quan, NIU Xinjie, YU Zuogang, BAI Guoping, ZHAO Xuan [Abstract] (503 ) [HTML 0 KB][PDF 748 KB] (979)
296 Gas-water phase flow production stratified logging technology of coalbed methane wells 2017 Vol.44(2):289-294
MEN Xiangyong, YAN Xia, CHEN Yongchang, LI Zhongbai [Abstract] (452 ) [HTML 0 KB][PDF 963 KB] (978)
297 A true three-dimensional wellbore positioning method based on the earth ellipsoid 2017 Vol.44(2):275-280
LIU Xiushan [Abstract] (493 ) [HTML 0 KB][PDF 292 KB] (977)
298 Suggestions from the development of fractured shale gas in North America 2007 Vol.34(4):2-0
LI Xinjing; HU Suyun and CHENG Keming [Abstract] (198 ) [HTML 0 KB][PDF 515 KB] (976)
299 The axial channel provenance system and natural gas accumulation of the Upper Miocene Huangliu Formation in Qiongdongnan Basin, South China Sea 2016 Vol.43(4):521-528
XIE Yuhong, LI Xushen, FAN Caiwei, TAN Jiancai, LIU Kun, LU Yi, HU Wenyan, LI Hu, WU Jie [Abstract] (467 ) [HTML 0 KB][PDF 3086 KB] (975)
300 Simulation of mud invasion and analysis of resistivity profile in sandstone formation module 2017 Vol.44(6):989-996
FAN Yiren, WU Zhenguan, WU Fei, WU Junchen, WANG Lei [Abstract] (427 ) [HTML 0 KB][PDF 2354 KB] (974)
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China