Petroleum Exploration and Development
Current Issue | Archive | Adv Search |
A method of seismic meme inversion and its application
CHEN Yanhu1, BI Jianjun2, QIU Xiaobin1, CHEN Youbing1, YANG Hui1, CAO Jiajia1, DI Yongxiang1, ZHAO Haishan1, LI Zhixiang1
1. PEGETE Group Inc, Beijing 100101, China;
2. China University of Mining and Technology (Beijing), Beijing 100083, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China