Petroleum exploration breakthrough and geological significance in Cretaceous Yingcheng and Denglouku formations of Shuangcheng area, northern Songliao Basin, NE China

LIU Chao, FU Xiaofei, LI Yangcheng, WANG Haixue, SUN Lidong, LU Jiamin, LI Junhui, SUN Youhai, SHI Lidong, HU Huiting, YUAN Hongqi, YANG Zicheng

PDF(32973 KB)
Petroleum Exploration and Development ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (1) : 65-76. DOI: 10.11698/PED.20220584
PETROLEUM EXPLORATION

Petroleum exploration breakthrough and geological significance in Cretaceous Yingcheng and Denglouku formations of Shuangcheng area, northern Songliao Basin, NE China

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}. 2023, 50(1): 65-76 https://doi.org/10.11698/PED.20220584

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(32973 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/