Structural features and exploration targets of platform margins in Sinian Dengying Formation in Deyang-Anyue Rift, Sichuan Basin, SW China

ZENG Fuying, YANG Wei, WEI Guoqi, YI Haiyong, ZENG Yunxian, ZHOU Gang, YI Shiwei, WANG Wenzhi, ZHANG San, JIANG Qingchun, HUANG Shipeng, HU Mingyi, HAO Cuiguo, WANG Yuan, ZHANG Xuan

PDF(30373 KB)
Petroleum Exploration and Development ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (2) : 273-284. DOI: 10.11698/PED.20220456
PETROLEUM EXPLORATION

Structural features and exploration targets of platform margins in Sinian Dengying Formation in Deyang-Anyue Rift, Sichuan Basin, SW China

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2023, 50(2): 273-284 https://doi.org/10.11698/PED.20220456

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(30373 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/